Regeringen vill stärka rätt till assistans men duckar i flera frågor

Lena Hallengren

Den nya utredningens mål är att fler, särskilt barn, ska få assistansersättning. Lena Hallengren duckar dock på frågan om alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, om LSS-utredningen ska ut på remiss eller om/när tvåårsomprövningarna återupptas.

Lena Hallengren, Socialminister – "Mycket förenklat så handlar det om att fler ska få statlig assistans"
Citat:

Det vi vill komma åt är i grunden att för få barn får personlig assistans. Fler barn med stora behov ska få assistans.

Har du någon åsikt om Expertmetoden bör användas eller inte?
– Självklart känner jag till kritiken, men jag måste hålla på principen att en statlig utredning är självständig.

Tidigare artiklar

Assistansberättigade fortsätter minska

I december 2019 hade 14 159 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 020 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan.

Mer än 2000 färre assistansberättigade

Tidigare artiklar

Nora Eklöv, krönikör – "In på skinnet"

Nora Eklöv

Vi måste prata om att handläggare och arbetsterapeuter följer med in i duschen, toaletten och i sovrummet, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - In på skinnet
Citat:

Hur ofta vi har mens och i hur många dagar och hur ofta vi byter mensskydd på en dag. Hur ofta vi brukar duscha per vecka, hur lång tid det tar.

Majoriteten av oss går nog hem från ett sådant möte med en känsla av att ha förlorat all integritet.

Tidigare artiklar

HFD – Tillsyn vid epilepsi inte grundläggande behov

Ordförandeklubba

Ett tillsynsbehov som beror på epilepsi är inte ett grundläggande behov eftersom det inte har sin grund i en psykisk funktionsnedsättning. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom.

HFD går på Försäkringskassans linje

Tidigare artiklar

Kristdemokraterna – "Regeringen bör ta avstånd från Expertmetoden

Pia Steensland

Forskning visar att Expertmetoden inte är lämplig för att bedöma omfattning av fusk i välfärdssystem. Den har även raserat förtroendet för assistansersättning hos allmänhet och beslutsfattare, säger Pia Steensland.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Förvånande att socialministern inte tar avstånd ifrån Expertmetoden"
Citat:

Metoden bygger på att människor ska göra uppskattningar som i praktiken grundas på gissningar.

Sannolikt påverkat både beslutsfattares och allmänhetens syn i en negativ riktning.

Tidigare artiklar

IfA – "Expertmetoden har hindrat viktiga reformer"

Sophie Karlsson

Expertmetodens gissningar av kriminalitetens omfattning har hindrat positiva reformer av personlig assistans, menar Sophie Karlsson på IfA.

Sophie Karlsson, IfA – "Åtgärder mot kriminalitet har fått för stort fokus i personlig assistans"
Citat:

Det har skapat en uppfattning att … den viktigaste åtgärden för personlig assistans skulle vara att stoppa kriminalitet.

Genom att analysera de kriminella fall som förekommer och vidta åtgärder mot detta, så att kriminaliteten minimeras.

Tidigare artiklar

Thomas Juneborg krönikör – Osäkra fuskuppfattningar framställs som sanningar

Thomas Juneborg

De höga uppskattningarna av fusk i personlig assistans vilar på mycket vag grund men har trots detta framställts som "sanningar". Hur är det möjligt undrar Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Osäkra fuskuppskattningar har framställts som sanningar
Citat:

LSS och assistansreformen har aldrig haft samma självklara plats i välfärdsstaten som låt oss säga föräldraförsäkringen.

Tidigare artiklar

Assistanskoll studerar fusket

Bild på en skulptur på Justitia

I Örebro tingsrätt pågår ett stort mål om fusk med assistansersättning. Sammanlagt står nio personer åtalade. Mest har dock fallet uppmärksammats för att åklagaren Anders Persson lät två assistenter slippa åtal på grund av "processekonomiska skäl".

Anders Persson, åklagare - "Nyheten att två assistenter slipper åtal är taget ur sitt sammanhang"
Citat:

De får lön för ett jobb de inte utfört varav huvuddelen går tillbaka till mannen. Men resten behåller de, så på det sättet tjänar alla på det.

Även om jag skulle kunna styrka brott mot någon av dem ansåg jag inte att det var värt att ...dra på oss kostnader på ytterligare två - tre miljoner.

Tidigare artiklar

Proposition om sondmatning på gång

 Lena Hallengren

Regeringen föreslår att hela hjälpbehovet vid andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Regeringen har också backat från att skriva in i lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär".

Lagrådsremiss om sondmatning och andning

Tidigare artiklar

IVO – "Relativt få ärenden med assistans som inte verkställs"

Kaisu R Kull

Det har förekommit väntetider på 24 månader för att anordna personlig assistans. En kommun har dömts till särskild avgift på 1 miljon kr för att inte ha verkställt personlig assistans. Men det är få ärenden jämfört med andra LSS-insatser.

Kaisu R Kull, Inspektör, IVO – "Finns många orsaker till att en kommun inte verkställer insatsen personlig assistans"
Citat:

I några fall slutar personal i princip direkt efter att de har börjat eftersom de inte kommer överens med den enskilde.

De kan tex bero på att det är en liten ort där privata aktörer finns i begränsad omfattning.

Försäkringskassan kräver identitetshandlingar

Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste nu redovisa identitetshandlingar. Detta enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan.

Försäkringskassan kräver identitetshandlingar

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer med Liberalerna som vill inrätta en LSS-inspektion för att stoppa fusk och främja rättigheterna i LSS.
 • Intervju med Johanna Hedgårdh på IfA om projektet Synka, en utbildning för arbetsledare assistansanvändare och assistenter.
 • Intervju med Försäkringskassan om att de stoppat utbetalningarna till Nordica assistans för 130 assistansberättigade.
 • Intervju med smittskyddsläkaren Björn Olsen om skydd mot smittsamma sjukdomar som Coronaviruset.
 • Med mera

Jämför och välj bland 245 assistansanordnare

Assistanskoll listar 245 assistansanordnare. 206 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 202 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • FMF Assistans AB
 • Förenade Care AB
 • Glaucus Assistans AB
 • God Assistans i Mitt AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • Kavon Care AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Linnea Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Omsorgsjouren Sverige AB
 • Särnmark Assistans AB
 • VH assistans AB

Skicka sidan till: