Antalet assistanstimmar per person ökar inte längre

assistansersättningsblankett

Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka, beviljat av Försäkringskassan, ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127,1 tim i december 2015 ligger det på 126.7 tim i mars 2015. Det har nu legat på ungefär samma nivå sedan augusti 2015. se statistik.

Antalet assistanstimmar per person har tidigare ökat stadigt sedan 1994 när assistansen infördes. Det har på senare tid varit ett argument för besparingar och inskränkningar på den personliga assistansen. Regeringen uppmanade tex nyligen Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".

Vidare läsning

Regeringen - "Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"

Anna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”

Anna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”


Statistik över genomsnittligt antal timmar per assistansberättigad

År Assistanstimmar
per person och vecka
beviljat av Försäkringskassan
Assistanstimmar
per person och dygn
1994-01 66,41 9,49
1995-01 66,38 9,48
1996-01 68,10 9,73
1997-01 71,02 10,15
1998-01 75,43 10,78
1999-01 79,88 11,41
2000-01 83,65 11,95
2001-01 85,96 12,28
2002-01 88,71 12,67
2003-01 92,6 13,23
2004-01 95,9 13,7
2005-01 98,8 14,11
2006-01 101,4 14,49
2007-01 103,5 14,79
2008-01 106,0 15,14
2009-01 108,3 15,47
2010-01 110,5 15,79
2011-01 113,2 16,17
2012-01 115,7 16,53
2013-01 118,2 16,89
2014-01 121,1 17,3
2015-01 123,85 17,69
2015-02 123,95 17,71
2015-03 124,52 17,79
2015-04 124,87 17,84
2015-05 125,40 17,91
2015-06 125,88 17,98
2015-07 126,41 18,06
2015-08 126,72 18,1
2015-09 126,67 18,1
2015-10 126,96 18,14
2015-11 126,90 18,13
2015-12 127,13 18,16
2016-01 126,45 18,06
2016-02 126,37 18,05
2016-03 126,67 18,1

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: