Thomas Hammarberg – ”Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen”

Thomas Hammarberg
Thomas Hammarberg,
fd Människorättskommissionär
Europarådet

Det är inte acceptabelt att assistansersättning bara ska kunna beviljas svenska medborgare och att rätten till medborgarskap ska påverkas av om man har arbete och betalar skatt, säger Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär i Europarådet.
– Det saknas respekt för funktionshindrade i Tidöavtalet.

Bakom Tidöavtalet står M-KD-L regeringen och SD. Thomas Hammarberg anser att dokumentet helt saknar ett positivt perspektiv om mänskliga rättigheter.
– Däremot innehåller det krav och förslag om inskränkningar av etablerade rättigheter. De åtgärderna skulle också drabba personer med funktionsnedsättning.

Stoppa inte behov av personlig assistans

Ett förslag som den nya regeringen ska utreda är att assistansersättning bara ska beviljas personer med svenskt medborgarskap.
Förslaget om att den som inte har uppnått medborgarskap i Sverige skulle hindras från att vid behov få stöd med personlig assistans måste stoppas, menar Thomas Hammarberg.
– Ett sådant beslut skulle inte bara vara omänskligt i vissa fall, det skulle också strida mot den internationella Funktionsrättskonventionen, som Sverige ratificerade den 6 december 2008.

Orimliga krav för medborgarskap

Tidöavtalet (sid 42) föreslår också att nya krav för att man ska kunna få svenskt medborgarskap ska utredas, det sägs: Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige. Thomas Hammarberg är även här mycket kritisk.
– Det vore orimligt om medborgarskap skulle försvåras för de som inte kan arbeta eller betala skatt, tex på grund av en funktionsnedsättning. Det styrande i den nya regeringen har uppenbarligen inte anammat de grundläggande principer som en gång spikades i Funktionsrättskonventionen.
Vilken artikel i konventionen anser du att detta strider mot?
I konventionens artikel 5.3 föreskrivs följande: För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls. I Tidöavtalet ges definitivt inte någon skälig anpassning för personer med funktionsnedsättning, säger Thomas Hammarberg.

Thomas Hammarberg intervjuades av Kenneth 2022-11-18

Skicka sidan till: