Hur skulle personlig assistans värderas om aktiv dödshjälp införs?

Lise Lidbäck, Neuroförbundet

Skulle ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp samtidigt vilja utveckla personlig assistans, undrar Lise Lidbäck som vill att debatten istället ska handla om utökad rätt till livshjälp.

Lise Lidbäck, Neuroförbundet – "Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?"
Citat:

Fördomar att man inte kan leva värdigt riskerar att förstärkas.

Dag erbjuds personer över 65 år som behöver andningshjälp i hemmet inte tillräckliga insatser.

Tidigare artiklar

Vill låta artificiell intelligens prissätta assistanstimmar

Tommy Andersson, professor

Tommy Andersson utvecklar en matematisk modell som ska räkna ut priset på assistanstimmar utifrån assistansberättigades behov.

Tommy Andersson, professor, Lunds universitet – "Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen"
Citat:

Om företag möter ett pris oavsett behov kan de välja bort alltför kostsamma brukare.

Om vi tar detta ett steg till så måste vi ha expertis som är sakkunniga och som hjälper oss.

Tidigare artiklar

"Modellen blir för medicinsk"

Anna Barsk Holmbom

Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli för medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom. Men framför allt ifrågasätter hon att assistansberättigade med "dyra" behov vältras över till kommunerna.

Anna Barsk Holmbom– "Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?"
Citat:

Olika timbelopp medför inte nödvändigtvis att pengarna hamnar "på rätt ställe", vissa grupper kan gynnas medan andra missgynnas.

Vad gör man om den höga omsättningen beror på att den assistansberättigade är en otrevlig typ.

Tidigare artiklar

Extrem sjukfrånvaro pga Covid 19

Henrik Petrén, Fremia

Den höga sjukfrånvaron just nu gör det mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén, Fremia – "Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter"
Citat:

Hög personalfrånvaro gör det på sina håll svårt att bemanna uppdragen.

Med en snabbare vaccination av personliga assistenter hade vi möjligen haft ett bättre läge.

Tidigare artiklar

Egenmakt störst i brukarkooperativ

Anna Westin

I Sverige har assistansanvändare högst egenmakt i brukarkooperativ, lägst i kommuner, företag ligger däremellan. Det visar en doktorsavhandling från Åbo Akademi.

Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – "Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ"
Citat:

Medborgaren som brukare förväntas här agera som medproducenter av välfärdstjänsterna.

Assistenterna kan vara utbildade men lyder då främst kommunens åsikter i stället för brukarens åsikter.

Tidigare artiklar

Rekordfå förstagångsansökningar

Avslagsklubba

Antalet förstagångsansökningar av assistansersättning var rekordlåga 1063 personer under 2021. Av dessa fick 77 % avslag jämfört med 83 % för ett år sedan.

Rekordlågt antal förstagångsansökningar

Tidigare artiklar

"Kommunalt självstyre går emot sociala rättigheter"

Anna Westin

Assistansen bör förstatligas, brukar- och branschråd införas. Behovsbedömningar bör utgå mer från den sökandes mål och önskningar, säger Anna Westin.

Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – "Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter"
Citat:

Vi ska inte likt USA jaga miniminormer utan se miniminormer som en undre gräns för alla.

Det måste få finnas en slags "egentid" för brukaren att välja och leva sitt eget liv.

Tidigare artiklar

Ovaccinerade assistenter avskedas

Lystra personlig assistans avskedar assistenter som vägrar vaccinera sig mot Covid 19. Assistansanvändaren avgör dock om assistenten kan fortsätta arbeta.

Assistansbolag avskedar ovaccinerade assistenter
Citat:

Jesper Gullstrand, Lystra assistans
Det är av stor vikt att våra anställda ska vara vaccinerade för att minska smittspridningen och utsattheten.

Emma, avskedad assistent
Jag tycker att deras beslut skapar en onödig separation i samhället.

Teaterpjäs om assistans och psykisk ohälsa

Maya Hultman, ung assistansanvändare

Som examensarbete på gymnasiet gjorde Maya Hultman en fotobok om panikångest. Fotoboken blev pjäsen "Om jag vetat hur trygghet känns" på Teaterverket Svea.

Maya Hultman, ung assistansanvändare – "De som borde se pjäsen kommer nog inte att göra det"
Citat:

Jag vill göra något konkret som går att greppa och känna igen sig i.

Jag har ibland fått in assistenter som överidentifierat sig med mig, och som kommit för nära mig.

Tidigare artiklar

IfA intervjuar partiledare

Centerpartiets partiledare Annie Lööf var först ut den 20 januari när IfA under våren intervjuar riksdagspartiernas partiledare.

IfA intervjuar riksdagspartiernas partiledare

Slutwebbinarier i Artikel 19 som verktyg

Projektet Artikel 19 som verktyg går mot sitt slut sista mars i år. Innan dess anordnas fem webbinarier.

Anmäl dig till en eller alla webbinarier här...

 1. Studiecirkelmaterialet – Starta studiecirkel om Artikel 19!
  11 februari 10:00 – 11:00
 2. Självbestämmandebarometern – Får du det du har rätt till
  17 februari 14:00 – 15:00
 3. Personlig assistans-guiden – Bra rekrytering en väg till
  självbestämmande 4 mars 10:00 – 11:00
 4. Bedömningsverktyget – Hur lever Sverige upp till Artikel 19?
  9 mars 10:00 – 11:00 Mer om bedömningsverktyget
 5. Gapanalysen – Lagändringar som artikel 19 kräver
  17 mars 16:00 – 17:00

Kommande artiklar

 • Intervjuer om rätt till andningsstöd i hemmet
 • Anders Westgerd på GIL intervjuas
 • IfA och STIL om intervjuas om den matematiska modell som föreslås prissätta assistanstimmar
 • Med mera

Jämför och välj bland 214 assistansanordnare

Assistanskoll listar 214 assistansanordnare. 196 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 193 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • DML Assistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AB OmsorgsCompagniet i Norden
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Cia Assistans AB
 • God Assistans i Norr AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Kavon Care AB
 • LER Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • Passal Assistans
 • Poolarna Assistans AB

Skicka sidan till: