Jonas Franksson, assistansanvändare - "En prislapp har satts på assistansen"

Begreppet överutnyttjande har enligt Jonas Franksson blivit alibi för nedskärningar av assistansen samtidigt som funktionshindrades rättigheter attackeras i pressen liknande den främlingsfientliga sajten Avpixlat.
Att ISF:s slutrapport om assistansbedömningarna kommer strax efter valet 2014 tycker han visar att regeringen vill slippa debatt om nedskärningar i valrörelsen.

Historisk förändring av assistansbedömningarna

Jonas FrankssonDet har skett en historisk förändring av assistansersättningen sedan 2008. Enligt ISF:s rapport Utfall av statlig assistansersättning är antalet avslag på nyansökningar nu fler än beviljanden och antalet som förlorar sin assistans vid omprövning har ökat kraftigt. Enligt Helena Höög på ISF beror detta troligen på de förändrade bedömningarna av assistansersättning. Jonas Franksson som sitter i styrelsen för STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, säger att han tidigt såg att detta skulle ske.
- Redan 2007 när Försäkringskassan ändrade sina riktlinjer var det tydligt vad som skulle hända. Jag har hela tiden varnat politikerna och frågat varför detta tillåts ske.

Prislapp på assistansen

Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet har motionerat om att stoppa de förändrade bedömningarna, liksom representanter för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen har dock valt att avvakta vad olika utredningar kommer fram till, och väntar nu på ISF:s slutrapport i oktober 2014 där det ska det framgå vad som hänt med de personer som inte fått eller förlorat sin assistansersättning. Jonas Frankssonupplever att många insatta politiker ser vad som behöver göras och vill agera men hindras.
- Jag tror att Finansdepartementet säger stopp, utåt säger ingen politiker emot att människor ska få leva ett fritt liv med assistans, men när det handlar om vad det ska få kosta så finns det tydligen en prislapp.

IFS:s slutrapport lagd efter riksdagsvalet

Jonas Franksson konstaterar att ISF:s slutrapport lämnas en månad efter riksdagsvalet i sep 2014 och tror att detta kan bero på att regeringen inte vill ta debatten i valrörelsen.
- Det är väl besvärligt att säga att en grupp personer ska mista sin frihet och att diskutera om Sverige går emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Situationen kunde dock varit likadan fast spegelvänd om Socialdemokraterna suttit vid makten spekulerar Jonas Franksson.
- Socialdemokraterna har inte tagit ställning i frågan som parti, det är bara enskilda personer som krävt förändring. Samtidigt hade säkert delar av Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna tryckt på för en lagändring om de varit i opposition. Det här är ett spel som handlar om framstå som den som försvarar mänskliga rättigheter samtidigt som kostnader ska begränsas.

Försäkringskassan fortsätter höja ribban

I den senaste vägledningen för Assistansersättning (sid 99ff) från Försäkringskassan sägs det att vid en prövning om assistansersättning ska det grundläggande behovet kommunikation beviljas enbart när en assistent behövs för att kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig. Om det enbart krävs kunskaper om ett alternativt kommunikationssätt, men inte specifika kunskaper om personen eller funktionsnedsättningen bedöms hjälpbehovet inte som ett grundläggande behov.Detta kan höja ribban ytterligare för att få assistansersättning enligt Jonas Franksson.
- Vi har sett hur Försäkringskassan hela tiden drar åt tumskruven, de säger att de måste följa förvaltningsrättsdomar men går hela tiden ett steg före.

Välvilja utan verklighetsförankring

Assistansreformen ifrågasätts även från andra håll. Flera kommuner har den senaste tiden sänkt timbeloppet för de som har assistans beviljad via kommunen. Leksand planerar en sänkning från 275 kr till 220 kr/timme. Samtidigt planerar regeringen en ny översyn av schablonbeloppet, med motiveringen att det sker överutnyttjande och vinsterna är för stora.
- Så fort Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson säger att man ska utreda assistansen får jag ont i magen, säger Jonas Franksson och berättar att han och en kollega träffade Maria Larsson för ett år sedan.
- Då sade hon "ni behöver inte vara oroliga ni har ju assistans". Idag har min kollega förlorat sin assistans. Det varit lättare att ta om Maria Larsson sagt att "nu är det tufft" och "många kommer att drabbas" istället för att möta en välvilja som inte har med verkligheten att göra.

Begreppet "överutnyttjande" alibi för nedskärningar

Begreppet överutnyttjande är mycket diffust säger Jonas Franksson som anser att det används för att berättiga nedskärningar. I Susanne Billums utredning stod det för en mängd olika saker, allt från att företag gör vinst och lägger pengar på marknadsföring till att den assistansberättigade inte gör allt tillsammans med sin assistent eller att assistanstimmarna ökar utan förklaring. Jonas Franksson anser att man underminerar rättighetslagstiftningens legitimitet genom att tala om överutnyttjande och att det kostar för mycket.
- Överutnyttjar jag om jag tex använder för mycket assistans till att ta hand om mina barn? Det är absolut berättigat att se på riskkapitalbolagens vinster och möjligheterna att ta ut vinst men hittills har man bara skurit på rättigheter för assistansanvändare.

Jämför argumentation med Avpixlat

Det kommer också mer tydliga angrepp på assistansersättningen. I ledarartikeln "Passning dygnet runt blir för dyrt" i Expressen sade SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg nyligen att det behövs "goda institutioner" istället för assistans. Jonas Franksson konstaterar att det kommer allt hätskare utfall mot assistansreformen.
- Det är extra intressant eftersom det kommer via Expressen som historiskt värnat individuella och minoriteters rättigheter.
Jonas Franksson tror att detta kommer som en reaktion på den ekonomiska krisen, med en hets mot minoritetsgrupper och hänvisar till en annan ledarartikel i Expressen "Varningslamporna blinkar kring assistansersättningen".
- Skulle man byta ut ordet funktionshindrade mot invandrare i de här artiklarna skulle de passa in på den främlingsfientliga sajten Avpixlat. I båda fallen handlar det om hur mycket pengar en grupp kostar, att skola och äldreomsorg får stå tillbaka, att politikerna är för fega för att göra något och att det finns massor av kriminalitet kopplat till gruppen. Funktionshindrade fick rätt till skolgång nästan samtidigt som romerna. Men om romer skulle beskrivas på samma sätt som oss skulle det vara främlingsfientligt.

Viss kontroll bra och kriminalitet ska bekämpas

Det finns kontroll och regleringar av assistansersättningen som är positiv säger Jonas Franksson och tar Socialstyrelsens tillståndsgivning som ett exempel.
- De positiva sakerna överväger här, seriositeten i assistansbranschen har höjts. Jag har fått själv tillstånd för ett eget företag och tycker det bra att det ställs krav på anordnarna.
Visst finns det kriminella som utnyttjar assistansen säger Jonas Franksson och det är mycket bra att polisen agerar mot detta. Man ska däremot se kriminaliteten för vad den är säger han .
- Jag blev mycket upplyft av att läsa intervjuer med Försäkringskassans Försäkringsdirektör Svante Borg på Assistanskoll där han säger att detta är organiserade ligor och nätverk. Många andra som Susanne Billums utredning och media blandar däremot ihop kriminalitet med överutnyttjande och antyder att hela assistansreformen är illegitim.

Assistans redskap till frihet från anhöriga

Att många assistansanvändare inte kan styra sin assistans själva är ofta ett argument för att införa mer kontroll.Det talas om inlåsningseffekter där assistansanvändare styrs av anhöriga. Jonas Franksson ser dock assistansen som en möjlighet till frihet, fanns inte den skulle det inte ens finnas ett redskap att frigöra sig.
- Om alternativet är institutioner där man bor med andra med samma diagnos kan man verkligen tala om inlåsning. Problemet att assistansanvändare styrs av andra finns men det måste mötas på andra sätt än att bygga nya gruppboenden.

Brukarrörelsen måste ta strid för sina rättigheter

Jonas Franksson vill se flera saker för att vända utvecklingen. För det första är brukarrörelsen för defensiv, det var tex olyckligt att man enades om ett tak i LSS-kommittén för hur mycket LSS fick kosta.
- När brukarrörelsen motvilligt accepterade det kan vi inte längre värja oss när kostnaderna ökar. Idag prioriteras en redan välbärgad medelklass, med exempelvis RUT och ROT och jobbskatteavdrag, samtidigt som våra rättigheter skärs ner. Här måste vi ta konflikten, det kostar pengar om alla ska få leva i frihet.

Medborgarrätt istället vård och omsorgslagstiftning

Det var även olyckligt att den medicinska modellen kom att dominera i LSS säger Jonas Franksson som istället skull vilja se ett golv av medborgarrättigheter som man ska kunna utöva trots sin funktionsnedsättning, exempelvis rätt att bo var som helst, att utbilda sig, arbeta, ha familj och ha en meningsfull fritid.
- Vi har en lagstiftning som är uppbyggd kring medicinska diagnoser där stödet avgörs av tiden i badrummet. Det borde egentligen handla om att leva det liv man vill kunna leva. Om LSS beskrivs som en vård och omsorgslagstiftning istället för en medborgarlagstiftning är det också lättare att ta bort rättigheterna, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-01-11

Skicka sidan till: