Socialutskottet röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Riksdagens socialutskott röstade idag för att huvudmannaskapsutredningen bör få ett tilläggsdirektiv om att utarbeta lagförslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans.

Vid beslutet i Socialutskottet röstade KD, SD, C, V, L och MP för förslaget säger Pia Steensland från Kristdemokraterna som hade lagt fram förslaget. Det formella beslutet kommer att tas i riksdagen den 16 mars.
– Därefter är det upp till regeringen att förverkliga riksdagens vilja. Jag hoppas av hela mitt hjärta att regeringen kommer ta chansen att rätta till den strikta rättspraxis som råder idag, säger Pia Steensland på sin facebooksida.

Socialutskottets beslut

Socialutskottet skriver i sitt ställningstagande att ”lagen bör ändras för att säkerställa att samtliga hjälpmoment även för övriga grundläggande behov [inte bara andning och sondmatning] ska vara assistansgrundande. Regeringen bör därför genom ett tilläggsdirektiv till Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) ge denna i uppdrag att utarbeta ett sådant lagförslag”.


Vidare läsning

Socialutskottets betänkande kommer att publiceras på riksdagens webbplats

Skicka sidan till: