Regeringen utreder timbeloppet

Utredningen Översyn av ersättningen för personlig assistans ska vara färdig 14 februari 2014 och utreda hur assistansersättningens timbelopp ska vara konstruerat. Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson säger att anledningen är att vinsterna i branschen är för stora och att antalet assistanstimmar ökat för mycket. Vårdföretagarna anklagar nu regeringen för smutskastning.

Läs mer om utredningen och kommentarer till den

Följder av ny lagstiftning 1 juli 2013

Från halvårsskiftet kan flera myndigheter göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter. Anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt. Vilka effekter får de nya lagarna för assistansbranschen? Assistanskoll har intervjuat insatta i branschen.

Anna Barsk Holmbom - "Anordnarnas återbetalningsskyldighet kan leda till regelverk som minskar självbestämmandet"
Citat:

De verksamheter som ännu inte har tecknat kollektivavtal kommer troligen att upptäcka att det nästan är en nödvändighet.

Det är inte alls självklart att anordnaren har så mycket information om den assistansberättigades assistansbehov, annat än det som man har överenskommit om i genomförandeplanen.

Jag tycker det är viktigt att bevaka att detta inte leder till att det skapas märkliga regelverk som brukaren måste följa för att anordnarna blir rädda.

Förtroendet mellan brukaren och assistenten är avgörande för att assistansen ska fungera. Det förtroendet bygger till stor del på att brukaren vet att assistenten respekterar tystnadsplikten.

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Förödande om assistenter tvingas rapportera till Försäkringskassan"
Citat:

Det blir helt snurrigt om assistenterna ska lämna uppgifter. Dels skadas förtroendet mellan assistent och assistansberättigad. Sedan kan det hända att assistenter som är missnöjda hotar med att ringa kassan och anmäla.

Följden blir att många bolag nu går med i arbetsgivarföreningar och binder sig till kollektivavtal.

Nu måste man ha med sig svenska assistenter eller hålla sig inom EU.

Lagstiftningen här är tagen mycket från yrkestrafiklagen. Taxibranschen har haft en liknande problematik med ekonomisk brottslighet.

Det verkar som att många väljer av fel orsak, som att assistenter (ofta anhöriga) ska få jobba för mycket i strid med ATL, med oskäligt höga löner och att ingen ifrågasätter det.

Tidigare artiklar

Kritik mot regeringen om behovsbedömningarna

Socialdemokraterna är kritiska till att regeringen inte föreslår åtgärder mot Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov. Vänsterpartiet frågade ut Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson i riksdagen.

Se interpellationsdebatt mellan Vänsterpartiet och regeringen

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"

Citat:

Även om oppositionen lyfter frågan i valrörelsen så kan regeringen fortsätta att hävda att man måste se slutresultatet från IFS.

Även om det går igenom i Socialutskottet och formuleras med att lagstiftningen ska ändras finns det ingen garanti att regeringen gör någonting.

Vi har ingen samverkan med Sverigedemokraterna, så jag vet inte hur de som parti står i den här frågan. Det är vid de tillfällen vi är överens med V och Mp och SD ansluter sig som vi får en majoritet mot regeringen.

Stefan Käll, riksdagsledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
Citat:

Bengt Westerberg fick ge upp vissa saker för att få igenom LSS-reformen i början av 90-talet. En del av det avsåg sysselsättning och arbete.

Passiv assistans hör hemma i drömmarnas värld. Personlig assistans är alltid aktiv. Ingen assistent ska behöva uppleva den skillnad som uppstår mellan aktiv och passiv tid.

Men det är många som förlorar assistansen nu. Går det att vrida klockan tillbaka och få in de i systemet igen?
- Ja, jag tror det. Jag tror att Försäkringskassan får ge sig. Det har visat sig förr.
Bilanpassningen på 90-talet är typexemplet.

Hur långt ifrån är ni att få med moderaterna?
- Vet inte. Men den borgerliga regeringen är vän med LSS, man brukar inte ge efter på sina egna reformer.

Tidigare artiklar

Ny utredning av god mans lämplighet som assistent

Är den assistansberättigades goda man, förvaltare eller ombud lämplig att utföra assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till 15 januari 2014.

Läs mer om Socialstyrelsen uppdrag att utreda assistans från god man, förvaltare och ombud

Brukaren och assistenten intervjuas

På SVT-play kan man följa Brukaren och assistenten, där Simon Gustavsson och Lovisa Lundgren spelar sig själva i korta skruvade sketcher. Assistanskoll har intervjuat de inblandade.

Brukaren och assistenten - "inblick i en annars sluten värld"
Citat:

Det är ett väldigt speciellt arbete. Det är fantastiskt om man hittar personkemin, men man är också å andra sidan väldigt utsatt om man inte gör det.

Från början ville inte Simon ta i mig med tång (Simon skrattar). Vi var så olika. Det häftiga är hur nära vi har blivit trots våra olikheter. Det viktiga är ju att man funkar ihop som människor, och där spelar ju humorn en viktig roll.

Vi var beredda på negativa reaktioner, men vi har inte upplevt det. Stormen som vi väntade oss kanske kommer om de skulle sändas i det vanliga SVT-utbudet.

Personlig Assistanstips (PA-tips) informerar

Nu har ILI (Independent Living Institute), med stöd från Allmänna Arvsfonden, startat ett projekt där vi samlar tips om assistans i en stor databas. Det kan gälla allt som överflyttningar, introduktion av assistenter eller hur man kan ge konstruktiv kritik utan att det uppfattas som sårande. Allt som vi har hittat egna lösningar till i vår assistans.

Läs mer om Personlig Assistanstips

PA-tips på Facebook

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Lista på anordnare med tillstånd från Socialstyrelsen och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om den kommande lagstiftningen från 1 juli 2013.
 • Med mera...

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 236 assistansanordnare

Assistanskoll listar 236 assistansanordnare, av dessa har 220 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 220 anordnarna har tillsammans 9 383 kunder, vilket motsvarar ca 48 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 83 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 83 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Spektra Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AAT i Sverige AB
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • Assistans ViKan AB
 • Blå Assistans
 • Atlas Assistans AB
 • Blå Assistans
 • Corab Assistans
 • FMF Assistans AB
 • Luna Care AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • Primacura AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 600 e-postadresser varav ca 650 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: