Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"

Åsa och hennes man har en minderårig assistansberättigad dotter som bor hemma. I maj 2009 blev familjen upprepade gånger kontaktad via telefon och brev av ett mindre assistansföretag som ville sälja sina tjänster och som sade att de fått familjens telefonnummer från kommunen. I en intervju svarar Åsa nu på frågor om detta. Efter frågorna finns en avidentifierad kopia på familjens polisanmälan.

TEMA - marknadsföring hos assistansanordnare

Assistanskoll granskar markandsföringsmetoder hos assistansanordnare. Bland annat telefonförsäljning till assistansberättigade.

 1. Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara" 2009-06-10
  Åsa och hennes man har en minderårig assistansberättigad dotter som bor hemma. I maj 2009 blev familjen upprepade gånger kontaktad via telefon och brev av ett mindre assistansföretag som ville sälja sina tjänster och som sade att de fått familjens telefonnummer från kommunen. I en intervju svarar Åsa nu på frågor om detta. Efter frågorna finns en avidentifierad kopia på familjens polisanmälan.
 2. Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
  2009-06-10
  Om Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut kontaktuppgifter till assistansberättigade avslöjas personens hälsotillstånd. Det är ett allvarligt sekretessbrott, enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
 3. Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott" 2009-06-10
  Att kontaktuppgifter till assistansberättigade lämnas ut från en kommun eller från Försäkringskassan utan lagstöd, t.ex. ett samtycke, är ett allvarligt brott enligt Staffan Olsson som föreläser om sekretess och tystnadsplikt. Han anser att marknadsföring via telefon är klart olämpligt också om en anordnare på annat sätt fått tag i kontaktuppgifter till assistansberättigade.
 4. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme" 2009-07-05
  Assistansföretag måste få marknadsföra sig, men att systematiskt ringa upp assistansberättigade är inte acceptabelt säger Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna. Han tar även starkt avstånd från att ge pengar eller gåvor till assistansberättigade för att värva dessa som kunder.

Hur ofta har ni fått kontakt via brev och telefon?
- Tre gånger av samma företag.

Vad har de sagt?
- Telefonförsäljaren sade "Vad kan vi hjälpa er med?", vi ifrågasatte dock genast hur de fått vårt telefonnummer. Vi är dessutom sedan en längre tid anmälda till NIX-registret, vilket innebär att de inte heller har kontaktat NIX för ta reda på om vi var anslutna dit.

Hur sade de att de fått tag i era kontaktuppgifter?
- Det har inte velat säga från vem, men har sagt att det på något sätt har med samarbete med kommuner att göra. Bland annat att de fått listor med kontaktuppgifter till personer som har assistansersättning från utbildningsförvaltningen i vår kommun, Nacka.

Hur misstänker ni att de fått tag i kontaktuppgifterna?
- Vi har förhört hos noga hos utbildningsenheten i Nacka kommun, Försäkringskassan och LSS-handläggare och de bedyrar alla att de inte ens skulle komma på tanken att lämna ut dessa sekretessbelagda uppgifter. Vi misstänker att någon på företaget känner personer som arbetar i kommunen och därifrån fått kontaktuppgifter till assistansberättigade.

Hur försvarade de sitt sätt att kontakta er?
- Det "försvarade" sig genom att säga att det inte var fel att använda adress och telefonnummer de kommit över. De menade att de hade kontrollerat detta noga med "kommunjurister", som de samtidigt inte ville säga vilka det var. De sade också att många invandrare har svårt att förstå språket och få tag i information, här tycker jag det vore skrämmande om de hamnade i klorna på ett företag agerar på det här sättet.

Hur upplevde ni kontakten?
- Oetiskt, min dotter kändes som en handelsvara. Vi undrar ju vem som läckt dessa uppgifter och om mer uppgifter läcker ut. Vi undrar också hur de förvarar våra uppgifter, i ett kartotek eller på dator och vilka personer har tillgång till uppgifterna. Sedan gick våra tankar till vår dotter och hur situationen ska bli för henne när hon blir myndig och flyttar hemifrån. Hon skulle kunna ha svårt att värja sig mot den här typen av försäljning.
Det vi i slutänden reagerade starkast mot var dock att de inte kunde säga klart och tydligt var de fått våra personliga uppgifter ifrån - om de gjort fel men erkänt det så kanske vi skulle ha haft överseende. Nu tvingar de oss att polisanmäla eftersom de inte frivilligt berättar om varifrån de fått våra personuppgifter.

Hur upplever din dotter situationen?
- Hon har inte själv talat i telefon med företaget, vi har tagit upp detta en gång med henne och hon tyckte det var obehagligt. Därefter har vi inte velat oroa henne mer, säger Åsa.

Åsa intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-09

*****************************************************************************************

POLISANMÄLAN

XXXXX

Polisanmälan; brott genom utlämnande av personliga förhållanden

Jag har en XXX dotter med handikapp. Hon har beviljad personlig assistans sedan många år tillbaka.

Den 5 maj 2009 på kvällen svarade min fru i telefonen. Det var XXXX, som ringde och undrade vad de kunde göra för oss. Min fru frågade då var de fått vårt telefonnummer ifrån. De svarade då något i stil med kommunens utbildningsförvaltning. Min fru avslutade då samtalet och sa att hon skulle ringa kommunen.

Någon dag senare kom det ett brev från XXXX med liknande innehåll, undertecknat av XXX. Min fru ringde upp XXX och frågade igen vem som lämnat ut uppgifter om oss (uppenbarligen visste de om att vår dotter var handikappad), adress och telefonnummer. "Vi samarbetar med kommuner" var ungefär det svar som gavs. XXX ville inte berätta från vem som uppgifterna kom.

Min fru har varit i kontakt med chefen för utbildningsenheten i Nacka, XXX. XXX kontaktade handläggare på utbildningsenheten och återkom med beskedet att ingen på enheten hade lämnat ut uppgifter om vår dotter.

Ytterligare senare, 2009-05-12 på kvällen, blev vi återigen uppringda av XXX. När jag sa att jag ville veta varifrån de fått våra uppgifter blev jag kopplad till VD XXX som i sin tur hänvisade till XXX.

Jag pratade med XXX ca 19:00 2009-05-12. Han sa att han stod och rakade sig och ville då att jag skulle ställa frågan om var de fått uppgifterna från på mail i stället. Jag skickade då nedanstående mail.

Ämne:

Var kommer uppgifterna från?

Datum:

Tue, 12 May 2009 19:18:35 +0200

Från:

XXX

Till:

XXXX

Hej,

Vi har fått utskick och telefonsamtal från XXX till vår familj.

Vi undrar nu var ni har fått uppgifterna så att ni kunnat göra detta utskick och ringa detta telefonsamtal. Att få fram ett namn och en adress är ju inte svårt, det är bara att slå upp hos Eniro. Men hur har ni kunnat göra kopplingen till personlig assistans?

Vi har varit i kontakt med vår kommun (Nacka) som bedyrar att de inte lämnat ut några uppgifter. Vi vill gärna veta av vem och på vilka grunder ni fått ut uppgifterna.

Mvh

--
XXX

Slut mail.

2009-05-19 hade jag ännu inte fått något svar utan ringde då upp. Han sa då att de hade diskuterat saken internt samt med "kommunjurister" och att de hade kommit fram till at de inte gjort något fel eftersom det enda de kommit över var en "lass-lista" med namn och adresser och att det inte var någon sekretess på det. Jag frågade då (i hövlig ton) vilken kommuns jurist de hade pratat med. Det ville han inte berätta eftersom jag bara hade intresse av att "bottna" det hela. Jag sa då att jag inte har något intresse av att "bottna" med de utan med dem som lämnat uppgifterna. Jag sa också att de med deras vägran att lämna dessa uppgifter tvingar oss att polisanmäla. Då sa han att han inte ville lämna uppgifterna eftersom jag var aggressiv. Jag var hela tiden lugn och hövlig och avslutade samtalet med att önska trevlig helg...

Min fru har vidare varit i kontakt med försäkringskassan vilka bestämt hävdar att de inte får lämna ut några uppgifter om vilka som har LASS. Däremot skickar kommunens Socialtjänst och Försäkringskassan listor mellan sig och att det möjligen i det läget skulle ha kunnat komma någon obehörig till handa, vilken kunnat vidarebefordra en lista till XXX.

Vi anser att det är klarlagt att ett brott begåtts. Om det är brott mot sekretess och/eller brott mot PUL vet vi inte, utan det får väl utredningen visa.

Sedan kan man ju verkligen undra om en firma som har så dålig känsla för utsatta människors personliga integritet verkligen är lämpliga att bedriva verksamhet som överhuvudtaget har med omvårdnad att göra, oavsett om de begått något brott eller inte.

Bifogar kopia på det kuvert och det brev som vi erhållit från XXX. (De handskrivna anteckningarna är våra egna).

XXX


Skicka sidan till: