Analys av Riksdagsvalet

Anledningen att funktionshinder inte tas upp i valrörelsen är att partierna bedömer att det saknas intresse hos allmänheten, säger Niklas Altermark, statsvetare vid Lunds universitet.

Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – "Som vanligt ett ointresse för funktionshinderfrågor"
Citat:

Assistanskolls jämförelse inför riksdagsvalet har förstärkt bilden av ett förhållandevis stort konsensus och samstämmighet mellan partierna

Vänsterpartiet tex, hade kunnat ta upp frågan om minuträkning och driva att det är integritetskränkande, men de väljer att inte slå på den trumman.

… en nyckelfaktor är attityderna i samhället till funktionshindrade. Om de förändras positivt har partierna något att vinna på att ta upp de frågorna…

Vi har sett i media hur assistansberättigade som sitter i rullstol helt plötsligt börjar gå. När detta sker vrids debatten åt ett särskilt håll.

Sista intervjuerna innan valet

Före valet lade Assistanskoll ut jämförelsen Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistanskoll där samtliga riksdagspartier samt FI intervjuades. Nedan är de intervjuer som inte hann med i förra nyhetsbrevet.

VAL 2014: Feministiskt initiativ – "Inför en myndighet för mänskliga rättigheter"
Citat:

Finns det en gräns för hur mycket personlig assistans får kosta trots att det är en rättighetslagstiftning?
– Vi tror ju att vi kan ge den välfärd som människor behöver men att vi måste prioritera om i statsfinanserna och höja skatteintäkterna.

Vi vill därför införa en normkritisk pedagogik i skolan och förskolan så att funktionalitetsperspektivet blir genomgående från att barnen är små.

FN föreslår medlemsländerna att inrätta mänskliga rättighetsmyndigheter och det vill vi göra i Sverige.

Det kan ju uppstå saker som inte går att förutse, och poängen med assistans är att det ska vara flexibelt.

VAL 2014, Sverigedemokraterna – "Ställ högre krav på kommunerna"
Citat:

Ser du en risk för brist på assistenter om invandringen stryps som ni föreslår?
– Alla som är här nu finns ju fortfarande kvar. Vi tänker ju inte kasta ut folk, även om folk påstår det.

Vi kan ju inte förstatliga allting utan kommunerna måste ta sitt ansvar.

Ett förslag vi lagt fram är att kommunerna borde skicka ut ett brev till anordnarna och skriva att "om fyra dagar kommer vi och då ska alla papper finnas"

Det är ju fruktansvärt när man ser på minuträkningen, det är horribelt, ungefär som att man vill teleportera folk på olika ställen. Två minuter för ett toalettbesök… tänk om du är hård i magen då.

Tidigare artiklar

Brukarrörelsen reagerar på partiernas svar

Flera profiler inom brukarrörelsen har intervjuats om de svar riksdagspartierna samt FI gav i Assistanskolls jämförelse för riksdagsvalet.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG: "Oroväckande tveksamhet om schablonbeloppet ska värdesäkras"
Citat:

Det är otroligt glädjande att politikerna förstått hur viktigt det är för våra medlemmar. De måste ha en god man som de kan kommunisera med.

Det borde vara fler som svarar att schablonen med självklarhet ska följa löneutvecklingen och att den absolut måste värdesäkras.

Kassan ska inte göra djupintervjuer och ta reda på om du har behov som du själv inte har lyft fram.

Som jag förstår det så har ISF svårt att få fram information om de som faller ut systemen, den finns ju inte samlad någonstans.

Jonas Franksson – "Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät"
Citat:

Detta är en kursändring, jag talade med Lena Hallengren i april och då sade hon ja. Ända sedan regeringsrättsdomen kom 2009 har S talat om att lagen behöver ändras.

Jag har intrycket att Barn och äldreminister Maria Larsson inte varit särskilt förtjust i assistans och har drivit utvecklingen mot minuträkning.

När det gäller den enskildes makt har däremot allianspartierna varit mer tillåtande i vad man tex kan använda ersättningen till.

Om Sverigedemokraterna
De kan säga att de vill värna funktionshindrade men man ska inte glömma att de vuxit fram ur nazism/fascism och där har funktionshindrade inte stått högst i kurs historiskt sett.

20-timmarsgränsen är olycklig eftersom den reducerar mänskliga rättigheter till hur länge du behöver hjälp på toaletten.

IfA kommenterar Assistanskolls valenkät
Citat:

Vi kan t ex förvänta oss att politikerna tar itu med behovsbedömningarna, där som bekant regeringsrättsdomen från 2009 ännu spökar.

Dessutom bör politikernas insiktsfulla enighet om betydelsen av assistans vid sjukhusvistelse bli högprioriterad i det kommande riksdagsarbetet!

Samt då det ser ut att bli regeringsskifte till sist ett välkommet och förpliktigande ord från Lena Hallengren (S): "Vi slår vakt om LSS. Det är viktigt att förändringar görs i dialog med brukarnas organisationer.

Är vänrelationer OK i assistans?

Det finns både vinster och faror med vänrelationer mellan assistenter och assistansanvändare. Maktförhållandet avgör anser Niklas Altermark, statsvetare och filosofie kandidat vid Lunds universitet.

Niklas Altermark, Lunds Universitet – "Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistansberättigad"
Citat:

Rapporteringsskyldigheten är problematisk eftersom den riskerar att skada den tillit som behövs i relationen mellan assistent och assistansberättigad.

Idag finns makten mer i relationerna mellan personalen och brukaren, det är inte en maktutövning som tvingar människor, den bygger istället på övertalning och uppfostring.

Om det fungerar beror på hur jämlik relationen är, en vänrelation är ju i idealfallet jämlik. Jag tror att i fungerande relationer så vet den assistansberättigade att man har rätt att göra som man vill.

Problemet när jag som assistent går in i en vän eller kompisrelation är att jag kan glida in i en roll där jag försöker påverka hur personen ska leva sitt liv, då går jag emot intentionerna i LSS.

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Den 24 september ändrades formuleringen på vissa frågor i det frågeformulär som anordnarna i Assistanskolls jämförelsetjänst besvarar. Förändringarna görs för att göra frågorna tydligare.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Förändringar den 24 september 2014

 • Frågan "Har kunden sista ordet om vilka som arbetar som assistenter" ändras till:
  "Väljer kunden själv vilka som arbetar som assistenter?

  Kommentar: Eftersom arbetsgivaren kan säga nej till att anställa en viss person vill vi inte vara lika kategoriska i frågan som tidigare.
 • Rubriken "I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)" när anordnaren redovisar som vad som ingår eller inte ingår i assistansen ändras till:
  "Ingår följande tjänster i anordnarens assistans?"

  Kommentar: Vi vill göra frågan tydligare och anser det är underförstått att allt bekostas via assistansersättningen. Vi har dessutom tidigare infört frågan "Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren?"
 • Frågan "Har varje kund/medlem en egen budget där det avsätts ett visst belopp till anordnarens administrationskostnader? Resten går då till assistenters löner/lönebikostnader, utbildning och assistansomkostnader som kunden kan vara med och påverka." ändras till:
  "Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning."

  Kommentar: Frågan förenklas genom att vi tar bort vissa villkor i frågan. Nu kan alla anordnare som låter kunden vara med och påverka en budget där en viss summa avsätts till anordnarens administration (ibland kallad administrationsavgift) svara ja på frågan. Vi förutsätter dock att kunden har insyn och budgetuppföljning. Vi är medvetna om att det efter en budget kan bli medel över som då är anordnarens medel som kan användas till tex återinvestering eller vinst.
 • Frågan "Kan oanvända assistansomkostnadspengar sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas efter ett byte av anordnare?" ändras till:
  "Kan oanvända medel för assistansomkostnader sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas för utgifter i assistansen efter ett byte av anordnare?"

  Kommentar: Vi vill undvika att frågan tolkas som kunden efter ett byte kan få kontanter som denne kan göra vad den vill med. Förutsatt att finns ett avtal finns hos den förste anordnaren kan ju assistansomkostnadsmedel som lagts undan användas till utgifter i assistansen efter ett byte till en ny anordnare.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, om den rapport som ska visa vad som hänt de som förlorat sin assistansersättning.
 • Intervju om sexualitet i assistans
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Annika motar Olle i grind för att undvika konflikter med assistenterna. Redan när hon tycker att det ligger en irritation i luften börjar hon prata med assistenten om det. Oftast löser det sig och allt blir bättre efteråt.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 268 assistansanordnare

Assistanskoll listar 268 assistansanordnare, av dessa har 229 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 229 anordnarna har tillsammans 10280 kunder, vilket motsvarar ca 52 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 88 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 88 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • 4 Andi AB
 • Assistansporten AB
 • Helsa Omsorg och Bemanning i Norden AB
 • Personlig Assistans i Södra Sverige AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • +Plusfamiljen AB
 • 4 Andi AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Blå Assistans
 • Carelli Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • God Assistans i Sverige AB
 • Kraft Assistans AB
 • Rami Care AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Värmland Assistans AB
 • Åsalidgruppen AB

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: