Lena Hallengren, Socialminister – ”Det är inte aktuellt ge huvudmannaskaps-utredningen något tilläggsdirektiv”

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Kristian Pohl

Regeringen kommer inte att ge Lars Lööws utredning något tilläggsdirektiv om att utreda lagförslag om att alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans i sin helhet. Det bekräftar Lena Hallengren till Assistanskoll.

En majoritet i riksdagen bestående av KD, L, C, V, MP och SD gav den 17 mars ett tillkännagivande till regeringen om att huvudmannaskapsutredningen ska få tilläggsdirektiv att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. S och M reserverade sig mot beslutet. Assistanskolls har frågat Socialminister Lena Hallengren hur regeringen ser på tillkännagivandet.
– Tillkännagivandet om att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans kom in förra veckan och vi håller på att titta på det i Regeringskansliet.
Kommer ni att ge Lars Lööws utredning något tilläggsdirektiv?
– Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskapsutredningen något tilläggsdirektiv. Det är viktigt att huvudmannaskapsutredningen får arbeta med sin fråga och att den inte försenas, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2022–03–24

Skicka sidan till: