Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut”

En anställd på Försäkringskassan har lämnat ut uppgifter om assistansberättigades personnummer och val av anordnare till ett assistansbolag. Bolagsföreträdaren är polisanmäld och troligen polisanmäls även medarbetaren. Men de som bytt över till det anmälda bolaget inte gjort något fel, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan säger att uppgifter om assistansberättigade i ca 40 bolag och kommuner har tagits fram av en anställd på Försäkringskassan i Göteborg. Den anställde ska sedan ha lämnat över uppgifter till en assistansanordnare.
– Det som hänt är förfärande och oerhört allvarligt. Men jag vill säga att inga uppgifter om tex medicinska diagnoser tagits fram och att detta inte påverkar någons rätt till assistans. Det som kan hända är att assistansberättigade blivit uppringda och erbjudna att gå över till det här bolaget.
Hur många assistansberättigades uppgifter handlar det om?
– Det kan jag inte svara på nu, det kommer att framgå under vår utredning.
Kan det vara ett par hundra?
– Det kan det vara och det är personer utspridda i hela landet. Vi vet inte heller vilka uppgifter som lämnats över i praktiken, vi ser bara vilka otillåtna sökningar som gjorts i systemet.
Har det hänt något liknande tidigare?
– Det är mycket ovanligt, det är tio år sedan något liknande hände.

Kontrollerade tidrapporter

Anordnaren som fått uppgifterna är enligt Therese Karlberg ett bolag med ett hundratal kunder.
– Det har sin hemvist i Örebro och det har redan skrivits mycket om bolaget.
Var handläggaren medveten om felet i att göra detta?
– När man börjar på Försäkringskassan får man en gedigen sekretessutbildning om vilka informationssökningar som är tillåtna. Sedan måste man ha vissa uppgifter för att kunna arbeta. Om man gör sökningar som inte har med ens arbetsuppgifter att göra signalerar systemet.
Vilka uppgifter har en anställd tillgång till?
– Det beror på ens yrkesroll, är man kontrollhandläggare kan man söka på olika bolag, är man vanlig handläggare har man tillgång till de ärenden man utreder.
Vad hade den här handläggaren för yrkesroll?
– Hon arbetade som administrativ assistent och kontrollerade bland annat tidrapporter.

Anställd fram och tillbaka mellan anordnaren och kassan

Personen har varit anställd till och från hos anordnaren hon lämnade uppgifter till. Hon tog bland annat ut uppgifter innan hon under en period började arbeta för anordnaren.
Är det bra att man arbetar som handläggare inför att man ska börja arbeta för en assistansanordnare?
– Man kan inte vara anställd av båda samtidigt och vi stängde av personen omedelbart när detta skedde. När någon säger upp sig för att börja på en anordnare får man inte ha arbetsuppgifter som har med anordnaren att göra. Medarbetaren fick tydlig information om att inte handlägga ärenden som berörde det bolag hon var på väg att arbeta för.
Kommer ni ytterligare begränsa de uppgifter en anställd har tillgång till?
– När vi upptäckte detta begränsade vi möjligheten att söka info, nu har bara ett fåtal handläggare tillgång till de här koderna. Vi ser över ytterligare begränsningar.
Kan ni garantera att något liknande inte pågår just nu?
– Det är ovanligt och vi har signaleringssystem som larmar, men vi är en stor myndighet och det finns alltid risk att någon missköter sig.
Vad blir konsekvenserna för medarbetaren?
– Vår personal och ansvarsnämnd kommer att ta ställning till polisanmälan.

Inget fel om man bytt till den anmälda anordnaren

Försäkringskassan har polisanmält bolagsföreträdaren för medhjälp till tjänstefel, dataintrång och brott mot sekretesslagstiftningen. Bolaget och dess dotterbolag är anmälda till IVO berättar Therese Karlberg.
– Vi anser att deras lämplighet och rätt till tillstånd att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.
Har någon kontaktat er om att de blivit uppringda?
– Vi kontaktade de 40 anordnarna om att deras kunder var drabbade. Några hade kunder som blivit kontaktade och några kunder hade också bytt till det här bolaget.
Vad ska man göra om man blir uppringd och misstänker att uppgifter utlämnats?
– Meddela sin anordnare och kontakta oss. Men man har samtidigt rätt att byta bolag hur och när man vill så man gör inget fel eller brottsligt om man bytt till det bolag som ringt runt bland assistansberättigade.
Man har alltså inte gjort något fel om man bytt över?
– Nej absolut inte, det är bolaget som gjort fel genom att skaffa sig sekretessbelagda uppgifter, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg intervjuades av Kenneth Westberg 2016-02-10

Vidare läsning

DN: Försäkringskassans hemliga personuppgifter lämnades ut


Artiklar på Assistanskoll

Tomas Sundberg, Försäkringskassan – "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"

Åsa, – "Min dotter kändes som en handelsvara" ,

Staffan Olsson, – "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna – "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"

Skicka sidan till: