"Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?"

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

Det frågade Pia Steensland Socialminister Lena Hallengren idag i riksdagens frågestund. Lena Hallengren svarade att regeringen gjort stora reformer men att man kan återkomma till en diskussion om frågan.

I frågestunden (14:15 min in i videon) inledde Pia Steensland, KD, med att säga att 2500 personer förlorat sin rätt till personlig assistans efter regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. Hon påpekade att Lena Hallengren inte vill genomföra riksdagens tillkännagivande från i mars om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet.
– Idag ger i princip bara den tid som assistenten berör naken hud under toalettbesöket rätt till assistans. Varför säger S nej till att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt till assistans under ett helt toalettbesök, frågade Pia Steensland.

"Det blir ett annat sätt att beräkna de grundläggande behoven"

Lena Hallengren svarade att regeringen genomfört många reformer, från 1 januari 2023 genomförs flera lagändringar som innebär stärkt assistans för egenvård, tillsyn och föräldraansvar.
– Pia Steensland lyfter nu ytterligare ett förslag, det låter sig inte debatteras på en minut. Om hela det grundläggande momentet skulle räknas in handlar det inte längre om att uppnå 20 timmar i veckan utan det blir ett annat sätt att beräkna de grundläggande behoven, vi kan återkomma till en sådan diskussion, sade Lena Hallengren.

Text: Kenneth Westberg

Se frågestunden i riksdagen den 9 juni (14:15 min in i videon)

Skicka sidan till: