Karl Grunewald - "Detta är statligt finansierade gruppbostäder"

Tidigare i år anmälde Karl Grunewald Vividas assistansboende till Socialstyrelsen som nu svarat att de inte är olagliga. Karl Grunewald går nu vidare till regeringen och får i en gemensam skrivelse stöd av IfA, DHR, STIL, JAG, ILI och RBU.

Sex lägenheter i varje boende

Karl GrunewaldVividas assistansboende i Örebro innehåller totalt sex tvårumslägenheter med kök. I varje lägenhet finns en sovalkov för assistenterna, huset innehåller också gemensamma utrymmen för samvaro och omklädningsrum för assistenterna. Karl Grunewald, barnpsykiater och fd medicinalråd på Socialstyrelsens handikappbyrå, intervjuades tidigare på Assistanskoll om sin anmälan till Socialstyrelsen. I en annan intervju svarade Vivida Assistans på kritiken.

Går vidare trots att Socialstyrelsen accepterar assistansboenden

Enligt Karl Grunewald svarade Socialstyrelsen i september att Vividas assistansboende inte kan klassas som en gruppbostad eftersom de som bor där har sina egna personliga assistenter. Försäkringskassan meddelade att om Socialstyrelsen inte anser det vara en gruppbostad kommer man att fortsätta att betala ut assistansersättning till de boende. Karl Grunewald står dock fast vid att assistansboendena är att betrakta som gruppbostäder och protesterar nu tillsammans med IfA, JAG, STIL, ILI, RBU och DHR i en skrivelse till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.
- En gruppbostad består av ett antal lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen som också kan vara samlingsplats för personalen. De boende ska ha ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Detta stämmer med Vividas assistansboenden.
Karl Grunewald anser att assistansboenden riskerar att motverka funktionshindrades möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv.
- Om boende i grupp för assistansberättigade befrämjas är det ett allvarligt avsteg från den fortlöpande processen av integrering av personer med funktionshinder.

Saknas riktlinjer för boenden till assistansberättigade

Idag finns inga regler för hur ett boende i grupp för assistansberättigade kan utformas säger Karl Grunewald. Utformning, antal boende och förläggning av en gruppbostad är däremot noggrant reglerat.
- Det ska i regel vara tre till fem personer som bor i en gruppbostad och för att undvika en institutionell miljö får gruppbostäder inte samlokaliseras. Trots det hindrar idag inget en assistansanordnare att lägga gemensamma boenden för assistansberättigade intill varandra.

Kostnadsövervältring från kommun till stat

Karl Grunewald är även oroad över en utveckling där boendet är kopplat till att man är kund hos en viss assistansanordnare. Han anser att motiven i utvecklingen av boenden i grupp för assistansberättigade ligger i bolagens vinst och i kommunernas intresse av att avlastas utgifter för gruppbostäder.
- I praktiken innebär detta en kostnadsövervältring från kommun till stat, som inte har förutsetts i någon statlig utredning.
Om det finns en efterfrågan på att leva i gemenskap med andra assistansanvändare bör det enligt Karl Grunewald ske på den enskildes initiativ och vara en del av gällande regelverk.
- Jag uppmanar därför regeringen att förtydliga förutsättningarna för assistansersättning så att nya institutionella boendeformer inte etableras i strid med den gällande funktionshinderpolitiken, säger Karl Grunewald.

Karl Grunewald intervjuades av Kenneth Westberg 2011-10-31

Vidare läsning

Artiklar i SHT, Svensk Handikapptidskrift:


Skicka sidan till: