Partiernas syn på personlig assistans för nyanlända granskas

Vänsterpartiet och FI vill utöka rättigheter till personlig assistans för nyanlända. Moderaterna vill minska den. DRW, Disabled refugees Welcome, har ställt frågor till alla riksdagspartier och F! om rättigheter för nyanlända med funktionsvariation.

DRW är ett Independent Living Institute-projekt vars syfte är att värna och slå vakt om rättigheter för nyanlända med funktionsnedsättningar. I DRWs enkätundersökning svarar alla riksdagspartier samt F! att personlig assistans är viktig för självbestämmandet för nyanlända med funktionsnedsättning.

Några vill begränsa rättigheter

Moderaterna vill att eget arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige, ska vara en förutsättning för full tillgång till svenska bidrag och förmåner som LSS och assistansersättning.

Sverigedemokraterna säger lite vagt att de vill knyta vissa ekonomiska bidrag till det svenska medborgarskapet. När det gäller LSS och personlig assistans och stöd till personer med funktionsvariation säger de att de ännu inte tagit ställning.

Andra vill utöka rättigheter

Vänsterpartiet vill att asylsökande som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd ska ha rätt till socialförsäkringsförmåner som personlig assistans.

Feministiskt Initiativ vill att alla nyanlända med funktionsvariation ska leva på lika villkor som andra medborgare.


Vidare läsning

DRW: Så här tycker riksdagspartierna och F! om livsvillkoren för nyanlända med normbrytande funktionaliteter

DRW:s analys av enkäten till riksdagspartierna och F!


Skicka sidan till: