Socialstyrelsen ska utreda assistans från god man

Är den assistansberättigades goda man, förvaltare eller ombud lämplig att utföra assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda fram till 15 januari 2014.

Utredningen Uppdrag att analysera och bedöma personlig assistans som utförs av god man, förvaltare eller ombud har följande direktiv:

  1. Att analysera de fördelar som finns med att assistans utförs av god man m.fl. Här nämns att kännedomen om och förståelsen för personen.

  2. Analysera de risker som finns med intressekonflikter och jävsförhållanden pga dubbla roller. Detta särskilt om den gode mannen, förvaltaren eller ombudet i dessa fall också är en närstående person. Regeringen hänvisar till att Susanne Billum i utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning ansåg att det var olämpligt. Det behövs dock mer underlag enligt regeringen.

  3. Ta reda på hur vanligt det är att god man, förvaltare eller ombud är assistent.

  4. Vilka tänkbara konsekvenser det skulle bli om man genomförde förslaget i Susanne Billums utredning om att assistansersättning inte ska betalas ut till en person vars god man, förvaltare eller ombud utför assistans.


Vidare läsning

Utredningen: Uppdrag att analysera och bedöma personlig assistans som utförs av god man, förvaltare eller ombud

Skicka sidan till: