"Tvingas flytta till gruppboende"

Efter att assistansen minskats från 15 timmar till 15 minuter per dag tvingas Hanna Grahn i Jönköping att flytta in till ett gruppboende rapporterar SVT Jönköping. Detta efter att ha bott 15 år i egen lägenhet med personlig assistans. Hennes mamma beskriver det som ett övergrepp.

En flytt till gruppboende skulle innebära att dotterns arbete skulle försvinna liksom hennes möjlighet att själv bestämma vad hon ska göra på dagarna, säger Hanna Grahns mamma Annika Renöfält-Grahn till SVT. Hon säger att dottern vill bo kvar i sitt hem där hon har sin trygghet med sina assistenter.
– Enligt både psykolog- och läkarutlåtande så skulle det påverka hennes psykiska hälsa på ett väldigt allvarligt sätt, säger mamman till SVT.

”ett övergrepp”

Hanna Grahn har en medfödd cp-skada som påverkar hennes psykiska och fysiska kapacitet. Tid för hjälp med kommunikation och att göra sig förstådd togs helt bort i det nya beslutet. På gruppboende ges möjlighet till en egen aktivitet i veckan.
- Idag går hon på biblioteket 3-4 gånger i veckan, hon bestämmer vad hon vill gå på för biofilmer, hon går på konserter, säger mamman till SVT.

"inte möjligt gå utanför lagar och praxis"

Anna Bunninger, funktionschef i Jönköpings kommun vill inte kommentera ett enskilt fall, men säger att det inte är möjligt att gå utanför lagar och praxis inom den lagstiftning som styr verksamheten.
– Det har vi att förhålla oss till. Bedöms man som medborgare har fått ett felaktigt beslut så uppmanar vi alltid att man överklagar beslutet för att få saken prövad, vi är ödmjuka för att tolkningen i vissa fall är snårig, säger Anna Bunninger till SVT.


Vidare läsning

Annikas dotter tvingas flytta till ett gruppboende - "ett övergrepp"

Skicka sidan till: