Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-02-29

Bengt Westerberg skriver för Assistanskoll

Bengt Westerberg

Vi hälsar vår krönikör Bengt Westerberg varmt välkommen till Assistanskoll. Han var som dåvarande socialminister drivande i införandet av LSS-lagstiftningen 1994. I en text sammanfattar han hur han tycker att assistansen utvecklats.

Dags för ny funktionshinderreform
Citat:

Man kan alltid spara pengar genom att försämra situationen för personer med funktionsnedsättningar. Den som vill beträda den vägen bör säga det i klartext: att hen tycker att personer med svåra funktionsnedsättningar har det för bra.

Det finns också anledning att ifrågasätta de tvåårsomprövningar som finns inskrivna i lagen. Om det är något med lagen jag som förslagsställare ångrar så är det den regeln.

Regeringen vill att Försäkringskassan minskar antalet assistanstimmar

I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2016 skrev Socialdepartementet följande uppseendeväckande ord:

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Regeringen vill att Försäkringskassan bryter utvecklingen av antalet assistanstimmar

Tidigare artiklar

Stefan de Vylder dömer ut regeringen

Stefan de Vylder

Stefan de Vylder, nationalekonom – "Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen"
Citat:

Det är uppseendeväckande att regeringen gör sig till domare över en lagstiftning som är rättighetsbaserad.

De politiska signalerna gör att Försäkringskassan ser hur vindarna blåser och skärper tillämpningen av existerande lagstiftning.

i svensk politik är det ofta så att när M och S är överens då blir det ingen riktig debatt, då blir det en tyst överenskommelse.

Tidigare artiklar

IfA ser ministerstyre

Vilhelm Ekensteen

Att regeringen uppmanar Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansersättningen" innebär enligt Vilhelm Ekensteen att regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller.

Vilhelm Ekensteen, IfA – "Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller"
Citat:

Man får komma ihåg att gällande lagstiftning är ett helt livsavgörande stöd för oss.

Om regeringen a priori säger att gällande lagstiftning inte ska gälla – vad gäller då?

Då finns det skäl att befara grovt tillyxade normer: si och så mycket assistans för det och det.

Tidigare artiklar

"Regeringen åsidosätter lagstiftningen"

Erik Ward

Lagstiftningen åsidosätts och förvaltningsdomstolarna undermineras av regeringens uppmaning till kassan att bevilja färre assistanstimmar. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som chefsjurist på Försäkringskassan.

Erik Ward, jurist – "Regeringen åsidosätter lagstiftningen"
Citat:

Det skulle inte finnas några begränsningar. Jag minns detta särskilt när reglerna kom.

Jag upplever det som något man(regeringen) kommit på i hast utan att tänka efter vad det innebär i åsidosättande av normal lagstiftning.

På detta sätt undermineras även förvaltningsdomstolarnas praxisbildning.

Tidigare artiklar

Rekordmånga avslag på nyansökan

avslag och nybeviljande

68,8 % av de som sökte assistansersättning för första gången fick avslag under 2015. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

Nästan 70 % får avslag på nyansökan av assistansersättning

Personlig assistans i Tyskland

Corina Zolle

Om du inte har en försäkring som betalar får du i Tyskland ha högst 2600 Euro i förmögenhet och behålla 800 Euro + hyra av din inkomst om du ska få personlig assistans.

Tyskland, Corina Zolle – "Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna"
Citat:

Du kan söka oavsett ålder och grad av funktionsnedsättning, men det blir svårare, ju äldre man är.

Om du har en funktionsnedsättning som man så att säga inte kan skylla någon annan för, blir det ganska svårt.

Sedan förra året, finns det dock en minimilön på 8,50 € per timme som nu fungerar som en nedre gräns.

Tidigare artiklar

Platsannonser

Nu finns möjligheten att lägga ut platsannonser på Assistanskoll. Vi erbjuder inledningsvis två gratisannonser till varje annonsör.

Platsannonser på Assistanskoll

Ny Guide på Assistanskoll

I guiden "anordna din egen assistans" beskriver vi hur du köper assistans från en anordnare som du själv äger. Det kan du göra via ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening.

Ny Guide "anordna din egen assistans"

Försäkringskassan läcker kontaktuppgifter

Therese Karlberg

En anställd på Försäkringskassan har lämnat ut uppgifter om assistansberättigades personnummer och val av anordnare till ett assistansbolag.

Therese Karlberg, Försäkringskassan – "Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut"
Citat:

Det som kan hända är att assistansberättigade blivit uppringda och erbjudna att gå över till det här bolaget.

Vad hade den här handläggaren för yrkesroll?
– Hon arbetade som administrativ assistent och kontrollerade bland annat tidrapporter.

När någon säger upp sig för att börja på en anordnare får man inte ha arbetsuppgifter som har med anordnaren att göra.

Tidigare artiklar

Har du förlorat din assistansersättning från Försäkringskassan? Hjälp STIL att påverka!

Runt 2009 ändrade Försäkringskassan sin bedömning av grundläggande behov. Efter det har allt fler förlorat eller nekats assistansersättning. Föreningen STIL har nu beställt en undersökning från Umeå Universitet och kommer att använda resultaten i vårt politiska arbete. Du som har förlorat din assistansersättning från Försäkringskassan och idag får insatser i kommunen kan delta.

Du svarar på en helt anonym enkät. Vi vill veta hur din situation ser ut och hur den förändrats jämfört med när du hade assistansersättning från Försäkringskassan. Utifrån enkätsvaren kommer Umeå Universitet att göra beräkningar av vilka konsekvenser politiska beslut har fått ur ett kostnadsperspektiv. Vi undersöker kostnader i kommunens och statens budget men också kostnader för dig själv eller dina närstående. Vi tittar också på vad du kanske måste välja bort att göra idag.

Ju fler som svarar på enkäten, desto starkare röst får STIL i sitt politiska arbete för att förbättra situationen. Tipsa därför gärna alla du tror kan vara intresserade av att svara på enkäten. Du som är LSS-handläggare kan också tipsa om detta. Enkäten får du genom att skicka e-post till susanne.berg@stil.se

Kommande artiklar

  • Intervju med Försäkringskassan om orsaken till det höga antalet avslag vid nyansökningar och fusk bland deras medarbetare
  • Assistanskoll följer utvecklingen kring den kommande LSS-utredningen
  • Med mera.

Skicka sidan till: