Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”

Vilhelm EkensteenAtt regeringen uppmanar Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” innebär enligt Vilhelm Ekensteen att regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller.
Den här tågordningen liknar ministerstyre.

LSS-utredningen förbigås

I Regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2016 (sid 1) säger regeringen att Försäkringskassan ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade, svarar att regeringens kategoriska formulering väcker djup oro i det stora kollektivet av assistansberättigade.
– Man får komma ihåg att gällande lagstiftning är ett helt livsavgörande stöd för oss. Nu tycks emellertid regeringen förutsätta att lagen ger oss för mycket assistans. Det rycker undan grunden för oss. Om regeringen a priori säger att gällande lagstiftning inte ska gälla – vad gäller då? Vem kommer att drabbas och hur?
Hur ser du på att den här uppmaningen görs utan att riksdagen har gjort någon lagändring i LSS?
– Det är just detta som förvånar. Jag förutsätter att antalet beviljade timmar tillkommit enligt gällande lag.
Hur ser du på detta med tanke på att regeringen snart ska presenteras en LSS–utredning?
– Utredningen förbigås uppenbarligen – utan kända skäl. Vad är det i dag som säger att vi får för många timmar? Teoretiskt kan det vara tvärtom. Vems assistans tänker man på? Den här tågordningen liknar ministerstyre.

Befarar grovt tillyxade normer

Therese Karlberg på Försäkringskassan sade nyligen på assistanskoll att det pågår ett arbete att normera beviljandet av "andra personliga behov" som man tidigare gjort med "grundläggande behov".
Kan detta ha ett samband med regeringens önskan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar?

– Allt beror på i vilken politisk kontext detta sker. Om vi ska kunna leva som andra måste våra individuella behov kunna tillgodoses. Om grunden däremot är direkta eller indirekta nedskärningsdirektiv, som man kan frukta, då finns det skäl att befara grovt tillyxade normer: si och så mycket assistans för det och det. Då kan vi inte leva som andra, vilket är lagens mening, säger Vilhelm Ekensteen.

Vill se en utredning som restaurerar assistansen

Vilhelm Ekensteen deltog den 16 december i ett möte om direktiven i den kommande LSS-utredningen med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson vid Socialdepartementet.
– Hon deklarerade att avsikten med den kommande utredningen är att "restaurera" assistansreformen, dvs att återföra den till dess ursprungliga intentioner. Det är vi med på. Vi är också med på att slå ner på varje kostnad som beror på bedrägeri eller misskötsel av assistansen. Men vi är väldigt oroade av att å ena sidan se schablonersättningens höjningstakt fixeras på en låg nivå som underminerar vår möjlighet att köpa den assistans vi behöver och har rätt till – och att å andra sidan utan föregående prövning betraktas som för kostsamma, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2016–02–04

Skicka sidan till: