Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – ”Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande”

Anna Tenje
Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister
Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Kvalificeringen till socialförsäkringsförmåner ska vara förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden, säger Anna Tenje. För äldre och personer med funktionsnedsättning som saknar arbetsförmåga ska utredningen undersöka vilka förmåner kvalificeringen kan gälla och på vilket sätt.

Den kvalificering som ska utredas i En ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare syftar till att öka drivkrafterna för den som kommer till Sverige att först arbeta och bidra till det gemensamma innan han eller hon får ta del av ersättningar, bidrag och ekonomiskt bistånd, säger Anna Tenje.
– Detta kommer innebära att personer i högre grad kommer att anstränga sig för att bli självförsörjande, vilket i förlängningen är oerhört viktigt för att få till en fungerande integration samt minska risken för utanförskap. Det blir även tydligt för personer som väljer att söka sig till Sverige att det svenska samhället har en förväntan att man i första hand försörjer sig själv efter förmåga. Det är när folk arbetar som vi har råd med välfärden så att människor som verkligen behöver stöd och hjälp får det.
Vilka ska sitta i kommittén för utredningen?
– Socialdepartementet arbetar aktivt med att tillsätta personer i utredningen.
När kommer utredningen att börja arbeta?
– Vi hoppas att kommittén kan sätta i gång arbetet så snart som möjligt.

Kvalificering ska hålla sig inom ramarna för EU-rätten och andra internationella avtal”

I en intervju på Assistanskoll har DHRs ordförande Åsa Strahlemo undrat hur direktiven kommer påverka icke medborgare med funktionsnedsättning och om FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska följas.
Assistansersättning nämns i direktiven men Anna Tenje säger att LSS inte ingår.
­– Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår inte i översynen, säger Anna Tenje.
Hur är det med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
– Sverige har tillträtt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I direktivet framgår tydligt att förslaget om kvalificering ska vara förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden, säger Anna Tenje.

Kvalificering ska anpassas efter arbetsförmåga

Anna Tenje säger att alla icke medborgare inte kommer att kunna kvalificera sig till socialförsäkringsförmåner genom arbete till vissa förmåner. Detta gäller tex personer med funktionsnedsättning som saknar arbetsförmåga, men även äldre.
– Alla kommer inte kunna kvalificera sig genom arbete till vissa förmåner, t.ex. personer med funktionsnedsättning som saknar arbetsförmåga, men även äldre. Därför ska utredningen beakta att det handlar om olika förmåner som riktar sig till olika målgrupper med olika förutsättningar. Vilka villkor som ska gälla för vilka förmåner och detaljerna kring kvalificeringen får kommittén titta på. I övrigt vill jag inte föregå utredningen utan de måste arbeta i lugn och ro och komma fram med ett genomarbetat förslag, säger Anna Tenje.

Anna Tenje intervjuades av Kenneth Westberg 2023-11-22

Vidare läsning

En ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd för nyanlända och icke-medborgare

Skicka sidan till: