Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas”

Sofia NilssonDagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson. Hon beklagar också att Lena Hallengren inte vill ge huvudmannaskapsutredningen tilläggsdirektiv om grundläggande behov.

Mycket har gått fel…

Det är mycket som gått fel sedan LSS-lagstiftningen kom till 1993, säger Sofia Nilsson, Centerns talesperson i funktionshinderfrågor.
– Ett stort problem idag är att det finns ett, jag vet inte hur man ska uttrycka det, märkligt eller olyckligt, synsätt i bedömningar av rätten till personlig assistans där människan delas upp i grundläggande och övriga behov. Vi måste tillbaka till grundtanken att LSS är en frihetsreform, där personlig assistans finns för att livet ska fungera för människor med omfattande behov.

Sorgligt att socialministern inte lyssnar på riksdagen

Centerpartiet röstade i riksdagen tillsammans med KD, L, SD, MP och V för att alla grundläggande behov i personlig assistans ska vara assistansgrundande i sin helhet, och att huvudmannaskapsutredningen ska få tilläggsdirektiv att utreda frågan.
Vi anser att man inte kan minutbedöma livet in i minsta detalj. En människa är inte en maskin. Det räcker att gå till sig själv, hur hade mitt liv sett ut om jag skulle dela upp det i minuter och försöka beskriva vilka behov jag har och om de är grundläggande eller övriga, säger Sofia Nilsson.
Lena Hallengren har sagt att regeringen inte kommer att ge något tilläggsdirektiv till huvudmannaskapsutredningen…
– Det är otroligt sorgligt att ministern inte hörsammar den majoritet som finns i riksdagen. Ännu sorgligare är det att ministern inte lyssnar på de familjer och personer som är beroende av en fungerande assistans.

Slopa uppdelning i grundläggande och andra behov

Sofia Nilsson ser även ett stort problem i uppdelningen i statlig och kommunal assistans med en 20-timmarsgräns för grundläggande behov på försäkringskassan.
– När det gäller kommunal personlig assistans finns ingen nedre gräns, men det har utvecklats en tillämpning som säger att under fyra till sju timmar grundläggande behov i veckan inte ger rätt till assistans. Givetvis går det inte att se på en människa på det här sättet. En människa är inte en maskin. Förmågor kan variera från dag till dag för en person med funktionsnedsättning. Centerpartiet vill att uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov slopas. Det finns bara behov och det är dessa som ska bedömas.
Var bör gränsen gå för att beviljas assistans i ett statligt huvudmannaskap?
– Det ska utredningen utreda och svara på, jag vill inte gå händelserna i förväg.

Omprövningar drabbar hårt

Idag gör försäkringskassan omprövningar vid ”väsentligt ändrade förhållanden”. Funktionsrättsrörelsen har kritiserat dessa kraftigt för att de leder till att assistansberättigade inte vågar fler timmar då de är rädda att få sin assistans indragen eller få återkrav. Sofia Nilsson anser att bedömningarna och omprövningarna som försäkringskassan gör drabbar assistansbolag och assistansberättigade otroligt hårt.
– De måste förändras. Beslut och bedömningar som görs måste vara rättssäkra och tilliten till försäkringskassan måste upprättas igen. Vi måste även ha en tydlighet i bedömningarna så att alla vet vad som gäller.

Försäkringskassan måste själva stå för sina misstag

Det finns idag stora problem med återkraven av assistansersättning, säger Sofia Nilsson, som anser att försäkringskassan själva måste stå för sitt misstag om de gjort en felaktig bedömning och beviljat assistans på felaktiga grunder.
– Det borde vara självklart att assistansanordnare ska kunna förlita sig på och utföra assistans utifrån de beslut som myndigheten utfärdar, tyvärr är det inte så idag.
Vilka åtgärder behövs?
– Försäkringskassan måste stärka sina bedömningar så att grunden som man beviljar assistans utifrån, är rättssäker och ett beslut man kan lita på. En felaktig bedömning av försäkringskassan får inte slå tillbaka på assistansanordnaren. Rättssäkra bedömningar med ordentliga underlag är dessutom grunden för att stävja fusk och kriminalitet.

Schablonbeloppet måste följa löneutvecklingen

Sofia Nilsson anser även att uppräkningen av assistansersättningens schablonbelopp ska knytas till löne– och prisutvecklingen.
– Om seriösa och duktiga aktörer inom branschen ska kunna behålla duktiga och erfarna assistenter, vidareutbilda dom eller rekrytera nya så måste löneutvecklingen kunna hänga med. Därför är det viktigt att schablonbeloppet räknas upp.

65-årsgränsen behöver ses över

Med tanke på att vi arbetar längre upp i åren, ofta närmare 70 år är 65-årsgränsen för att beviljas personlig assistans en fråga som behöver ses över, säger Sofia Nilsson.
– Vi behöver fundera på hur andra system synkar med det. Andra exempel är att rättigheten till daglig verksamhet och sysselsättning försvinner vid 67 års ålder.

Manifest kommer framåt sommaren

Centerpartiet kommer att driva på för att förbättra LSS-lagstiftningen och partiet arbetar på ett manifest som kommer att presenteras framåt sommaren, säger Sofia Nilsson.
– Som ett frihetligt och liberalt parti är detta frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Hur ser det exempelvis ut med möjligheten till arbete och försörjning? Vilka möjligheter och förutsättningar har man att få utbildning? Allt detta, och mycket mer, är otroligt viktigt för helheten och livet i stort, säger Sofia Nilsson.

Sofia Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022–04–13


Skicka sidan till: