Väntat besked från regeringen om assistansbedömningarna

Det blir inga förändringar före oktober 2014 av Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov. Det beskedet fick Riksdagens Socialutskott igår från statssekreteraren Ragnwi Marcelind rapporterar SHT, Svensk Handikapptidsskrift. Regeringen avvaktar nu till nästa rapport i okt 2014 från ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen. Oppositionen i Socialutskottet i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till beslutet.

Enligt ISF har bedömningarna förändrats kraftigt

Enligt ISF:s rapport Utfall av statlig assistansersättning är antalet avslag på nyansökningar nu fler än beviljanden och antalet som förlorar sin assistans vid omprövning har ökat kraftigt. Enligt Helena Höög på ISF som författat rapporten beror detta troligen på de förändrade bedömningarna av grundläggande behov i ansökningar och omprövningar av assistansersättning. Förändringen består i att enbart sk integritetsnära delar av vissa grundlägagnde behov nu räknas som grund för att beviljas assistansersättning.
Enligt Försäkringskassan förlorade 293 personer sin assistansersättning 2011, jämfört med ca 50 personer 2007. Även Försäkringskassan anser att den troliga orsaken är de förändrade bedömningarna av grundläggande behov.

Beskedet var väntat.

Beskedet var dock väntat, regeringspartierna har i ett flertal intervjuer på Assistanskoll sagt att inga åtgärder kommer före hösten 2014.

Moderaternas talesperson i funktionshinderfrågor Margareta B Kjellin sade i okt 2012 på Assistanskoll:
"Att som Vänsterpartiet säga att man vill ändra lagen nu är att lura folk, för riksdagen kan inte besluta om nya lagar med så dåligt underlag"

Socialutskottets Ordförande Centerpartisten Anders W Jonsson sade i okt 2012 på assistanskoll:
"Det är inte ett sätt att förhala beslut. Det handlar om att vi vill se till att det finns ett rejält och bra underlag för beslut. ...underlaget vi har idag är något spretigt, därför har ISF fått i uppdrag att titta på det. Jag hoppas att regeringen kan ta ett beslut så snart som möjligt, men faktaunderlaget måste först vara klart"

Henrik Kjellberg sakkunnig hos Äldre och Folkhälsominister Maria lrasson sade i okt 2012 på assistanskoll:
"Det behövs iakttagelser över ett antal år för att kunna dra säkra iakttagelser, även data från 2013 behöver analyseras för att se om det handlar om förändringar i arbetssätt eller rättspraxis...När vi tittar på lagstiftningen för så viktiga frågor och så mycket resurser kräver det ett väl genomarbetat beslutsunderlag. Det är inte möjligt att hasta fram"

Skicka sidan till: