Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”

Lars BeckmanLars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna till hur de var innan de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Samtidigt vill Moderaterna begränsa rätten till assistansersättning för nyanlända som inte kvalificerat in sig i socialförsäkringarna.

Djupt bekymrad över att nya institutioner byggs

Lars Beckman säger sig vara djupt bekymrad av utvecklingen inom personlig assistans där antalet assistansberättigade minskar och nästan 9 av 10 som sökte assistansersättning fick avslag i jan 2017.
– Två personer per dag förlorar sin assistansersättning. Än mer bekymrad blir jag när kommuner börjar bygga upp institutioner igen till de funktionsnedsatta som fått indragen assistansersättning eller nekar handikappanpassningar av bostäder för att hänvisa till gruppboende istället. Detta är inte värdigt Sverige som välfärdsnation.
Vad är det för sorts institutioner som byggs?
– Flera kommuner hänvisar till gruppboende istället för att den som är funktionsnedsatt ska få bo i hemmet. Det är en ovärdig utveckling. Vi ska för allt i världen inte gå tillbaka till institutioner. Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Att äta och andas måste bli grundläggande behov igen

Enligt Försäkringskassan beror utvecklingen med fler avslag idag främst på domarna i HFD om egenvård (2012) och det femte grundläggande behovet (2015). Tidigare fick många avslag pga domen 2009 om att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning.
Vad anser du om de HFD-domar som förändrat assistansbedömningarna?
– Jag har inga synpunkter på domarna annat än att jag inte delar uppfattningen om att det inte ska räknas som grundläggande behov att äta och andas. Är lagen skriven så måste den ändras.
Hur ser du på att nuvarande regering inte har ingripit mot domarna ?
– Det är inte acceptabelt att en regering prioriterar så fel att man väljer att subventionera avdrag för elcyklar och fackföreningsavgifter istället för att värna Sveriges funktionsnedsatta. De borde istället skrivit ett regleringsbrev till Försäkringskassan om att bibehålla intentionerna i den dåvarande borgerliga regeringens införande av LSS.

”En borgerlig regering införde LSS”

Lars Beckman anser att man kan se dagens situation utifrån att det var en borgerlig moderatledd regering som införde LSS. Han har själv beställt ett PM från riksdagens utredningstjänst som visar hur partierna röstade vid införandet av LSS.
– Vänsterpartiet röstade emot. Socialdemokraterna röstade visserligen för införandet av assistansersättning men hade en rad reservationer mot delar av lagstiftningen men det var en annan tid då så nu borde det vara självklart för alla partier att värna valfriheten för Sveriges funktionsnedsatta.
Hur ser du på att alliansregeringen inte ingrep mot domen om integritetsnära delar av grundläggande behov som kom 2009?
– Med facit i hand så borde alliansregeringen ha reagerat snabbare efter dessa domar, vi borde helt enkelt ha följt upp behovet av en ev. förändrad lagstiftning tidigare.

Säger sig ha stort stöd inom sin riksdagsgrupp

Lars Beckman säger att han uppfattar ett stort stöd både inom Moderaterna i Gävleborg och i den moderata riksdagsgruppen för sin syn på personlig assistans.
– Min uppfattning är att det är många kollegor i riksdagsgruppen som engagerat sig i frågan vilket framgår av alla inlägg i kammaren från engagerade partivänner.
Vissa säger att Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att det går att göra besparingar på assistans, och att båda är partier som vill ta budgetansvar och hålla kostnaderna tillbaka, hur ser du på det?
– Jag delar inte den uppfattningen när det gäller LSS. Om regeringen är orolig för fusk och övernyttjande i socialförmånerna – varför granskar man då inte på allvar ev. överutnyttjande i sjukförsäkringen och sjuk och aktivitetsersättningen där de stora utbetalningarna sker.
Om moderaterna vill återgå till de ursprungliga intentionerna i LSS när det gäller assistans, varför sägs det då inget om detta i Moderaternas budget för 2018? De satsar ju lika mycket på assistansersättning som regeringen.
– Moderaterna värnar intentionerna i LSS och den personliga assistansen. Det var vi som var med och inrättade lagen.

Regeringen har tappat kompassen

Lars Beckman säger vara övertygad om att de allra flesta i Sverige anser att det är grundläggande rättighet att kunna äta, gå på toaletten och andas.
– Om det inte går att styra Försäkringskassan via regleringsbrev så borde man förtydliga lagstiftningen – och det borde ske snabbt. Att regeringen sagt att man ska förbättra LSS genom dialogmöten mellan Försäkringskassan och kommunerna när assistans dras in är närmast ett hån mot Sveriges funktionsnedsatta.
Hur ser du på regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan, 2016, om att bryta utvecklingen, av antalet assistanstimmar?
– Det var ett olyckligt beslut som man sannolikt inte förstod konsekvenserna av. Att en kvinna i Malmö fick sätta livet till och dö på en toalett för att regeringen gav det direktivet är så fruktansvärt att det saknas ord.
Hur ser du på regeringens direktiv till LSS–utredningen om att det ska ske besparingar på assistans av statsfinansiella skäl och för att bekosta reformer av andra LSS–insatser?
– Regeringen subventionerar elcyklar, gratis museibesök och avdragsrätt för fackföreningsavgifter samtidigt som man vill dra in assistans till funktionsnedsatta. Så gör bara en regering som har tappat kompassen över vad som är viktigt i samhället.

Regeringen försöker knäcka assistansföretagen

Regeringen och Vänsterpartiet kan inte säga rent ut att funktionsnedsattas valfrihet ska tas bort menar Lars Beckman. Istället väljer de att attackera valfriheten genom att försöka knäcka assistansföretagen ekonomiskt.
– Regeringen har fattat flera beslut som slår direkt mot assistansföretagen – sannolikt i syfte att tillfredsställa dem som vill ta bort valfriheten och få bort assistansföretagen, kom ihåg att Vänsterpartiet röstade emot när LSS-lagen infördes. Att Försäkringskassan har ändrat rutinerna för utbetalning och dessutom frekvent varit sena med utbetalningarna är fler exempel på problem.

Ska nyanlända kvalificera sig för rätt till assistansersättning?

Idag kan alla som är bosatta i Sverige söka och få assistansersättning. I Moderaternas budget för 2018 (sid 70-71) sägs det att man bör få full tillgång till svenska bidrag och ersättningar enbart genom kvalificering genom arbete (i form av sjukpenninggrundande inkomst), permanent och varaktig bosättning eller genom medborgarskap och bosättning. I annat fall bör ersättningarna begränsas till en grundläggande trygghet, vilket innebär att man inte har rätt till tex full föräldrapenning, vårdbidrag, bilstöd, handikappersättning, sjukpenning och assistansersättning.
– Vi säger i vår budget att utrikesfödda som kommer till Sverige som nyanlända ska kvalificera sig in i våra socialförsäkringar och det gäller även LSS.
Kan det innebära att tex vissa barn med funktionsnedsättningar inte har rätt till LSS-insatser som assistans förrän föräldrarna kvalificerat in sig i socialförsäkringarna? Vad anser du isåfall om det?
– Det är rimligt att man som nyanländ till Sverige inte får direkt access till förmånerna i vår välfärd men exakt hur det ska gå till att förändra systemet får kommande utredningar visa, säger Lars Beckman.

Lars Beckman intervjuades av Kenneth Westberg 2017-10-20


Vidare läsning

LSS och rätten att välja utförare
Socialutskottet Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)

PM från riksdagens utredningstjänst om hur partierna röstade vid införandet av LSS

Skicka sidan till: