Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter

Vid ett frukostmöte på Föreningen JAG presenterade ISF den rapport som visar konsekvenserna för de som förlorat sin assistansersättning.
Lite oväntat kom det fram att det finns information som visar viss omfattning av det stöd kommunerna ger personer som förlorat sin assistansersättning. Socialdepartementet ansåg dock att det inte ingick i ISFs uppdrag att sammanställa och redovisa detta.

Rapporten Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning presenterades av Helena Höög och Lena Birkelöf Från ISF, Inspektionen från Socialförsäkringen. En fråga som rapporten skulle belysa är vad som händer med de som förlorar sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Lena Birkelöf från ISF visade att ca 80 % får stöd av kommunen efteråt, och av dessa hade de flesta beviljats personlig assistans. Andra insatser som beviljats var ledsagning, bostad med särskild service och hemtjänst.

Antalet timmar kommunen ger avgörande

ISF kunde dock inte säga något om omfattningen i tex timantal kommunerna ger. Representanter från STIL, JAG och IfA hävdar att stödet från kommunerna har mycket mindre omfattning i antal timmar.

Socialdepartementet ville inte ge tilläggstid

Under slutet av debatten (46:45) svarar Lena Birkelöf att det finns siffror från vissa år under perioden 2003 – 2013 som skulle kunna visa delar omfattningen av kommunernas stöd. Helena Höög sade (50:20 in i debatten) att ISF haft samråd med Socialdepartementet (under Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson) och specificerat innehållet i rapporten. Där slogs det fast att det antalet insatser som främst efterfrågades och att Socialdepartmentet inte ville ge tilläggstid för att undersöka omfattningen av kommunernas stöd.

Starka reaktioner

Reaktionerna från brukarrörelsen har varit starka efteråt. I en artikel i Föräldrakraft säger Jonas Franksson att detta är mycket anmärkningsvärda uppgifter.

Vidare läsning

Video från Frukostmöte om assistansersättningen 17/11 2014

Föräldrakraft: ISF:s rapport styrdes av regeringen

ISF:s rapport: Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning (2014:19)


Skicka sidan till: