Pris och löneomräkningen styr nu schablonbeloppet

Alliansbudgeten som antogs den 3 december ger ingen skillnad för assistansersättning jämfört med regeringens budget. Regeringen och alliansen verkar överens om att Pris och löneomräkningen (PLO) tills vidare styr uppräkningen av schablonbeloppet. Regeringen varnar dock för alliansens prognoser.

Guy Lööv, Socialdepartementet - "Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015"
Citat:

Faran med alliansens prognoser är att man strävar efter att nå dem. Det kan leda till att Försäkringskassan känner krav på sig att spara.

Det stämmer att regeringen har följt samma tankar som den förra regeringen vilket ledde till en höjning på bara 4 kr för 2015. Det bygger på tex schablonutredningen, som visat att det generellt betalats ut för mycket pengar under tidigare år.

PLO har använts för att det betalats ut för mycket tidigare, det används för att hålla kostnaden nere nu.

Vi vill hitta ett system som är hållbart, där höjningen av assistansersättningen bygger på faktiska kostnader… Sedan får man försöka hålla nere för de som tar ut höga vinster.

Försäkringskassan backar om arbetstider

Försäkringskassan backar från sin hållning att assistansersättning inte betalas ut om assistenter hos egna arbetsgivare arbetar mer än 40 tim/vecka.

Försäkringskassan, Tomas Sundberg – "Vår tolkning av lagen höll inte"
Citat:

Vi lyssnade, diskuterade och kom fram till att vi behövde ändra tolkningen.

Det måste både brukaren och våra handläggare hålla reda på. Vi måste säga stopp när övertiden kommit upp i 300 timmar.

Är det inte märkligt att ni sitter och tolkar en så ålderdomlig lag?
– Ja, vi anser att den borde avskaffas och den åsikten delar vi med många brukare och anhöriga.

Varför ändrar ni inte besluten retroaktivt?
– Vi ser de inte som uppenbart felaktiga beslut, vilken är en lagtolkning vi gör.

vi tror det vore bra med en 12 månader lång avräkningsperiod, då skulle brukaren också kunna disponera timmarna på ett friare sätt.

Tidigare artiklar

Makten har flyttats från assistansberättigade till företagen

Bo Gunnar Karlsson som drivit en anordnare och har en son med assistansersättning ger sin syn på hur assistansbranschen utvecklats sedan 1994.

Bo Gunnar Karlsson - "Makten har gradvis flyttats från assistansberättigade till företagen och branschen"
Citat:

Om personlig assistans varit möjlig enbart i kommunal form hade vi haft en betydligt mer institutionsliknande omsorg.

1 juli 2008 öppnades nya dörrar för vinsthantering med internräntor och koncernbidrag.

När ansvaret för assistansersättningen lades över på anordnaren förlorade den assistansberättigade i princip möjligheten att få en konkret redovisning om inte anordnaren ser det som sin uppgift.

Möjligheterna att "stoppa undan" pengar direkt i fickan utan krav på redovisning öppnade upp branschen för oseriösa och kriminella aktörer. Här har framför allt de största bolagen, både privatägda och riskkapitalägda, ett stort ansvar till hur reformen missbrukats.

De har tillåtit att assistenter och särskilt anhöriga arbetat extremt mycket, det finns exempel där anhöriga hade 250-350 timmars arbetstid per månad under flera års tid.

Sexualitet i assistans

Tystnaden om sexualitet och assistans är ett stort problem som berör identitet och självbild. I Danmark är synen på detta helt annorlunda. Det säger Julia Bahner som forskar i ämnet.

Julia Bahner, doktorand, Göteborgs universitet - "Tystnad om sexualitet och assistans"
Citat:

Många assistansberättigade som jag talat med uppfattar det som att de inte ens blir bemötta som ett kön – som kvinna eller man.

Vanligtvis blir det lite panik och de bestämmer att inga unga kvinnor får lov att arbeta som assistenter för mannen.

Det kan vara på och avklädning eller positionering om det rör sig om två personer som båda har funktionshinder.

I Danmark ses det som en social fråga medan det i Sverige setts mer ur ett medicinskt perspektiv.

Inget nytt från regeringen om behovsbedömningarna

Under en interpellationsdebatt i riksdagen pressades regeringen vad den tänker göra åt de förändrade assistansbedömningarna. Ansvarige minister Åsa Regnér gav dock inga tydliga besked till Maj Karlsson från Vänsterpartiet.

Inga tydliga besked från Åsa Regnér

Tidigare artiklar

Schablonbeloppet fungerar inte enligt ISF

Enligt Tomas Agdalen på Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) ligger schablonbeloppet generellt för högt och fungerar inte för assistansbranschen. ISF säger också att de flesta kommuner saknar redovisning för hur de använder assistansersättningen.

Tomas Agdalen, ISF – "Schablonbeloppet fungerade innan det blev business i assistansen"
Citat:

Det är synd att kommunerna inte har bättre koll, det är trots allt tio miljarder kr i assistansersättning som går ut till kommunerna.

Men eftersom en uppräkning med PLO ger 284 kr som nytt belopp för 2015 kan man ana att det ligger bakom.
Vad innebär PLO?
– Det är löneuppräkningen för Sveriges myndigheter, i den finns en inbyggd besparing som alla myndigheter förväntas göra genom effektiviseringar.

Vi säger så här, det är lätt för vissa företag att göra stora vinster, det är svårt att veta om en ny assistanstimme begärs för brukarens skull eller för företagets skull.

Vi vet inte om det är rätt antal timmar, det kanske behövs mer timmar, det beror på vad pengarna går till.

Det är väl mer eller mindre en officiell hemlighet, vilket dåvarande socialministern Bengt Westerberg antytt, att man medvetet gick fram med en lägre beräkning än man trodde.

Tidigare artiklar

Kommunala utförare kan delta i Assistanskolls jämförelse

Kommunala utförare kan nu delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. De jämförs på samma villkor som privata anordnare.

Läs profilen för Grums Kommun som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Assistanskolls behovsräknare

Det är möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med John Magnus Roos om fritidsaktiviteter för assistansberättigade
 • Intervju om situationen i Australien
 • Intervjuer inför extravalet den 22 mars
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

För Annika är det viktigt att göra en distinktion mellan fysisk och mental integritet. . Hon säger att hon aldrig kan skyla sig fysiskt men att hon kan göra det mentalt och att hon försöker hitta ”arenor” där hon kan få vara sig själv.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 269 assistansanordnare

Assistanskoll listar 269 assistansanordnare, av dessa har 234 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 234 anordnarna har tillsammans 10 414 kunder, vilket motsvarar ca 52 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 85 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 124 (nov 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 896 personer (okt 2013) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 61,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 85 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på på samma villkor. Just nu deltar en kommun i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Grums kommun
 • Jättekompis Assistans AB
 • SkaraborgsAssistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans ViKan AB
 • Frösunda Omsorg AB
 • Humana assistans AB
 • Kronan assistans
 • Nordström Assistans AB
 • Rullarnas Personliga Assistans AB
 • Spira Assistans AB

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: