Carina Ståhl Herrstedt, SD – ”Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %”

Carina Ståhl HerrstedtAtt Sverigedemokraterna drog tillbaka sin motion om förbättringar i assistansen betyder inte att partiet slutat driva frågorna, säger Carina Ståhl Herrstedt. Hon vill inte kommentera Tidöavtalets förslag om att assistansersättning bara ska kunna sökas av svenska medborgare.
– Vad utredningen landar i för slutsatser återstår att se, först då kan vi ta ställning i sakfrågan.

Samarbetar med regeringen

Sverigedemokraterna (SD) samarbetar med M-KD-L-regeringen via Tidöavtalet och statsbudgeten, i övriga frågor är de ett oppositionsparti säger Carina Ståhl Herrstedt, partiets talesperson i funktionsrättsfrågor. Hon säger att SD kommer fortsätta driva ett förstatligande av personlig assistans och en större höjning av timbeloppet.
– I övrigt kommer vi som oppositionsparti fortsätta driva frågan att grundläggande behov ska anses vara assistansgrundande i sin helhet, försäkringskassans orimliga återkrav och ett borttagande av åldersgränsen för att bli beviljad assistans. Så länge de frågorna inte ligger inom samarbetet med regeringen.

SD drog tillbaka motion

Sverigedemokraterna lade tidigare under hösten en motion om att tex alla grundläggande behov skulle räknas i sin helhet. Strax efter drogs den tillbaka, vilket gjort det oklart var SD nu står i assistansfrågan. Carina Ståhl Herrstedt säger att partiet valde att dra tillbaka den.
– Under 2023 kommer vi att förhandla med regeringen i många av frågorna, bland annat om statligt ansvar för den personliga assistansen. Det kommer förhoppningsvis att ge oss bättre möjligheter att påverka politiken på området än en motion i riksdagen. Förutsättningarna att få ett så bra resultat som möjligt ökar om vi inte på förhand skapar låsningar och tillkännagivanden.
Innebär det att ni inte längre står för det som stod i motionen?
– Nej, vi har inte på något sätt sänkt ambitionsnivån eller slutat driva frågorna i motionen. Det innebär att vi istället kommer driva och lyfta dem i ett helt annat sammanhang där vi hoppas på bättre genomslag.

”Regeringen är inte enig”

JAG och Fremia talar om svek från KD, L och SD då timbeloppet höjdes med bara 1,5% för 2023. Carina Ståhl Herrstedt säger att hon kan förstå det till viss del, men säger att regeringspartierna aldrig varit eniga i frågan.
– Vi vill att det ska höjas mer, och införa en indexerad och långsiktig finansieringsmodell. Det är klart att det funnits en stor förhoppning om att vi som samarbetspartner ihop med några andra skulle stå starkare och få genomslag, men allt kan inte genomföras år ett av en nyvald regering.
Är det möjligen en fråga som inte prioriteras så högt av ditt parti?
– Nej, det är en fråga som är högt prioriterad av mitt parti och vi kommer att fortsätta driva den.

”Höjningen en besvikelse”

Carina Ståhl Herrstedt beskriver höjningen med 1,5% som en besvikelse, som sänder signalen att regeringen inte verkar ha förstått hur allvarligt läget är.
– Detta är en fråga som inte kan vänta så mycket längre. Samtidigt är det en budget som är framtagen under väldigt kort tid, men jag hoppas att man redan inför vårbudgeten återkommer med ett nytt förslag.
Timbeloppet fastställs ju en gång per år, hur kan det ändras i vårbudgeten?
– Jag tänker att om regeringen förstår allvaret borde det vara fullt möjligt att ändra på i vårbudget eller vårändringsbudget.

Vill inte ta ställning frågan om medborgarskap

I Tidöavtalet sägs det att det ska utredas om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka och beviljas assistansersättning. Bland annat fd människorättskommissarien Thomas Hammarberg anser att detta bryter mot Funktionsrättskonventionen. Han har varnat för följderna för personer med funktionsnedsättningar om hårdare försörjningskrav för att få medborgarskap kombineras med att rätten till personlig assistans kopplas svenskt medborgarskap. Carina Ståhl Herrstedt vill inte uttala sig om var SD står i frågan.
– Det tråkiga svaret är att det är frågor som ska utredas och beredas, vad detta sen landar i för slutsatser återstår att se, först då kan vi kan ta ställning i sakfrågan.
Har du någon kommentar till Thomas Hammarbergs kritik om att dessa förslag i Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen?
– Jag väljer att se det som bra att frågan utreds så att det blir tydligt vad som är görbart och inte.

Fortsätter driva grundläggande behov

Förra året stod SD bakom ett tillkännagivande i Socialutskottet om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Frågan nämns däremot inte i Tidöavtalet eller i statsbudgeten.
Är frågan inte aktuell längre?
– Jo, frågan är aktuell i allra högsta grad, det har riktats ett tillkännagivande till förra regeringen som de tyvärr vägrade genomföra. Tillkännagivandet ligger kvar som icke färdigbehandlat och regeringen kommer att behöva hantera det på ett eller annat sätt. I annat fall så kommer frågan upp igen under våren när motionerna behandlas, säger Carina Ståhl Herrstedt
Kommer ni att verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet?
– Ja, absolut, dels via de ingångar vi har internt till regeringen men också via den motion vi lägger på området.

Statligt huvudmannaskap

I Tidöavtalet sägs det att ett statligt huvudmannaskap ska ”övervägas” efter att Lars Lööws utredning är klar. Carina Ståhl Herrstedt ser dock inte ordvalet ”övervägas” som ett problem, även om hon önskat en tydligare skrivning.
– Jag har inte själv suttit med i framtagandet så hur det ska tolkas kan jag inte svara på. Jag skulle gissa att det endast rör sig om en försiktig skrivning för att inte föregå utredningen som ska presenteras i mars.
Kommer ni att verka för ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans?
– Ja, den frågan kommer vi fortsätta driva.

Vill utreda LSS-inspektion

Carina Ståhl Herrstedt vill se flera nya utredningar. Hon vill att samhällsekonomiska effekter av LSS-insatser utreds, med konsekvenser för andra stödformer och anhöriga.
– Vi vill även utreda ett inrättande av en LSS–inspektion och möjligheten att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Ändra till ”väsentligt ändrade behov”

Slutligen säger Carina Ståhl Herrstedt att dagens omprövningar av ”väsentligt ändrade förhållanden” bör ändras till omprövningar av ”väsentligt ändrade behov”.
– Då skulle det tydliggöras att behovet är det väsentliga och inte att ett förhållande ändrats. Det måste också bli tydligt vilka förändringar man förväntas anmäla. Vi kan inte ha en situation där folk inte vågar göra förändringar i sitt liv av rädsla för att bli av med sin assistans, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt intervjuades av Kenneth Westberg 2022-12-15

Skicka sidan till: