"Det kan ju inte gå mer åt helvete"

Madeleine Palmgren, assistansanvändare Madeleine Palmgren fick assistansen indragen, anklagades för att ha lämnat oriktiga uppgifter och utreddes för återkrav på miljonbelopp. Hon levde med hemtjänst i två omgångar innan hon vann i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Madeleine Palmgren, assistansanvändare – "Det kan ju inte gå mer åt helvete"
Citat:

Det hade väl blivit en kronofogdeutmätning och sedan ett liv på existensminimum. Men det skulle inte funnits mycket att ta från mig.

Tidigare artiklar

"Funktionshindrade måste protestera mer mot vad som sker"

Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet Sedan 2007 har Försäkringskassan tolkat rätten till assistans restriktivt och politikerna har inte satt stopp. Hanteringen av föräldraavdraget är det senaste exemplet, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg, Aftonbladet – "Funktionshindrade måste protestera kraftigare mot vad som sker"
Citat:

Jag tycker mig se en syn på assistansen som något som man egentligen inte vill leva upp till.

Tidigare artiklar

ISF: Försäkringskassans tolkning riskerar ge för stort föräldraavdrag

Helena Poirier, projektledare, ISF Kraven för att beviljas tid för de nya grundläggande behoven är för höga. Det visar ISFs första granskning av lagändringarna.

ISF - "oklart hur föräldraavdraget ska tolkas"

Helena Poirier, ISF – "Dubbla budskap om från vilka hjälpbehov föräldraavdraget ska dras"
Citat:

Vi rekommenderar regeringen att överväga att tydliggöra regelverket gällande schablonavdraget.

Tidigare artiklar

"Korrekt analys av ISF"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG ISF:s analys att Försäkringskassans tolkning av föräldraavdraget kan leda till att det blir för stort är helt korrekt, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "ISF ser problemet med kassans tolkning av föräldraavdraget"
Citat:

Hur kan man ens komma på idén att lägga föräldraavdraget ovanpå den gamla bedömningen av föräldraansvaret.

Tidigare artiklar

127 färre assistansberättigade 2023

Graf med antal assistansberättigade person från FK Antalet assistansberättigade minskade med 127 personer under 2023. Den väntade ökningen efter lagändringarna 1 jan 2023 syns inte till.

127 färre assistansberättigade under 2023

Regeringen vill avvakta

Nadja Awad, Vänsterpartiet Vänsterpartiets Nadja Awad kräver åtgärder mot dubbla avdrag för föräldraansvar. Men Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall vill avvakta.

Regeringen vill ännu inte agera mot föräldraavdraget
Citat:

Nadja Awad
Det är oacceptabelt att dubbla avdrag görs för barn som kan vara i stort behov av assistans.

Camilla Waltersson Grönvall
Det ännu är för tidigt att dra någon slutsats av reformen, som genomfördes för knappt ett år sedan.

Tidigare artiklar

"Övertygad om att det skickas politiska signaler till kassan"

Martin Klepke, ledarskribent, Tidningen Arbetet Att föräldraavdraget, som skulle ge fler barn assistans, haft motsatt effekt visar på ett demokratiproblem, säger Martin Klepke, ledarskribent på tidningen Arbetet.

Martin Klepke – "Jag är övertygad om att det skickas politiska signaler till Försäkringskassan"
Citat:

Att Försäkringskassan vägrar tillämpa lagarna som beslutats måste lyftas som ett demokratiproblem.

Tidigare artiklar

Liberalernas partiledare intervjuas

Johan Pehrson, partiledare, Liberalerna En ny LSS-insats, utredning av behovsbedömningarna och en LSS-inspektion är några saker Liberalerna vill driva. Johan Pehrson har ännu inte tagit ställning till åtgärder mot föräldraavdraget.

Johan Pehrson, Liberalerna – "Glad att timbeloppet i svåra ekonomiska tider höjdes med 2,5 %"
Citat:

En lösning vore att behovsbedömningarna utreds parallellt med införandet av statligt huvudmannaskap.

Tidigare artiklar

Nybro Kommun har gett nio dispenser för dygnspass

Linn Augustssson, enhetschef, Nybro Kommun Personliga assistenter hos nio assistansanvändare som har kommunen som anordnare kan fortsätta arbeta dygnspass med inkluderad jour efter 1 feb.

Linn Augustsson, enhetschef, Nybro Kommun – "Brukarens önskan väger tungt i vår bedömning"
Citat:

Vi har också ärenden där det är svårigheter att rekrytera ny personal av olika skäl.

Tidigare artiklar

Thomas Juneborg, Krönikör - "Rätten till schemalagda dygnspass är oerhört viktig"

Thomas Juneborg, Krönikör Rätten till dygnspass är hotad och därmed även rätten till en personlig assistans enligt lagens intentioner, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Rätten till schemalagda dygnspass är oerhört viktig"
Citat:

Hur ska det ens vara möjligt att utan utomstående personliga assistenter fira jul och andra högtider med anhöriga.

Tidigare artiklar

JO kritiserar Försäkringskassan

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för att ha haft en rutin som gjort det möjligt för handläggare att "gömma" delar av utredningsmaterialet.

JO - "det framstår som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda"
Citat:

Linda Olofsson, chefsjurist God assistans
Begär ut allt utredningsmaterial .., även det som kan ha "gömts" i andra ärenden.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Helene von Granitz om hennes avhandling: Enabling disability rights in practise Understanding
 • Intervju med Kommunal med flera om de nya arbetstidsreglerna och möjlighet för assistenter att arbeta dygnspass
 • Artiklar om föräldraavdraget i personlig assistans, bla med Centerpartiet som lagt utskottsinitiativ i frågan i Socialutskottet
 • Med mera

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • FM Care AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:a Assistanskompaniet AB
 • Alma Assistans AB
 • Assistans på Gotland AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Auxilia Care AB
 • DVT Assistans AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • God Assistans i Väst AB
 • Linnea Assistans AB
 • Madickens assistans och omsorg AB
 • Mellanhanden AB
 • Omnia Personlig Assistans
 • Omsorg & Behandling Assistans 1 AB
 • SAAND Service & Omsorg AB
 • Självklarhets Assistans AB
 • Tindra personlig assistans AB
 • Älvsborgs assistans AB

Skicka sidan till: