ISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare

Bild på ISF-rapportDe flesta kommuner saknar tydlig redovisning av vad de använder assistansersättningen till och räknar ibland in kostnader som inte ska täckas av timbeloppet. Det finns kommuner som säger sig ha både högre och lägre kostnader jämfört med timbeloppet.
Rapportens författare, Tomas Agdalen, menar att olika undersökningar visar att timbeloppet generellt ligger för högt och föreslår olika timbelopp för olika typer anordnare.

Syftet med ISF-rapporten "Kommunernas kostnader för assistansverksamhet" var att undersöka hur kommunerna följer upp de kostnader de använder assistansersättningen till och om de har underskott eller överskott.

Slutsatser i rapporten

  • De flesta kommuner har ingen tydlig redovisning eller uppföljning av assistansverksamheten.
  • Det förekommer att kommuner inkluderar kostnader som inte hör till assistansersättningen utan ingår i kommunens basansvar. Sjuklöner till assistenter och tillfälligt utökad assistans ingår tex inte i timbeloppet men räknas ändå ibland dit.
  • Flera kommuner uppger att deras kostnader för att utföra personlig assistans understiger timschablonen. Här nämns kommuner som Leksands kommun som sänkt timbeloppet för personlig assistans de själva beviljar.

Förslag i rapporten

  • Systemet med en ersättning som inte är anpassad till anordnarform och andra individuella omständigheter bör ses över. Timbeloppet borde med andra ord inte vara lika för alla anordnare.

Författaren till ISF-rapporten, Tomas Agdalen, hänvisar i rapporten till en tidigare ISF-rapporten Assistansmarknaden (där han var författare) som ansåg att timschablonen 2012 var 54 kr för hög till privata assistansanordnare. Tomas Agdalen intervjuades tidigare på Assistanskoll om den rapporten. Han hänvisar även till Agneta Rönns schablonutredning som sade att timbeloppet var 22 kr för högt 2013.

Vidare läsning

ISF-rapport - Kommunernas kostnader för assistansverksamhet (2014:23)
Pressmeddelande om ISF-rapporten

Intervju med ISF om tidigare ISF rapport- Assistansmarknaden
Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"

Skicka sidan till: