Helena Sjölander, Vårdföretagarna – ”Försäkringskassan hade information om läckor sommaren 2015”

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretagarna, är mycket kritisk till hur Försäkringskassan skött sin interna kontroll och att det varit möjligt för anställda att sprida sekretessbelagda personuppgifter till anordnare.
– Det är skrämmande att Försäkringskassan har haft så bristfällig kontroll och så dålig säkerhet i sina system.

Tagna på sängen

Under de senaste månaderna har det framkommit att anställda på Försäkringskassan har spridit sekretessbelagd information om assistansberättigade till anordnare. Helena Sjölander, ordförande i Bransch personlig assistans på Vårdföretagarna, är mycket skarp i sitt ordval när hon kritiserar Försäkringskassan för hur de skött sin interna kontroll.
– Det är skrämmande att Försäkringskassan har haft så bristfällig kontroll och dålig säkerhet i sina system att anställda har haft möjlighet att begå dessa brott.
Helena Sjölander menar att det tycks som om Försäkringskassan blivit helt tagna på sängen och ”framstått som lite handlingsförlamade”. Bland annat pekar hon på att de initialt ville att respektive branschorganisation skulle kontakta sina kunder för att berätta vad som hänt.
– Det känns inte rätt att vi skulle ha gått myndighetens ärenden. De borde omgående ha kontaktat de berörda assistansberättigade. Det är viktigt att Försäkringskassan tar sitt ansvar och även tar konsekvenserna av sina egna misstag.

Försäkringskassan visste tidigare

Helena Sjölander säger att Försäkringskassan borde känt till läckorna mycket längre än vad Birgitta Målsäter antydde i intervjun på Assistanskoll.
– Redan sommaren 2015 vet jag att några av våra medlemsföretag kontaktade Försäkringskassan angående misstankar om läckor inom Försäkringskassan. Man hade tydliga indikationer, men tyvärr tog man inte informationen på allvar.
Mycket talar för att den första handläggaren som anmäldes återanställts på Försäkringskassan igen trots att personen i fråga hade arbetat en tid hos anordnaren som hen hade läckt till.
– Det är ju uppenbart att Försäkringskassan inte haft bra koll på vem de anställer. Precis som för företag har myndigheter ett stort ansvar att göra sedvanliga bakgrundskontroller av den de avser anställa.

Lägger skulden på andra

Birgitta Målsäter lägger, liksom Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på DN-debatt, en del av skulden på branschen. F.d. försäkringsdirektören Elisabeth Hamilton reagerade starkt på det i en replik på DN debatt där hon skrev att ansvaret ligger på Försäkringskassan som inte har koll på vad deras medarbetare gör. Helena Sjölander håller med.
– Det är mycket tråkigt när fokus i första hand riktas mot företagen trots att det här handlar det om enskilda personer inom Försäkringskassan som har begått kriminella handlingar. Om inte Försäkringskassans personal hade begått dessa handlingar med att lämna ut listorna skulle vi inte vara där vi är idag. Det är alltid den enskilda personen som begår en brottslig handling som måste ta ansvaret.

Branschen tar ansvar

Men Helena Sjölander håller med om att branschen har ett stort ansvar att handla etiskt och med hög moral.
– Fokus måste alltid ligga på kunden i första hand. Så fort viljan finns att tänja på gränserna om vad som är tillåtet måste en varningsklocka ringa om att det jag håller på med nu inte är okej. Dessa enskilda händelser svärtar ned hela branschen.
Men hon tycker Vårdföretagarna tar ansvaret och pekar på att på att de följde BRÅs, Brottsförebyggande rådets, uppmaning och tillsammans med Kommunal samlade alla centrala myndigheter för att diskutera hur de kan få borde de kriminella företagen från branschen.
– Det var en mycket bra uppslutning med representanter från BRÅ, Försäkringskassan, IVO, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet mot mutor, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Socialdepartementet och KFO. Det var ett mycket bra möte och nu håller vi på att ta fram lämpliga samarbetsformer så att vi gemensamt kan agera när tvivelaktiga företag tar sig in i branschen.
Hon fortsätter:
– Från Vårdföretagarnas sida gör vi vad vi kan för att våra medlemmar ska arbeta på ett bra sätt. För att bli medlem hos oss måsta man uppfylla de etiska riktlinjer vi satt upp samt uppfylla andra viktiga kriterier. Följer man inte dessa riskerar man att bli utesluten. Vi granskar varje företag noggrant som vill bli medlem.

IVO oroar

Helena Sjölander utrycker en stark oro över vad som vad som just nu är på väg att hända med IVO och som hon tycker aktualiseras med den här affären. Ett väl fungerande IVO menar hon är nödvändigt för att komma åt de kriminella företagen.
– Jag är djupt oroad över IVO:s framtid. Regeringen har dessvärre prioriterat ned myndighetens uppdrag och dragit ned deras anslag inför nästa år så istället för att ge dem mer resurser för att utöka tillsynen, blir de nu tvingade till nedskärningar.
Birgitta Målsäter säger i intervjun med Assistanskoll att de har ett bra samarbete med Polisen men att ”det finns utvecklingspotential”.
– Det är helt centralt att Försäkringskassan, IVO och Polisen har ett ordentligt samarbete med regelbundna möten. Om man på allvar vill komma åt de tvivelaktiga företagen måste myndigheterna agera mycket tidigare och gemensamt.

Bättre kontroll på Försäkringskassan

Helena Sjölander förväntar sig nu krafttag på Försäkringskassan bland annat genom ett bättre samarbete med andra myndigheter och organisationer som hon nämnde ovan. Hon säger också att hon utgår ifrån att Försäkringskassan skaffar sig bättre kontroll på vilka de anställer liksom ser över sina system med vem som får göra registerutdrag av assistansberättigade så att det blir omöjligt att komma igenom utan att bli avslöjad direkt.
– Branschen går en mycket tuff framtid till mötes med låg uppräkning av schablonen, efterskottsbetalning och höjning av arbetsgivaravgiften för unga. Så det finns nog med problem.

Helena Sjölander intervjuades av Erik Tillander 2016-03-29

Skicka sidan till: