Enkätsvar visar en oro för framtiden

Av totalt 15 515 assistansberättigade som Försäkringskassans enkät: Hur är det att leva med personlig assistans? skickades till deltog 10 200, vilket motsvarar 67 %. Svaret på enkäten redovisas nu av Försäkringskassan i Statlig personlig assistans - resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade Svaren visar att oron är stor inför framtida förändringar av assistansen. Den visar även att assistansberättigade är nöjda med sitt val av anordnare, mest helt nöjda är de som har flera anordnare eller ett brukarkooperativ, minst helt och hållet nöjda är de som valt kommunen.

Några resultat från enkäten

Val av anordnare

 • 29 % uppger att de någon gång bytt assistansanordnare.
 • Av de som bytt assistansanordnare hade 70 % bytt anordnare en gång, 25 % 2-3 gånger och 5 % fler än tre gånger.
 • De vanligaste orsakerna till byte var att man fick ett bättre erbjudande (14 %), att anordnaren inte hållit vad den lovat (7%), anordnaren saknade kompetens (5%) eller att anordnaren inte var ärlig (3%)
 • 92 % anser att de fått den anordnare de vill ha.
 • 72 % uppger sig vara nöjda och känna tilltro till sin assistansanordnare.
 • Av de som anlitar flera anordnare var 87,5 % helt nöjda, för brukarkooperativ var andelen helt nöjda 83 %, för egna arbetsgivare 80 % helt nöjda, för privata företag 76% helt nöjda och för kommunerna 66 % helt nöjda.

Bedömningen av assistansbehovet

 • 65 % ansåg att de fått det antal assistanstimmar de behöver
 • 24 % ansåg att de fått färre timmar än de behöver.
 • 64 % sade att deras handläggare hade tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen.
 • 20 % uppgav att handläggaren inte hade tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen.
 • 66 % uttryckte oro för framtida lagändringar kring assistansersättning.
 • 57 % uttryckte oro för att Försäkringskassan kommer att ändra sin bedömning.

Kvaliteten på assistansen

 • 62 % säger att assistenterna kommer när de själva bestämt, medan 14 % säger att assistenterna kommer när anordnaren bestämt.
 • 80 % har utomstående som assistenter,dvs ej anhöriga.
 • 20 % har enbart anhöriga som assistenter.
 • 33 % uppger att de ibland har sin mamma som assistent.
 • 22 % uppger att de ibland har sin pappa som assistent.
 • 24 % uppger att personlig assistans är en förutsättning för att kunna arbeta.
 • 90 % uppger att personlig assistans är en förutsättning för att ha sociala kontakter.

Om de assistansberättigade

 • 70 procent bor i eget boende med assistans medan 19 procent bor hos sina föräldrar.
 • 11 procent uppger att de inte har en bostad anpassad efter sina behov.
 • 12 procent uppger att de inte har tillräcklligt med hjälpmedel.


Läs enkäten : Försäkringskassans enkät: Hur är det att leva med personlig assistans?

Läs rapporten om enkätsvaren Statlig personlig assistans - resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade

Skicka sidan till: