Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-04-28

Ändrad rättspraxis ger fler avslag

Monica Svanholm

Förändrad rättspraxis är en orsak till att allt färre nybeviljas assistansersättning, enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. En annan orsak tror hon är att fler nyanlända som inte uppfyller villkoren söker assistansersättning

Monica Svanholm, Försäkringskassan – "Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag"
Citat:

Som nyanländ känner man av naturliga skäl inte till regelverket lika bra

Kan inte avslagen spegla en reaktion mot ökade kostnader?
– Nej, det handlar snarare om en vidareutveckling av rättspraxis.

Ytterligare en orsak tror jag är förändrade kvalitetskrav.

Tidigare artiklar

Oro för att assistans ska tas bort

Trine Nyberg och Hilda

Via sin assistans kan Hilda träffa kompisar, cykla, träffa djur, komma ut i naturen och göra saker som andra elvaåringar gör. Trine Nyberg säger att assistansen gör att hennes dotter är levande och inte bara lever.

Trine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – "Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen"
Citat:

Jag talade med min man igår och vi kunde konstatera att vi inte vet vad den nya domen om det femte grundläggande behovet betyder.

Många av våra vänner har omprövning nästa år och det finns en mycket stor oro för vad som ska hända.

Tidigare artiklar

Fler besked om efterskottsbetalning

Trots stark kritik blir det redovisning varje månad för de som har förhöjt timbelopp och som idag kan fördela sina kostnader på sex månader. Exakt hur det ska göras ger kassan besked om den 30 juni.

Försäkringskassan intervjuas om efterskottsbetalning
Citat:

Redovisning av högre timbelopp ska ske varje månad.

Syftet med ändringen av förordningen är att det ska vara möjligt att betala ut förhöjt timbelopp i efterskott.

Tidigare artiklar

Betalas assistansersättning ut om räkningen kommer in för sent?

 Magnus Andén och Cecilia Blanck

Enligt Cecilia Blanck på Föreningen JAG har en av deras medlemmar fått besked att assistansersättning inte ska betalas eftersom räkningen för utförd assistans kom in försent.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent"
Citat:

De säger bara att detta i princip redan gäller men inte har tillämpats.

Det är helt orimligt, detta är insatser som är beviljade, utförda och korrekt redovisade.

Försäkringskassan: Pengarna betalas ut även om räkningen kommit in försent

Christine Liljendahl förnekar att Försäkringskassan skulle stoppa utbetalningar om räkningen kommer in försent.

Försäkringskassan, Christine Liljendahl – "Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut"
Citat:

Om redovisningen är korrekt och någon komplettering inte behövs kommer den enda konsekvensen av för sent inkommen redovisning vara att utbetalningen fördröjs.

Försäkringskassan tillbakavisar kritik

Birgitta Målsäter

Indikationerna om att det läckte personuppgifter från Försäkringskassan redan sommaren 2015 var inte tillräckligt starka för att då göra en anmälan enligt Birgitta Målsäter.

Birgitta Målsäter, Försäkringskassan – "Vi kunde inte agerat snabbare"
Citat:

Vi måste ha tillräckligt på fötterna för att kunna gå till personalansvarsnämnd, IVO och göra polisanmälan.

Skulle man upptäcka vanvård eller något annat som inte står rätt till så kan även branschen anmäla.

Hur mycket vi än anstränger oss kommer vi aldrig att kunna täppa till fullständigt.

Tidigare artiklar

När får nyanlända rätt att söka assistans?

Tomas Sundberg

Asylsökande med funktionsnedsättning kan inte söka LSS-insatser. Det går först efter att uppehållstillstånd beviljats.

Försäkringskassan, Tomas Sundberg – "Assistansersättning kan beviljas först när asylsökande fått uppehållstillstånd"
Citat:

Assistansersättningen är en bosättningsbaserad förmån.

Migrationsverket eller i vissa fall kommunen beslutar om personen kan ha rätt till stödinsatser.

Om en person är bosatt i ett annat EU/EES land men arbetar i Sverige kan assistansersättning beviljas vid vistelsen i Sverige.

Ny statistik från Försäkringskassan

Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person ökar inte längre. Efter att ha ökat stadigt sedan 1994 har det nu legat på ungefär samma nivå sedan aug 2015.

Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre

Något färre blev av med sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövning under 2015. Andelen som fick färre timmar halverades.

Senaste statistik om tvåårsomprövningarna

Företag med höga vinster granskas

Försäkringskassan ska hårdgranska assistansföretag med stora vinster säger generaldirektör Ann-Marie Begler på DN-debatt. Företagens strukturer, dotterbolag, bokslut och uppgifter från Skatteverket ska kontrolleras systematiskt. Ann-Marie Begler vill även att IVO ska kunna göra oanmälda besök i hemmet.

Assistansföretag med stora vinster ska granskas

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Emma Henriksson, KD-Ordförande i Socialutskottet intervjuas
 • Löneguiden för personliga assistenter uppdateras med siffror från 2015
 • Vi följer nyheter om den kommande LSS-utredningen.
 • Med mera.

Få ut det bästa av personlig assistans

Andreas väljer ibland ut vissa assistenter till vissa sysslor utifrån deras egenskaper och kompetenser. Ett exempel är att en assistent som är extra noggrann får ta hand om kvitton, papper och tidrapporter


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 291 assistansanordnare

Assistanskoll listar 291 assistansanordnare, av dessa har 244 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 245 anordnarna har tillsammans 11 097 kunder, vilket motsvarar ca 55 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • ALFEMA Care AB
 • Lans Assistans AB
 • Ler Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AB Jessys Assistans
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Björka Assistans AB
 • Erlandsdals Vård och Omsorg AB
 • Humlan Assistans AB
 • Kooperativet EMIL
 • Kooperativet Olja
 • L&S Assistans AB
 • Livihop AB
 • Modern Assistans AB
 • Nordica Assistans AB
 • Novasis Mitt AB
 • P.ass.FORM AB
 • Shamsen Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: