Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Assistansersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”

Tomas SundbergPersonlig assistans och andra LSS-insatser är bosättningsbaserade rättigheter. För asylsökande är det främst Migrationsverket som är ansvarigt för stöd vid funktionsnedsättning, säger Tomas Sundberg, Försäkringskassan. Han nämner också ett undantag när assistansersättning inte är bosättningsbaserad.
När personer bosatta i andra EU/EES-länder arbetar i Sverige, kan de beviljas assistansersättning vid vistelsen här.

Måste omfattas av svensk socialförsäkring

En förutsättning för att assistansersättning ska kunna beviljas är att den enskilde omfattas av svensk socialförsäkring, säger Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
- Assistansersättningen är en bosättningsbaserad förmån. Det krävs att personen har sin egentliga hemvist i landet. Att vara folkbokförd i landet har betydelse i den bedömningen, men Försäkringskassan gör en prövning utifrån fler kriterier än det.
Vilka fler kriterier kan påverka om en person har sin egentliga hemvist i landet?
– Försäkringskassan ska konstatera att personen har sin hemvist i landet och göra en prövning utifrån bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Rätt att söka vid uppehållstillstånd

En person med funktionsnedsättning som beviljats tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd har, under förutsättning att den enskilde omfattas av svensk socialförsäkring, rätt att söka och vid behov beviljas assistansersättning.
– Då kan assistansersättning betalas ut under den tid som han eller hon omfattas av det tillfälliga uppehållstillståndet.

Insatser innan uppehållstillstånd beviljats

Det är Migrationsverket som beslutar om asylsökande ska beviljas tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd enligt utlänningslagen, vilket kan innebära en lång väntan. För den som inte har uppehållstillstånd kan kommunen ha ett visst ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning, säger Tomas Sundberg.
– Migrationsverket eller i vissa fall kommunen beslutar om personen kan ha rätt till stödinsatser. Hur långt kommunens ansvar sträcker sig är dock oklart.

Undantag när en utomlands bosatt arbetar i Sverige

En person med en funktionsnedsättning som är bosatt i ett annat land kan i princip inte omfattas av svensk socialförsäkring och därför inte beviljas assistansersättning, men det finns ett undantag, säger Tomas Sundberg.
– Om en person är bosatt i ett annat EU/EES land men arbetar i Sverige kan assistansersättning beviljas vid vistelsen i Sverige.
Inom ramen för EU:s regelverk om samordning av social trygghet finns två olika former av förmåner, kontantförmåner och vårdförmåner berättar Tomas Sundberg.
– Assistansersättningen är klassificerat som en vårdförmån, medan t.ex. handikappersättning klassificeras som en kontantförmån. För den som arbetar i Sverige och är bosatt i ett annat EU/EES-land kan kontantförmåner betalas ut, medan vårdförmåner beviljas enligt lagstiftningen i det land där man är bosatt och vid vistelse i det land där man arbetar.
Måste vistelsen pågå under en viss tid för assistansersättning ska beviljas?
– Nej, det finns ingen särskild tidsgräns på så sätt att den enskilde t.ex. måste vistas i Sverige minst x antal veckor för att få assistansersättning. Men personen måste befinna sig i Sverige så pass mycket att det anses att arbetet utförs här.
Kan en person som är bosatt i ett land utanför EU/EES men som arbetar i Sverige beviljas assistansersättning under vistelsen i Sverige?
– Nej, det är inte möjligt, utan i dessa fall krävs att personen i fråga är bosatt i Sverige, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2016-04-12


Skicka sidan till: