Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds

Regeringen har gett Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11) ett tilläggsdirektiv att utreda ett förbud mot arbetskraftsinvandring av vissa yrkesgrupper, där personliga assistenter särskilt nämns. Utredningen gäller arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och ska vara klar senast 31 januari 2024.

I tilläggsdirektivet sägs det att det skett ett missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring, kopplat till personer som har arbetstillstånd för att arbeta som personliga assistenter. Migration på oriktiga grunder, exploatering och människohandel ska ha kopplats till assistansbranschen. Tilläggsdirektivet innebär även utredning av en generellt högre lönenivå för att få komma till Sverige (medianlönen på 33 000 kr har nämnts).

Staten "möjliggörare av systematiska brottsupplägg"

Regeringen hänvisar till rapporten Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet från Nationellt underrättelsecentrum där det sägs att kombinationen av en rättighetslagstiftning inom assistansersättning och en generöst utformad arbetskraftsinvandringslagstiftning innebär att staten blivit möjliggörare för systematiska brottsupplägg.

Vill kunna exkludera vissa yrkesgrupper

Regeringen vill att nu att personliga assistenter och andra utvalda yrkesgrupper ska kunna exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd. Utredaren ska:

• föreslå hur ett regelverk kan utformas som innebär att vissa yrkesgrupper kan exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd,
• analysera och ta ställning till vilka yrkesgrupper som inledningsvis bör omfattas av en sådan exkludering och hur urvalet av dessa yrkesgrupper kan ändras över tid, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11)

SVT: Regeringen vill skärpa regelr för arbetskraftsinvandring

Skicka sidan till: