Reportage i SVT-Rapport om att alltfler förlorar sin assistansersättning

I ett reportage av Bo Öhlen beskrivs följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar dels i siffror, dels för Marie Rothzén som nyligen förlorat sin assistansersättning och nu inte längre kan arbeta.

Reportaget beskriver hur alltfler förlorar sin assistanersättning på grund av de nya bedömningarna av grundläggande behov och att Försäkringskassan enbart räknar aktiv tid vid exempelvis toalettbesök.

Se inslaget i SVT-play

SVT- Rapport - "Rekordmånga blir av med ersättning för assistans"

SVT-Rapport - "Marie blev av med sin assistans"


Skicka sidan till: