Liberalerna, Malin Danielsson – ”Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp”

Malin Danielsson
Malin Danielsson, Liberalerna

Att svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka assistansersättning är ingen fråga Liberalerna drivit, säger Malin Danielsson, riksdagsledamot och ny funktionshinderpolitisk talesperson.

Statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp är två frågor Liberalerna kommer att driva i den M-KD-L-regering som stöds av SD, säger Malin Danielsson.
En av de frågor vi drivit länge finns med i Tidöavtalet; statligt huvudmannaskap för LSS. Sedan kommer vi fortsätta driva på för högre schablonersättningar, att fler omfattas av LSS och att den fortsätter att vara den frihetsreform som vi en gång var med och drev igenom.
Tidöavtalet tar inte upp så mycket om personlig assistans och det sägs att ett statligt huvudmannaskap ska övervägas? Hur ska ordet övervägas tolkas?
– Tidöavtalet reglerar bara delar av den politik som regeringen kommer att driva under mandatperioden och därför är det inte konstigt att allt inte finns med i avtalet. Ordet överväga tolkar jag som att utredningen om statligt huvudmannaskap ska fortsätta och att när den är klar så ska vi ta ställning till hur vi går vidare.

”Vet ej om regeringen kommer driva frågan”

I våras krävde en majoritet i riksdagen att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet, alla partier utom S och M ställde sig bakom detta.
Kommer Liberalerna att verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistansersättning?
– Det är för tidigt att säga vad regeringen kommer att göra på detta område utöver utredningen om statligt huvudmannaskap men vi Liberaler kommer fortsätta att driva på för en förbättrad assistans.
Kommer Liberalerna fortsätta trycka på i denna fråga, och för att den kanske tas upp nästa mandatperiod?
– Jag vet inte ännu om regeringen kommer att driva den frågan men vi kommer att fortsätta trycka på även om vi sitter i regering, inte minst i ett långsiktigt perspektiv.
Jonas Franksson i STIL anser att KD, L och SD verkar glömt vad de sade i vårens riksdagsbeslut om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande, vad anser du om det?
Vi inte har glömt det utan vi kommer fortsatt arbeta för att det ska vara en del av regeringens politik.

”Inte en fråga Liberalerna drivit”

Idag kan alla som är bosatta i Sverige söka assistansersättning. I Tidöavtalet (sid 42) talas det om att svenskt medborgarskap ska kunna bli en förutsättning för att kunna söka assistansersättning. Malin Danielsson säger att frågan kommer att utredas och prövas mot bland annat EU-rätten.
– I Tidöavtalet står det att frågan ska utredas. Det står också att samtliga förslag som läggs fram inom ramen för projektet ska vara i enlighet med de bindande internationella regler som Sverige åtagit sig att följa samt måste vara förenliga med EU–rätten.
Vad anser du om att Tidöavtalet talar om att svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka assistansersättning?
– Det är inte en fråga som Liberalerna har drivit i förhandlingarna.

Arbetskraftsinvandring

I Tidöavtalet (sid 35) sägs vidare att en grupp som kan stoppas vid arbetskraftsinvandring är personliga assistenter. Malin Danielsson säger att det behövs generella åtgärder.
– Vi ser att det fortsatt kommer att behövas arbetskraftsinvandring och tycker att det i grunden är bra. Dock finns det vissa problem med illegal arbetskraft och arbetskraft som utnyttjas som gör att regelverket behöver ses över. Dock gäller det inte specifikt personliga assistenter utan generellt.

Hoppas schablonbeloppet prioriteras

I den budget som Liberalerna lade förra året fram föreslog de en ökning med 3,5% av schablonbeloppet.
– Tyvärr landade den dåvarande regeringen på endast 1,5%. Den nya regeringen vi ingår i kommer inom kort presentera sin budget, säger Malin Danielsson.
Vad hoppas du på i regeringens kommande budget?
– Min förhoppning är att man, trots det ansträngda ekonomiska läget, kan prioritera detta.

Vill skapa en LSS-inspektion

Malin Danielsson vill verka för att inrätta en LSS–inspektion som ska granska privata utförare och företräda assistansberättigades intressen. Hon säger att en LSS-inspektion skulle kunna ta tag i det sätt som Försäkringskassan gjort omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden för assistansberättigade och hur återkrav av assistansersättning drivits in de senaste åren.
– Vi kan konstatera att det på senare tid har skett omprövningar av LSS som inte rimmar med förarbetena och intentionen i LSS–lagstiftningen. Detta behöver vi på olika sätt arbeta för att förändra, möjligheter att överklaga till en LSS-inspektion kan vara en väg.
Tror du att du får dina regeringskollegor eller SD på att införa en LSS-inspektion?
– Min förhoppning att även de andra partierna ser detta behov, inte minst med anledning av de många uppmärksammade fall där LSS omprövats och dragits in, nu senast i Uppdrag gransknings program häromveckan, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-10-31
Skicka sidan till: