Senaste statistik om tvåårsomprövningarna

Något färre blev av med sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövning under 2015. Andelen som fick färre timmar halverades. Detta sker dock samtidigt som nästan 70 % av alla som söker assistansersättning första gången får avslag.

Färre förlorar assistansersättning

Under 2015 förlorade 8,5 % av de som tvåårsomprövades sin assistansersättning (jämfört med 10 % 2014). 10 % fick färre timmar (jämfört med 20 % 2014).

Rekordfå nybeviljas assistansersättning

Detta sker samtidigt som rekordfå nybeviljas assistansersättning. Nästan 70 % av alla som sökte assistansersättning under 2015 fick avslag.

Tvåårsomprövningar av assistansersättning

År Indragning Nedsättning Oförändrat Ökning Summa
2010 344 (10%) 625 (18%) 1651 (48%) 852 (25%) 3472 (100%)
2011 336 (10%) 643 (19%) 1499 (45%) 868 (26%) 3346 (100%)
2012 349 (12%) 629 (21%) 1086 (36%) 965 (32%) 3029 (100%)
2013 298 (11%) 562 (20%) 968 (35%) 968 (35%) 2796 (100%)
2014 205 (10%) 406 (20%) 839 (42%) 559 (28%) 2009 (100%)
2015 172 (8,5%) 204 (10,3%) 1043 (51,7%) 595 (29,5%) 2014 (100%)

Skicka sidan till: