Regeringen backar i assistansfrågan

Åsa Regnér

Inom tre månader kommer en lagändring om att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan aktiva insatser. Regeringen vill också frysa tvåårsomprövningar i väntan på LSS-utredningen. Åtgärderna görs pga av Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om HFD-domen 2017:05

Regeringen lovar lagändring och frysning av tvåårsomprövningar

Tidigare artiklar

HFD-domare underkänner kassans hårda tolkning

Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen säger att Försäkringskassans tolkning tar upp saker som HFD inte tagit ställning till.

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – "Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra"
Citat:

Vårt avgörande hade inte något med väntetider eller beredskapstider att göra, vi har inte uttalat oss om detta.

Att Försäkringskassans tolkningar ibland visar sig inte hålla vid en domstolsprövning i efterhand gäller så klart även här.

Tidigare artiklar

Kassans står fast vid sin hårda tolkning

Eva Nordqvist

Väntetid och beredskap beviljas inte mer. Tid mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet beviljas inte som assistanstid. Det framgår av ett rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen.

Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – "Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande"
Citat:

Vi inte har några möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen.

Men med tanke på vad Thomas Bull sagt, har ni inte tolkat domen för hårt?
– Nej, genom HFD:s tydliga generella uttalande står det klart att det är så här lagen måste tolkas.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan begränsar dock tvåårsomprövningarna

Andreas Larsson

Efter regeringens besked om en kommande lagändring ska assistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 inte längre tvåårsomprövas. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren.

Andreas Larsson, Försäkringskassan – "Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar"
Citat:

Vilka HFD-domar avser ni här?
– Med förändrad praxis avser vi HFD-domarna 2009, 2012, 2015 och 2017.

Vad gäller nyansökningar ska Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis.

Tidigare artiklar

"Assistenterna drabbas av HFD-domen"

Margaretha Johansson

Om assistans bara beviljas för aktiva perioder drabbar det assistenterna med delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad säger Kommunal.

Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
Citat:

Man tar inte hänsyn till att det är människor som jobbar i den här branschen.

Tidigare artiklar

Advokat varnar för katastrofala effekter av HFD-domen

Mathias Blonberg

Tillämpningen av HFD-domen startar nu direkt efter Försäkringskassans rättsliga ställningstagande. Mathias Blomberg befarar att det inte stannar vid att tid när assistenten väntar tas bort. Tid för städning, matlagning mm kan komma att ersättas med hemtjänst.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Kan inte nog understryka hur allvarligt detta är"
Citat:

Personlig assistans kan reduceras till en något bättre variant av punktvisa hemtjänstinsatser.

Med den tolkning Försäkringskassan gör kan uppgifter som matlagning, städning, handla mat osv komma att underkännas som andra personliga behov.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg dömer ut HFD och Försäkringskassan

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg skrev, som socialminister 1993, förarbetena till LSS. Han tror att Försäkringskassan känner sig pressad av regeringen att göra en så restriktiv tolkning som möjligt.

Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – "Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS"
Citat:

Det är självklart att det måste bli väntetider när en brukare är på sammanträden, deltar i kulturaktiviteter eller umgås med vänner.

Jag tror de känner sig pressade, inte minst av regeringen, att tolka alla domar så restriktivt det går.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg kräver mer av regeringen

Bengt Westerberg

Regeringens åtgärder räcker inte. LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i assistansersättningen säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
Citat:

Det är också bra att man fryser tvåårsomprövningarna. De bör på sikt försvinna. Det var ett misstag att vi en gång införde dem.

LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i den statliga assistansersättningen.

Tidigare artiklar

"Begränsande domar kan ses som misslyckande från samhällets sida"

HFD-domaren Thomas Bull anser att konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida.

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – "kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn"
Citat:

En annan sak – och helt politisk – är om denna avsikt är bra eller inte. Här står väl sådant som ideal mot kostnader...

Att domstolarna har "sista ordet" är heller inget konstigt – Skatteverkets anställda har inte sista ordet när det gäller skattelagstiftningens innebörd.

Tidigare artiklar

Assistanskoll frågar alla partierna om assistanskrisen

Partierna

Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?

Partierna visar färg i riksdagsdebatt

De mindre allianspartierna, KD, L och C, gick till hårt angrepp och sade bland annat att regeringen "lägger rökridåer" och utarmar assistansen genom sin passivitet. Kritiken backades upp av SD och V medan Moderaterna snarare stöttade regeringen.

Riksdagsdebatt visar tydlig blockbildning i assistansfrågan
Citat:

Jan Lindholm, Miljöpartiet
Det har ju inte skett några neddragningar på assistansen från den här regeringens sida.

Emma Henriksson, Kristdemokraterna
Hösten 2015 sa finansminister Magdalena Andersson att det finns skäl att påbörja besparingar på personlig assistans.

Hösten 2015 sa finansminister Magdalena Andersson att det finns skäl att påbörja besparingar på personlig assistans. Jag älskar inte tanken på att slå mig i slang med dem där (KD, L och C), men det finns tillfällen då det är den enda rimliga vägen.

Åsa Regnér, Ansvarig minister, Socialdemokraterna
Ni låtsas nu som att ni inte sa det…Ni säger en sak i regeringsställning men en helt annan i opposition.

Tidigare artiklar

LSS-boenden ersätter assistans

Karin Flyckt

Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.

Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder
Citat:

Det finns flera exempel på att personer som fått sin assistansersättning indragen istället beviljats LSS-bostad.

Tidigare artiklar

Allt färre assistansberättigade

I september var antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt senaste prognosen från kassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019.

Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in

Tidigare artiklar

När har assistenter rätt till övertid?

Björn Jidéus

En tidigare artikel på Kommunals hemsida riskerar att skapa konflikter om när övertid ska beviljas. Björn Jidéus, KFO, menar att man övertolkar en ändring om den så kallade "frivilliglistan" och rätten till övertidsersättning.

När ska övertid i assistans beviljas?
Citat:

Björn Jidéus
Kan jag jobba och vill jag jobba? Då är det frivilligt. Kan jag jobba men vill inte? Då är det inbeordring.

Marie Boström
Det finns ju inte en kille på Volvo som jobbar kvar längre än vad han behöver om han inte får rätt ersättning.

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Intervjuer om regeringens hantering av assistanskrisen, tex med Laila Naraghi, S-riksdagsledamot
 • Intervju med Jonas Franksson om assistanskrisen
 • Intervju med HFD-domaren Thomas Bull om FN-konventionen om rättigheter för personer med funtionsnedsättning
 • Med mera...

Jämför och välj bland 266 assistansanordnare

Assistanskoll listar 266 assistansanordnare, av dessa har 218 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 218 anordnarna har tillsammans 11 280 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 75 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assisticum AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Bas Malmö HB
 • Assist Kompaniet AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • COOL - Cooperativet Oberoende Liv
 • Flexi Assistans Göteborg AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Handen Assistans
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Kronan assistans
 • L&S Assistans AB
 • Personlig Assistans i Södra Sverige AB
 • Plusfamiljen Assistans AB
 • Privathemtjänst i Sverige AB
 • Redvisa i Norrköping AB
 • Strandbergs Personlig Assistans AB
 • Telge Assistans AB
 • Västgöta Assistans AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: