Riksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet

bild på RiksdagenEn riksdagsmajoritet bestående av C, L, KD, V, SD och MP röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Se riksdagsdebatten

Socialdemokraterna och Moderaterna har reserverat mot beslutet. Igår genomfördes en riksdagsdebatt där alla partier motiverade sitt ställningstagande.

Regeringen får tillkännagivande

Omröstningen innebär att regeringen fått ett så kallat tillkännagivande av riksdagen om att genomföra riksdagens beslut. Tillkännagivandet baseras på en förslag från Kristdemokraterna som fick stöd av L, C, V, SD och MP i socialutskottet den 3 mars.

Ingen skyldighet genomföra tillkännagivandet

Det är nu upp till regeringen att besluta hur de ska agera. De har ingen skyldighet att verkställa Riksdagens tillkännagivande, men måste inom två år rapportera hur de hanterat det.

IfA uppmanar regeringen att agera

IfAs ordförande Sophie Karlsson säger i en intervju att regeringen så fort som möjligt nu bör ge direktiv till huvudmannaskapsutredningen om att skapa lagförslag om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
– Tillsammans med ett statligt huvudmannaskap skulle det kunna bli riktigt bra, säger Sophie Karlsson.

Vidare läsning

Riksdagsdebatt om beslutet i riksdagen

Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut”


Skicka sidan till: