Linnea Darell, Folkpartiet liberalerna - "Linköpings kommun följer inte Regeringsrättsdomen vid beviljande av personlig assistans"

Som Ordförande i omsorgsnämnden i Linköpings kommun möter Linnea Darell ett ökande antal personer som förlorat sin assistansersättning. Därför har hon nu varit med och tagit beslutet att kommunen avvaktar med att införa riktlinjer i enlighet med regeringsrättsdomen från 2009. Linnea Darell hoppas nu på en ändring av lagstiftningen.

§ 9a i LSS måste ändras

Linnea DarellLinnea Darell som tidigare var ledamot för Folkpartiet i LSS-kommittén är mycket kritisk till Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov och den regeringsrättsdom som gav grönt ljus för att dela upp de grundläggande behoven i integritetskänsliga delar.Försäkringskassans förändrade bedömningar fick stöd i Regeringsrätten 2009 och har inneburit att många personer som tidigare haft assistansersättning förlorat den, en ökning som nu accelererar. Många kommuners socialtjänster fattar också beslut i samma riktning som Försäkringskassan enligt Linnea Darell, fd ledamot för Folkpartiet i LSS-Kommittén.

- En regeringsrättsdom ska vara vägledande för hur en lag ska tolkas. Men när en dom, som i detta fall, leder till att de intentioner som finns med lagstiftningen från politiskt håll, urholkas kraftigt, måste vi som politiker reagera, regering och riksdag måste ändra lagen, definitionen av grundläggande behov i § 9a i LSS måste ändras.

Många som förlorat assistansersättningen vänder sig till kommunen

Linnea Darell är idag Ordförande i Omsorgsnämnden i Linköping och har sedan hösten 2009 sett kraftiga kostnadsökningar för personlig assistans. Dubbelt så många personer jämfört med tidigare har sökt assistans hos kommunen då de blivit av med sitt stöd genom Försäkringskassans omprövningar.
- Efter den nya tillämpningen kan personer som bedömts ha haft behov långt över 20 tim/vecka under många år helt plötsligt få veta att deras behov anses ligga under dessa 20 timmar, ibland 19,5!
Nationalekonomen Stefan de Vylder sade tidigare i en intervju på assistanskoll att utveckling är en klassisk kostnadsövervältring från stat till kommun, där man riskerar att missa helheten av kostnaderna, Linna Darell håller med.
- Stefan de Vylders kommentar om övervältring av kostnader på kommunerna är precis det som vi i Linköpings kommun konstaterat under det senaste året.

Kommunen tar kostnaden och går emot Regeringsrättsdomen

Linnea Darell berättar att kommunen tagit flera kontakter med Försäkringskassan lokalt och med andra kommuner. Den 21 september tog Omsorgsnämnden så beslutet att avvakta med beslut om eventuellt nya riktlinjer i enlighet med regeringsrättsdomen trots att merkostnaden för detta beräknas bli 14 miljoner kr.
- Jag har varit drivande i att vi från politikens sida ska försöka få en ändring till stånd, glädjande nog har alla partier ställt sig bakom uppfattningen. Det betyder dock att omsorgsnämnden beräknas få ett underskott på ca 14 mkr i år för den personliga assistansen, säger Linnea Darell.

Linnea Darell intervjuades av Kenneth Westberg 2011-09-26

Vidare läsning

Antalet som förlorar sin assistansersättning ökar snabbt

Corren.se: Kommunen skjuter till 14 miljoner till assistans

Stefan de Vylder, nationalekonom - "En klassisk kostnadsövervältring på kommunerna

Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "en del kommer att tvingas flytta till gruppboenden och servicebostäder"

Skicka sidan till: