Lena Hallengren - "De behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga"Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialminister

LSS förarbeten säger att behov i assistans ska vara integritetskänsliga, sade socialminister Lena Hallengren i en interpellationsdebatt. Pia Steensland, KD, svarade att Bengt Westerberg som skrev förarbetena inte håller med.

Pia Steenslands interpellationsfråga till socialminister Lena Hallengren var:

Anser ministern och regeringen att det är rimligt att grundläggande behov såsom exempelvis personlig hygien, måltider och av- och påklädning styckas upp i mindre delar utifrån vad som är mycket personlig eller integritetskänslig karaktär, och om inte, vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att samtliga grundläggande behov ska anses vara assistansgrundande i sin helhet?

Lena Hallengren - Behoven ska vara integritetskänsliga

Regeringen planerar inga förslag som syftar i att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. (vilket hon tidigare sagt på Assistanskoll) Lena Hallengren sade tvärtom att det i LSS förarbeten står att personlig assistans ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer i regel av mycket personlig karaktär.
– Det betyder att de behov som ska tillgodoses ska vara av den karaktären att de är integritetskänsliga för den enskilde, sade Lena Hallengren.

Pia Steensland - Felaktig tolkning av förarbetena

Pia Steensland uttryckte besvikelse och sade att detta innebär att regeringen säger nej till att assistans ska ges under ett helt toalettbesök eller för att ta på sig alla kläder.
– Regeringens ovilja att agera är anmärkningsvärd då en majoritet i riksdagen nyligen sagt ja till att samtliga hjälpmoment av alla grundläggande behoven ska ge rätt till personlig assistans.
Pia Steensland ansåg att det är en felaktig tolkning att LSS förarbeten ger stöd för dagens rättspraxis. Förarbetena bör istället tolkas som att de grundläggande behoven i sin helhet är av personlig karaktär.
– Det är också en tolkning som Bengt Westerberg, sagt att han står bakom, i en intervju på Assistanskoll, han borde ju veta eftersom han var den socialminister som ansvarade för att ta fram LSS, sade Pia Steensland

Lena Hallengren - Missvisande

Lena Hallengren sade att det är missvisande att säga att man bara får assistans för delar av toalettbesöket, eftersom den som väl beviljas assistans får assistans för hela toalettbesöket. Hon sade också att regeringen inte agerat för en hårdare rättspraxis. Uppstyckningen av behoven kommer av domar sedan 2009 och är inget politiskt initiativ, inga lagändringar har gjorts.
– Jag vill också påminna om att regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att ta fram kunskapsstöd för bidra till att integritetsintrånget blir så litet som möjligt, sade Lena Hallengren.

Pia Streensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

Pia Steensland - Regleringsbrevet 2016 skapade hårdare rättspraxis

Pia Steensland svarade att problemet är att Försäkringskassan i den inledande bedömningen styckar upp grundläggande behov i mindre delar, vilket leder till att personer inte beviljas assistans. Och detta har sin grund i regeringens regleringsbrev från 2016.
– Det var regleringsbrevet 2016 med uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar som gjorde att Försäkringskassan började tolka domar från 2009, 2015 mycket mer restriktivt.

Lena Hallengren - Regleringsbrev trumfar inte lagstiftningen

Lena Hallengren sade en regering inte kan trumfa lagstiftningen med ett regleringsbrev. Hon frågade Pia Steensland hur många fler hon tror kan få assistans om de grundläggande behoven räknas i sin helhet vid 20-timmarsbedömningen.

Pia Steensland - Socialdemokraternas slogan klingar falskt

Jag har inte den siffran svarade Pia Steensland, men Försäkringskassan själva säger att borttagandet av tvåårsomprövningarna gör att många assistansmottagare har kvar sin ersättning, trots att de med all sannolikhet inte har rätt till assistansersättning om de sökt idag.
– Om rättspraxis ändras som vid regleringsbrevet, då måste vi ju rätta till lagen. Idag har väljarna fått ett viktigt besked, S är inte villiga att genomföra, det viktigaste beslutet som krävs, att alla samtliga grundläggande behov måste vara assistansgrundande i sin helhet. Jag tycker socialdemokraternas slogan "Ett bättre samhälle för alla" klingar falskt.

Lena Hallengren - Vi kan diskutera 20-timmarsgränsen

Lena Hallengren svarade att Kristdemokraterna har ett högt tonläge när de är i opposition.
– 2009 var det KD som satt på Socialdepartementet, då fanns det inget intresse att motverka de domar som började utveckla ny rättspraxis.
Hon avslutade med att säga att vi kan diskutera 20 timmarsgränsen och uppmanade KD att göra en bedömning av hur många som skulle få assistansersättning om grundläggande behov räknas i sin helhet vid 20-timmarsbedömningen.
– Om Kristdemokraternas budskap är att alla som kommer upp i 20 timmar under en vecka, med hela momenten grundläggande behov, ska ha assistans, då tycker jag KD ska återkomma med en bedömning av hur många det skulle handla om så tar vi en ny diskussion, sade Lena Hallengren.

Text: Kenneth Westberg

Se interpellationsdebatten via video från riksdagen

Skicka sidan till: