Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Att det skapas särskilda boenden för assistansanvändare är i sig ett problem”

Sophie KarlssonAssistansanvändare riskerar ses som en särskild grupp av människor i samhället. Det kan skapas gemensamma personalgrupper. En risk att kunden blir låst till sin assistansanordnare. IfA ser flera risker med att assistansföretag bygger boenden för assistansanvändare.

Flera privata assistansföretag, tex Vivida assistans och Jengla omsorg bygger boenden till sina kunder eller till assistansanvändare generellt. Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, ser problem med detta.
– Vi är medvetna om att det ibland kan vara svårt att hitta en lämplig bostad, eftersom många assistansanvändare behöver någon form av bostadsanpassning, men det är inte assistansanordnarens uppdrag att lösa bostadssituationen.
Men om boendena inte har några gemensamma lokaler och alla har sina egna assistenter, kan det ändå vara problematiskt?
– Ja, bara det faktum i sig att det i samhället skapas särskilda boenden för assistansanvändare är ett problem. Det bör finnas tillgängliga boenden överallt i samhället. Vem som helst kan ha behov av en tillgänglig bostad, inte enbart assistansanvändare.
Kan det finnas fördelar med boenden särskilt för assistansanvändare?
– Fördelen som kan finnas ligger hos den enskilde, som kanske lättare får tag i en bostad som är anpassad efter ens behov, och möjlighet att bo nära vänner om hen umgås med andra assistansanvändare som bor i närheten.

Riskerar ses som en särskild grupp av människor

Sophie Karlsson anser att det finns flera faror med att skapa “assistansboenden”. Dels kan det skapa bilden av att assistansanvändare är en särskild grupp av människor.
– Om assistansanvändare blir sedda som en grupp som behöver en annan typ av bostäder, finns det en stor risk att LSS målsättning med full delaktighet och jämlikhet motverkas. Då blir det exkluderande istället för inkluderande. Risken finns att det skapas en ny form av institution där assistansanvändare ska bo och tas om hand.
Vad kan vara institutionsliknande?
– Om det skapas flera bostäder intill varandra som är avsedda enbart för assistansanvändare, och om det dessutom tillkommer att assistansen ska utföras av en viss assistansanordnare, så skapar det flera inlåsningseffekter.
Var går gränsen isåfall, vid 2, 5 eller tio boenden?
– Det finns ingen gräns, men ju större antal boenden, desto större risk för utanförskap för assistansanvändarna.

Riskerar bli låst till en viss anordnare

En annan risk är att assistansanvändaren blir låst till den assistansanordnare som tillhandahåller bostaden, säger Sophie Karlsson.
– IfA utgår från att det inte finns krav om att en viss anordnare måste anlitas för att assistansanvändaren ska kunna hyra/köpa bostaden. Det skulle vara direkt moraliskt förkastligt och kan möjligtvis dessutom vara brottsligt.

Riskerar på sikt leda till gemensamma personalgrupper

Sophie Karlsson ser också en risk för att det, även om det inte är tänkt från början, skapas gemensamma personalgrupper där assistenter går mellan bostäderna.
– En kan lätt tänka sig att de personliga assistenterna anställs hos flera som bor nära varandra och det skulle kunna leda till gemensamma eller delvis gemensamma “personalgrupper”. Personlig assistans bygger på en tydlig tanke om att den enskilde assistansanvändaren styr sitt eget liv och bestämmer när, var, hur, vad och vem.
Ser du risker att assistenterna bildar en sorts gemenskap vars intressen eller behov av aktiviteter tar överhanden?
– Ja, den risken finns alltid inom personlig assistans, om inte assistansanvändarens självbestämmande är i fokus. Assistansanvändare som tar alltför stor hänsyn till de personliga assistenternas vilja och önskemål och låter sin egen vilja stå tillbaka kan bli styrd av de personliga assistenterna. I ett eventuellt “assistansboende” kan denna risk vara större om det finns flera personliga assistenter som kan vara svåra att stå emot eller andra personer med så stark vilja att andra anpassar sig efter dem.
Är det något du vill tillägga?
– IfA har de senaste åren arbetat med att tydliggöra de olika uppdragen inom den personliga assistansen. Genom tex vår utbildning www.synka.org kan ovanstående problematik förebyggas, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-05-31

Skicka sidan till: