Interpellationsdebatt om assistans i riksdagen

Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet, ställde den 27 februari i en interpellationsfråga svar från regeringen om de kommer att agera för förändra bedömningarna av grundläggande behov och rätten till personlig assistans. Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson svarade i en debatt.

Se interpellationsdebatten i riksdagen här


Skicka sidan till: