Ny guide! Förbered dig inför bedömningen på kassan

Förbered dig inför din assistansbedömning är en ny guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel i guiden där du kan göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Regeringen agerar inte mot kassans behovsbedömningar

Regeringen föreslår inga åtgärder mot Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov. Istället avvaktar man en slutrapport från ISF i oktober 2014.

Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna

Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
Citat:

Regeringen låter det ske och när detta blivit inarbetad praxis hoppas de förmodligen på en allmän tillvänjning och att brukarrörelsen inte orkar bråka mer.

Jag hoppas att brukarrörelsen inte låter sig nötas ner utan orkar fortsätta driva detta.

Ja om V, S och Mp är överens och SD skulle stödja en sådan reservation eller initiativ så går det igenom.

Socialstyrelsen vill veta vilket stöd som ges till de som förlorar sin assistans

I rapporten Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2013 säger Socialstyrelsen att det oklart vilket stöd som ges till de som blivit av med sin assistans.

Tidigare artiklar

Ännu svårare få assistans från Försäkringskassan?

En jurist specialiserad på LSS anser att Försäkringskassan nu genomför ytterligare förändringar som gör att ännu fler kommer att förlora sin assistansersättning.

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
Citat:

Anledning att känna oro kring hur "ingående kunskaper" kommer att tolkas av Försäkringskassan vid det grundläggande behovet kommunikation.

Effekten kan helt klart bli den att det blir ännu tuffare att komma upp till 20 timmar i veckan i grundläggande behov.

Det finns all anledning att misstänka att detta är en ytterligare åtgärd i syfte att minska antalet assistansersättningsberättigade.

Stor risk att ett utökat krav på medicinskt underlag blir ett orimligt och ouppnåeligt krav.

Sänkta timbelopp för assistans tar bort valfrihet

Allt fler kommuner sänker ersättningen för assistanstimmar som beviljas av kommunen. Adolf Ratzka reagerar mot att Leksands kommun sänker ersättningen till 220 kr/timme.

Adolf Ratzka - Leksands kommun, en kommun utan administrativa kostnader?
Citat:

Assistansbrukaren har inget val och måste ta det belopp som kommunen bestämmer oavsett om det går att hitta en anordnare för pengarna eller ej.

Varför väljer Leksands kommun att betala mer för städning av sina kontorsgolv än för personlig assistans av sina medborgare?

Följden blir att den assistansberättigade blir beroende av sina anhöriga utan möjlighet till ett eget liv, med studier eller arbete på annat håll.

Tidigare artiklar

Senaste vägledningen för assistans kommenteras

Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå, kommenterar förändringarna i Försäkringskassans senaste vägledning.

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"
Citat:

Det finns all anledning att misstänka att detta är en ytterligare åtgärd i syfte att minska antalet assistansersättningsberättigade.

Ställningstagandet öppnar upp för osunda krav på intyg för behov som ska vara uppenbara för den enskilde utredaren.

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Positivt att aktiviteter utanför hemmet inte delas upp i passiv och aktiv tid"
Citat:

Glädjande att Försäkringskassan uppmärksammat betydelsen av att den enskilde erhåller assistans under hela tiden som aktiviteten pågår.

Givetvis bör hemmavarande makes hälsotillstånd och arbete påverka omfattningen av makars ansvar för det gemensamma hemmet.

Kammarrätterna i flertalet domar fastställt att exempelvis blöjbyten inte är ett normalt förekommande hjälpbehov för 3-4-åringar.

Tidigare artiklar

Ny lagstiftning från 1 juli 2013

1 juli 2013 införs ny lagstiftning med mer kontroll inom assistansersättning. Myndigheter ska kunna göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt.

Propositionen klubbad i riksdagen

Tidigare artiklar

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om den kommande lagstiftningen från 1 juli 2013.
 • Intervju med Simon och Lovisa från SVT:s brukaren och assistenten.
 • Intervju med Stefan Käll, första assistansanvändaren i riksdagen.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 233 assistansanordnare

Assistanskoll listar 233 assistansanordnare, av dessa har 215 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 215 anordnarna har tillsammans 9321 kunder, vilket motsvarar ca 48 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 83 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 83 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Spektra Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AAT i Sverige AB
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • Assistans ViKan AB
 • Blå Assistans
 • Atlas Assistans AB
 • Blå Assistans
 • Corab Assistans
 • FMF Assistans AB
 • Luna Care AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • Primacura AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 600 e-postadresser varav ca 650 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: