Nyhetsbrev 2011-11-30

Fler krav på förändrad assistanslagstiftning

Miljöpartiet och brukar- och arbetsgivarorganisationer inom assistans kräver förändrad lagstiftning för grundläggande behov i LSS. SVT-Rapport uppmärksammar frågan.

Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Vi stöder Folkpartiets krav på lagändring i LSS"
Citat:

De förändrade bedömningarna av grundläggande behov avviker från intentionerna i LSS.

Det här med att räkna minutrar tycker jag inte om, jag vill hellre se att de räknar längre perioder isåfall. Om de utreder detta ska de i vilket fall som helst inte göra det ensamma, utan tillsammans med Socialstyrelsen.

De som begår brott ska straffas men det får inte drabba de som behöver assistans, det är synd att detta kommer samtidigt … kan i värsta fall leda till att man ifrågasätter om funktionshindrade verkligen behöver assistans och det blir en otäck debatt.

Anordnare och brukarorganisationer kräver lagändring i LSS
Citat:

Tillsammans med ny rättspraxis skapar nu Försäkringskassan begrepp som inte finns i förarbetena, begrepp som nu förändrat bedömningarna.

De säger sig vilja definiera vad som är ett normalt liv både generellt och i olika åldrar . Vad sker då med de individuella bedömningarna? Ska man äta middag klockan fem och åka på charter vartannat år?

Kriminalitet och bedömningar av assistansbehov måste hållas isär mycket tydligt, annars riskerar assistansberättigades rättigheter att ta skada. Vi välkomnar alla åtgärder mot fusk, så länge de inte urholkar rättighetslagstiftningen.

Reportage i SVT- Rapport om att alltfler förlorar sin assistansersättning

Tidigare artiklar

Intervju med nationalekonom på Svenskt Näringsliv

Li Jansson gav nyligen ut rapporten Välfärd, egenmakt och det fria valet för tankesmedjan Timbro.

Li Jansson, nationalekonom på Svenskt Näringsliv - "Assistansberättigade bör stödjas i att välja bort dåliga anordnare"
Citat:

Det måste finnas en kostnadskontroll men det går inte att sätta ett tak för hur mycket assistansen får kosta, slutsumman måste utgå från de assistansberättigades behov.

Assistansersättningen är en individuell rättighet som ska se likadan ut oavsett konjunktur. Den ska utgå från individens behov istället för myndigheternas.

Jag är negativ till krav på att redovisa allt i minsta detalj, exempelvis att detaljredovisa hur assistansen använts, ned på tim- och minutnivå. Det skulle kraftigt minska individens välfärd, då drabbas alla, trots att flertalet inte fuskat.

Det finns ett stort insynsproblem när den anhörige är assistent, jag kan förstå att man lätt hamnar i en situation där man är assistent till en anhörig men isåfall kanske man borde ha ett annat stöd.

En spontan reflektion är att om bedömningarna förändrats får de här personerna ingen mindre funktionsnedsättning av att man ändrar reglerna.

Karl Grunewald anmäler assistansboenden

I en skrivelse till regeringen protesterar Karl Grunewald tillsammans med IfA, DHR, STIL, JAG, ILI och RBU.

Karl Grunewald - "Detta är statligt finansierade gruppbostäder"
Citat:

Om boende i grupp för assistansberättigade befrämjas är det ett allvarligt avsteg från den fortlöpande processen av integrering av personer med funktionshinder.

I praktiken innebär detta en kostnadsövervältring från kommun till stat, som inte har förutsetts i någon statlig utredning.

Jag uppmanar därför regeringen att förtydliga förutsättningarna för assistansersättning så att nya institutionella boendeformer inte etableras i strid med den gällande funktionshinderpolitiken.

Assistansbolag åtalas

Ägarna till ett större assistansbolag i Halland åtalas för skattebrott, bidragsbrott och bokföringsbrott.

P1 STUDIO ETT - Allvarligt fusk med personlig assistans

Karl Arne Ockell på Hallandspolisen sitter med på högsta nivå i utredningen Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen

Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Jag hoppas kunna påverka lagstiftningen"
Citat:

Det ena har även hans bror varit delägare i. Det större bolaget har sin bas i Halland, men har kunder runtom i Sverige, totalt ca 130 kunder och uppåt 400 assistenter.

Bidragsbrotten kan yttra sig dels i att assistenterna inte arbetar som de påstått, dels är brukarna inte så funktionshindrade som de säger.

...extra osmakligt eftersom Försäkringskassan alltid kräver återbetalning av den assistansberättigade, i detta fall en nioårig flicka, som nu startar sitt liv med skulder.

Vi vill att det ställs större krav på läkarintyg. Vi har kritiserat att Försäkringskassan godtar knapphändiga läkarintyg, som kan vara på tre, fyra rader.

Vi vill även att Försäkringskassan ska ha avtal med assistansanordnaren så krav kan ställas till bolaget i stället för mot brukaren.

Anordnare som hittills beviljats tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Tidigare artiklar

Assistanskoll införde 1 nov Transparensindex, TI

TI mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet

Assistansberättigade upplever oro för framtiden

En totalundersökning av assistansberättigade visar att oron är stor inför framtida förändringar av assistansen. Den visar även att assistansberättigade är nöjda med sitt val av anordnare, mest helt nöjda är de som har flera anordnare eller ett brukarkooperativ, minst helt nöjda är de som valt kommunen.

Sammanfattning av Försäkringskassans enkätsvar

Ägarförhållanden i assistansbranschen

Nyligen slogs en rad företag samman till Humana Assistans AB. Assistanslotsen och Bonzo förvärvades av Team Olivia. Det innebär att ägarkoncentrationen fortsätter i assistansbranschen.

Ägarförhållanden i assistansbranschen - november 2011

Statistik över större assistansanordnare 2008 - november 2011

Svante Schriber, Stockholms universitet - "Det kan vara lönsamt att byta ut ett företagsnamn som haft dåligt rykte"
Citat:

Om hela verksamheten går under ett namn vill man skapa en gemensam företagskultur, där de som arbetar i förvärvade bolag ska känna att de går upp i något större och bättre.

Detta kan dock slå fel om de anställda tycker att något bra tagits bort, exempelvis om det uppköpta företaget hade en liten tajt organisation som man uppfattade som mycket kompetent med ett gott rykte i branschen.

Mycket kan ske bakom kulisserna, det kan hända att personer i kärnverksamheten inte ens vet om att man gått över till ett nytt rapporteringssystem som är gemensamt för flera företag.

Det beror på hur kunderna uppfattar ett uppköp. Det beror dels på om erbjudandet till de assistansberättigade faktiskt förändras, om erbjudandet inte längre känns lika bra kan de byta.

Tidigare artiklar

Ny vägledning från Försäkringskassan

Ny vägledning för assistansersättning

Kap 9 i vägledningen har kompletterats med hur integritetsnära delar av grundläggande behov ska räknas vid bedömning om assistansersättning.

Assistanskolls namn plagierat

Vi vill uppmärksamma våra läsare på att namnet Assistanskoll används i ett annat sammanhang som inte har något med vår verksamhet att göra. På sajten assistanskoll.nu används vårt namn för att göra reklam för olika tjänster inklusive personlig assistans.

Kommande artiklar

 • Försäkringskassans behovsbedömningar
 • Personlig assistans i Norge
 • Fusk i assistans
 • Försäkringskassans enkät

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Assistanskoll listar 213 assistansanordnare, av dessa har 195 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 195 anordnarna har tillsammans 8 110 kunder, vilket motsvarar ca 42 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 75 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 936 (september 2011) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (dec 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 55 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 75 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Allas Assistans
 • Assistansliv i Sverige AB
 • Assistansportalen AB
 • Barnards Assistans AB
 • Flexi Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Arctic Care KB
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Foveo AB
 • Glamocki Personlig Assistans & Hemtjänst AB
 • Human Touch
 • Humana assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • JA-assistans AB
 • Kooperativet Vilja
 • LaVita Assistans AB
 • Livihop AB
 • MG Assistans AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • MPA Göteborg AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • PBA Assistans AB
 • Personlig Assistans i Göteborg AB
 • Poolarna AB
 • Saxena Omsorg AB
 • Sigtuna Brukar Assistans AB
 • Stil - Stiftarna av Independent Living i Sverige
 • Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
 • Wiwan vård och omsorg AB
 • Vivida Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Trettiofem Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 560 e-postadresser varav ca 350 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: