Fler hos privata än hos kommunala assistansutförare

För första gången är antalet assistansberättigade som valt privata företag fler än de som valt kommunen. I september 2011 hade 44,1 % valt privata företag jämfört med 42,7 % som valt kommunen. Utöver detta var 10,5 % medlemmar i ett brukarkooperativ och 2,6 % egna arbetsgivare för sina assistenter.

I september 2011 fanns det 15 937 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa hade i genomsnitt 115,08 assistanstimmar/vecka, 46,3 % var kvinnor och 53,7 % var män. Kvinnorna hade i genomsnitt 113,70 assistanstimmar/vecka, medan männen hade 116, 26 assistanstimmar/vecka. Se mer i Assistanskolls statistik

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994
Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994

Källa: Försäkringskassan


Personer som valt olika typer av assistansanordnare i %

% personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994
Personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 1994 i %

KÄLLA: Försäkringskassan


Skicka sidan till: