"Lagstiftningen har malts ner till sand"

Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna Att det görs dubbla avdrag för föräldraansvar är ett övergrepp av Försäkringskassan där lagstiftaren väljer att inte reagera, säger Bengt Eliasson som var med och skapade Stärkt assistanslagstiftningen.

Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – "Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkringskassan"
Citat:

Jag var med i arbetet från ax till limpa i det som kallades "Stärkt assistans"

Tidigare artiklar

"Vi kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft"

Försäkringskassan Föräldraavdraget ska dras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Om lagstiftarens intention är något annat krävs lagändringar, säger Försäkringskassan som analyserat effekterna av lagändringarna 1 jan 2023.

Försäkringskassan kan inte säga vilken effekt föräldraavdraget haft
Citat:

Om lagstiftarens intention var något annat än detta torde det därmed krävas ytterligare lagändringar.

Tidigare artiklar

"Sätt ner föräldraavdraget till 0"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG Försäkringskassans rapport om lagändringarna ger inte hela bilden, de flesta som fått bifall skulle fått det även tidigare, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen"
Citat:

Tydligare blir det inte – dags för regeringen att agera!

Tidigare artiklar

"Jag känner mig lurad om föräldraavdraget"

Carina Ståhl Herrstedt, SD Sverigedemokraterna hade aldrig röstat för att införa föräldraavdraget om man vetat att det skulle tolkas som det nu görs av Försäkringskassan, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt, SD – "Känner mig lurad om föräldraavdraget"
Citat:

Jag hoppas verkligen inte Försäkringskassan fått nya politiska signaler.

Tidigare artiklar

DHR: "Vi befarar ett Moment 22 för funktionsnedsatta

Åsa Strahlemo, ordförande DHR Utredningen som siktar på att nyanlända och icke medborgare ska kvalificera sig till svensk välfärd visar att Funktionsrättskonventionen måste blir svensk lag, säger Åsa Strahlemo.

Åsa Strahlemo, ordförande DHR – "Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter"
Citat:

Om dessa krav inte är möjliga att uppnå för personer med funktionsnedsättning blir det ett slags moment 22.

Tidigare artiklar

Regeringen svarar om direktiven

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister LSS ingår inte i översynen och kvalificeringen till socialförsäkringsförmåner ska vara förenlig med EU-rätten och andra bindande internationella åtaganden, säger Anna Tenje.

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – "Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande"
Citat:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår inte i översynen.

Tidigare artiklar

"Är det en SWEXIT man siktar på?"

Andreas Pettersson, Juris doktor Rättsordningen med EU-rätten tillåter inte att man skiljer personer åt som bor i landet utifrån medborgarskap, för rätt till tex barnbidrag eller assistansersättning, anser Andreas Pettersson.

Andreas Pettersson, Juris doktor – "Är det en SWEXIT man siktar på?"
Citat:

EU-rätten är uttryckligt skriven för att man inte ska skilja på medborgarskap.

Tidigare artiklar

HFD stoppar assistans vid komvuxstudier

Lagens klubba Högsta förvaltningsdomstolen har i Mål nr 7294-21 gett Försäkringskassan rätt att neka assistansersättning för tid i kommunal vuxenutbildning.

HFD-dom stoppar assistansersättning på Komvux

Tidigare artiklar

Ekobrottsmyndigheten intervjuas om kriminalitet i assistans

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten Det förekommer att fd kunder uppmanas att bli egna arbetsgivare efter att deras anordnare förlorat tillståndet. De riskerar då att utnyttjas, säger Sara Persson.

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – "Kriminella kan använda assistansanordnare som brottsverktyg
Citat:

Assistansföretaget kan anställa personer som inte arbetar som assistenter utan som sysslar med annan kriminalitet.

Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – "Viktigt med dialog med assistansanvändarnas organisationer"
Citat:

Det behövs åtgärder mot tex vilande tillstånd på IVO som kan aktiveras.

Tidigare artiklar

"Rörelsen borde erkänt och attackerat kriminaliteten hårdare"

Margareta Persson, författare Funktionsrättsrörelsen hade fått ökad respekt för sina krav om man tydligare erkänt kriminalitet som ett problem, säger Margareta Persson.

Margareta Persson, författare – "Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen"
Citat:

Funktionsrättsrörelsen har varit helt fokuserad på att visa att många assistansanvändare inte får den assistans de behöver.

Tidigare artiklar

ENIL om assistanssituationen i Europa

Florian Sanden, ENIL ENIL jämför assistanssituationen i 46 länder, och ger stöd till pilotprojekt i Grekland och Portugal.

Florian Sanden, ENIL – "Vissa länder går framåt, andra bakåt"
Citat:

De nödvändiga kostnaderna upplevs för höga.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om föräldraavdraget och den utlovade stärkta assistansen
 • CJ Advokatbyrå intervjuas om Kammarrättsdom om synen på oriktiga uppgifter i assistansbedömningar
 • ENIL intervjuas om kriminalitet i assistans
 • Intervju med Autism Sverige om assistans-situationen för deras medlemmar
 • Med mera

Jämför och välj bland 209 assistansanordnare

Assistanskoll listar 209 assistansanordnare. 178 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 175 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Assistansporten AB
 • Feel Well - Varberg AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Inkludera Assistans AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Kooperativet Vilja
 • Monument Assistans AB
 • Move & Walk Sverige AB
 • Nordström Assistans AB
 • Passal Assistans

Skicka sidan till: