Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"

Adolf Ratzka: "Märkliga underliggande värderingar i en statlig utredning"

Adolf Ratzka, verksamhetschef på Independent Living Institute, kommenterar här förslaget i Billums betänkande att enbart personer bosatta inom EU eller EES-området ska kunna anställas som assistenter. Han befarar att utredningens förslag kommer att utestänga ungdomar med omfattande funktionshinder från att precis som alla andra förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden.
Citat:

- Den högst osäkra nyttan av förslaget bör vägas mot den säkra skada som förslaget skulle åsamka alla de assistansberättigade ungdomar vars dröm är att leva ett liv som andra.

Läs betänkandet "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning" (SOU 2012:6)

Om tillståndsplikten

Wenche Willumsen, DHR, om tillståndsplikten och små assistansföretag

Socialstyrelsen ställer orimliga krav på assistansanvändare som vill driva sin egen assistans som juridisk person, tycker Wenche Willumsen. Det är ett steg tillbaka i historien, då experter bestämde vad som var bäst för personer med funktionsnedsättning. Själv drog Wenche Willumsen tillbaka sin ansökan istället för att uppfinna rutiner som hon anser aldrig kommer att följas.
Citat:

- Det här är säkert jättebra för de stora verksamheterna, men jag menar att alla de här frågorna blir helt befängda eftersom jag själv är den som ska ha assistansen, säger Wenche Willumsen.

Tidigare artiklar

Om SKL:s expertyttrande

SKL om varför man vill avskaffa dubbelassistans

I Billums betänkande "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen" föreslog Peter Sjöquist, ekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting, att maximalt 24 timmar assistans per dygn ska beviljas. Assistanskoll har intervjuat Peter Sjöquist och Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL, om bakgrunden och oron för att detta skulle leda till en återgång till gruppboenden. SKL intervjuas även om vad de anser att en assistent ska kunna göra och inte göra, och varför man inte accepterar Socialstyrelsens och Bengt Westerbergs syn på detta.
Citat:

- ... Om man måste göra något tycker vi att det finns en överkostnad för de som har mer än 24 timmar i relation till den nytta det ger. Ska man skära ska man göra det där det är mest effektivt, har man mer än 24 timmar/dygn är ett boende billigare.

Läs betänkandet (SOU 2012:6)

SKL kritiserar Försäkringskassans hårdare bedömningar

SKL kritiserar både Försäkringskassans hårdare bedömningar och uppskattningarna av fusk i Billums betänkande

SKL, Sveriges kommuner och landsting, är kritiska till Försäkringskassans hårdare behovsbedömningar och vill förstatliga all assistans inklusive assistenters sjuklöner, tillfälligt utökad assistans och de som har kommunala assistansbeslut. SKL är också mycket kritiskt till uppskattningarna i Susanne Billums betänkande av överutnyttjande och fusk/felaktigheter i assistansersättningen.
Citat:

- De förändrade bedömningarna styrs av en regeringsrättsdom som kom 2009 och som SKL då protesterade mot, vi tycker inte att bedömningarna ska splittras upp på detta sätt. Det är olyckligt att man börjar prata om vilka kläder som är integritetsnära eller inte, om hårtvätt ska räknas osv, det blir mycket märkliga diskussioner, säger Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL

Tidigare artiklar

Per Strömberg, SIFR - "Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"

"Att köpa ett mindre assistansföretag, förvärva fler och sedan sälja är en bra affär"

Det faktum att Frösunda såldes till ett nytt riskkapitalbolag efter bara tre år hos det första är antagligen ett tecken på att man gjorde en hög vinst enligt Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi och riskkapital på Handelshögskolan och chef på SIFR, Institutet för Finansforskning. Oavsett om det förekommer i assistansbranschen eller inte tycker han dock det är förkastligt att bolag kan slippa skatt på vinster genom att låna pengar av egna bolag i lågskatteländer. Lösningen är däremot inte att gå tillbaka till hur det var på 70-80-talet enligt Per Strömberg. För att klara välfärden behövs det privata aktörer menar han.
Citat:

- Rätt väg är att investera mycket mer i kvalitetssäkring och uppföljning, staten ska sköta detta genom inspektioner, där man inte ringer några veckor i förväg utan är mycket tuffare än idag, säger Per Strömberg.

Tidigare artiklar

Aprilskämt

Extra nyheter 1 april

April månad inleddes med ett aprilskämt från Assistanskoll. Tanken med dessa tillspetsade framtidsscenarier var såklart att väcka tankar om vart assistansen är på väg. Vi har fått återkoppling från flera håll att många av våra läsare uppskattat detta sätt att skapa uppmärksamhet och debatt.

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering. 36 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 459 avgjorda ärenden den 12 januari hade 285 assistansanordnare fått bifall och 85 fått avslag, 26 har avvisats och 56 avskrivits.

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Intervju med Lars Pettersson, generalsekreterare Famna, om det idéburna företagandet inom vård och omsorg.
 • Politikerintervjuer om riskkapital och vinster i assistansbranschen.
 • Intervjuer med politiker i SKL:s styrelse
 • Uppföljning av socialutskottets betänkande som debatteras i riksdagen 2 maj
 • Intervjuer med assistansanvändare om vad assistansen betyder för dem
------

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 221 assistansanordnare

Assistanskoll listar 221 assistansanordnare, av dessa har 206 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 206 anordnarna har tillsammans 8 904 kunder, vilket motsvarar ca 45 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 82 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 970 (dec 2011) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (dec 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 55,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 82 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Anessis AB
 • Frej Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 55plussare assistans & hemtjänst AB
 • Alma Assistans AB
 • Atlas Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • Eskil Assistans AB
 • Hela Sveriges Assistans AB
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Kooperativet Olja
 • Livihop AB
 • Nordica Assistans AB
 • PBA Assistans
 • Personlig Assistans i Göteborg AB
 • Personstöd Mälardalen AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Fyrtiotvå Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 803 e-postadresser varav ca 490 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81Skicka sidan till: