Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "marknadsföring bör hanteras med oerhört gott omdöme"

Göran FredrikssonAssistansföretag måste få marknadsföra sig, men att systematiskt ringa upp assistansberättigade är inte acceptabelt säger Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna.
Han tar även starkt avstånd från att ge pengar eller gåvor till assistansberättigade för att värva dessa som kunder.

Assistanskoll intervjuade nyligen en mamma med en assistansberättigad dotter, där familjen blev uppringd av ett assistansföretag som sade sig ha fått deras kontaktuppgifter från kommunen. Göran Fredriksson tar starkt avstånd från detta.
- Vi tar naturligtvis avstånd från att man ringer upp assistansberättigade grundat på uppgifter som lämnats ut på ett olagligt sätt.
Göran Fredriksson tycker att telefonmarknadsföring bör undvikas, och att man ska vara mycket restriktiv med hårdförsäljning till assistansberättigade och deras anhöriga. Samtidigt anser han att kundens möjlighet att välja förutsätter att han/hon får information om vad som finns att tillgå.
- Det kräver ett oerhört gott omdöme från privata utförare hur man hanterar detta.
Vad är ett bra sätt att marknadsföra sig?
- Annonsering, deltagande i mässor, inbjudningar i lokalpressen och till möten med politiker. Kunden ska känna sig uppmärksammad utan att han/hon känner sig som en handelsvara eller att integriteten kränks.
Enligt Göran Fredriksson borde kommunerna vara mer aktiva i att hjälpa assistansberättigade att välja.
- Kommunerna borde ha en lista på vad som finns i deras kommun, den borde ligga på hemsidan på samma sätt som när valmöjligheterna i LOV presenteras.
Hur ser du på rollen för internetsajter som Assistanskoll med flera i att hjälpa assistansberättigade att välja?
- Internetsajter som reklamplats är ett helt naturligt inslag i modern marknadsföring. Om sajten ska ha status som objektiv informationsplats ställs det däremot stora krav. Jag tror att det bästa vore om en sådan plats drevs av exempelvis socialstyrelsen där kraven på oberoende och objektivitet inte är ett problem.

Om att ge gåvor för att värva kunder

Göran Fredriksson tar även avstånd från att assistansanordnare ger gåvor eller betalar en summa till en assistansberättigad innan denne blir kund för att få den att byta anordnare.
- Det innebär att man köper kunder och borde strida mot Marknadsföringslagen. Jag tror dock inte att detta är vanligt och tycker att branschen i stort utvecklat ett sätt att arbeta som är OK, sedan kan några rötägg då och då färga hela branschen.
Finns det en gräns för gåvor och bjudningar i marknadsföring?
- En anordnare bör vara extremt restriktiv, kunden ska göra valet utifrån den bästa produkten, inte för att man luras till det för en gåvas skull. Att bjuda på rockkonserter eller middagar känns inte bra, däremot tycker jag det är OK att bjuda in till temadagar med föreläsningar kring något intressant ämne, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-05


Skicka sidan till: