IfA – "Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar"

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA

Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara "väsentligt ändrade förhållanden" för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning. Regeringen måste agera, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – "Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar"
Citat:

De har blivit mer strikta vid förändringar där personer byter verksamhet.

Många kommuner tidsbegränsar systematiskt sina beslut, ofta ett år i taget.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan vill förtydliga "väsentligt ändrade förhållanden"

Försäkringskassan, Andreas Larsson

Det är i vissa delar oklart vad "väsentligt ändrade förhållanden" innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.

Försäkringskassan, Andreas Larsson – "Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning"
Citat:

Det skulle vara klokt med ett förtydligande…för att öka förutsättningarna för rätt förväntansbild och en förutsägbarhet.

Den saken styrs av lagstiftning, så vi är nog inte rätt instans att svara på det.

Tidigare artiklar

"Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler"

Christian Källström, God Juridik

Det är oacceptabelt att Försäkringskassan inte behandlar ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning, säger Christian Källström.

Christian Källström, God Juridik – "Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler"
Citat:

Deras indragningsbeslut kan numera vara baserade på lösryckta journalutdrag eller rena spekulationer.

De följer lagen men förefaller fortfarande försöka förtydliga (inskränka) rätten till assistans.

Tidigare artiklar

Kritik mot att assistansanvändare prioriteras ner för vaccin

Efter förändringen av prioritetsordningen för vaccinering mot Covid 19 vaccineras assistansberättigade efter alla äldre än 65 år och flera andra grupper.

Nya riktlinjer för vaccination får kritik
Citat:

Magnus Andén, Ordförande i Riksföreningen JAG
Innebär i praktiken att vi assistansanvändare med hög risk för ett mycket svårt insjuknande i covid-19 får vänta tills friska 65-åringar fått sitt vaccin.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona – "Har varit lite rysk roulette med livet"

Heléna Karnström, assistansanvändare

Redan vid rekryteringen sållar Heléna Karnström bort de sökande assistenter som inte verkar ta Coronaviruset på allvar. Hon blev rådd av sin neurolog att så långt möjligt inte åka till sjukhuset om hon blev sjuk i Covid 19.

Heléna Karnström, assistansanvändare – "Det har varit lite rysk roulette med livet"
Citat:

Planen har varit att så långt möjligt inte åka till sjukhus.

Det har inte fungerat med folk som inte tar det på allvar typ "oj ska jag verkligen tvätta händerna nu"

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona - "Tungt att vara isolerad från barnen"

Herman Grafström, assistansanvändare

Herman Grafström har haft ett jobbigt år under pandemin då han tvingats leva isolerat och dessutom varit indragen i en slitsam omprövning av assistansen. Under pandemins första månader levde han skild från sina barn.

Herman Grafström, assistansanvändare – "Jag tänker inte bara slänga munskydden och gå på krogen"
Citat:

I början av pandemin visste man ingenting förutom att folk började dö.

Så fort hon fick symptom stannade hon hemma och vi tog båda varsitt prov. Hennes test var positivt men mitt var negativt.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona - "Som ett osynligt monster att värja sig mot"

Johanna Andersson, assistansanvändare

Johanna Andersson har levt nästan helt i karantän med sin sambo och treåriga dotter under pandemin. Hon beskriver Corona är som ett osynligt monster men vill samtidigt inte låta oron ta över.

Johanna Andersson, assistansanvändare - "Vi ska överleva pandemin på många sätt"
Citat:

Många i mitt Facebooksflöde säger ungefär: "vad gnäller folk om? välkomna till min vardag!"

Tar ju hellre min mamma som vikarie eftersom hon hållit sig borta från allmänheten till skillnad från en som pluggar och jobbar lite extra.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona -"Största skillnaden var rädslan"

Jamie Bolling, assistansanvändare

Jamie Bolling har anställt assistenter från samma familj för att minska smittrisken. När hon var sjuk i Covid-19 tog hennes man över som assistent. För att hantera isoleringen har hon bland annat tillverkat dockor.

Jamie Bolling, assistansanvändare – "Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan"
Citat:

Jag var mycket trött, låg i två veckor, ville mest sova, lukt och smak försvann och jag hade svårt att tänka.

Jag reparerar mina kläder, har klätt en soffa, virkar och har utvecklat ett nytt intresse – att göra dockor.

Tidigare artiklar

Mer ersättning för skyddsutrustning

Assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka 2500 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning för perioden 1 dec 2020 till 30 april 2021.

Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning

Smittade och avlidna assistansanvändare

Den 8 mars hade 1 015 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 5,3 %. Antalet avlidna var 65 personer (0,34 %), vilket innebär 2,7 ggr högre dödlighet än i befolkningen generellt.

5,3 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om hur Försäkringskassan omprövar assistansersättning
 • Intervjuer med assistansanvändare om Corona/Covid 19
 • Assistanskoll följer kommande direktiv till utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 232 assistansanordnare

Assistanskoll listar 232 assistansanordnare. 203 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 199 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Omsorg & Behandling

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Adena Personlig Assistans AB
 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Björka Assistans AB
 • GIL- Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Glaucus Assistans AB
 • God Assistans i Syd AB
 • Johns Assistans AB
 • Kooperativet Vilja
 • Linnea Assistans AB
 • Molnet Personlig Assistans AB
 • Personlig Assistansförmedling
 • Real Omsorg i Stor Stockholm AB
 • Soleil Assistance AB
 • Telge Assistans AB
 • Törnrosens Assistans AB
 • Vår Omtanke AB
 • Älvsborgs assistans HB

Skicka sidan till: