annonser
annons JAG Personlig assistans
annons Vivida Assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Saxerna Omsorg
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Fler hos privata än hos kommunala assistansutförare

För första gången är antalet assistansberättigade som valt privata företag fler än de som valt kommunen. I september 2011 hade 44,1 % valt privata företag jämfört med 42,7 % som valt kommunen. Utöver detta var 10,5 % medlemmar i ett brukarkooperativ och 2,6 % egna arbetsgivare för sina assistenter.

I september 2011 fanns det 15 937 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa hade i genomsnitt 115,08 assistanstimmar/vecka, 46,3 % var kvinnor och 53,7 % var män. Kvinnorna hade i genomsnitt 113,70 assistanstimmar/vecka, medan männen hade 116, 26 assistanstimmar/vecka. Se mer i Assistanskolls statistik

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994

Källa: Försäkringskassan


Personer som valt olika typer av assistansanordnare i %

% personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994
Personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994 i %

KÄLLA: Försäkringskassan

Skicka sidan till: