Vad vill riksdagspartierna göra med föräldraavdraget?

Riksdagspartiernas loggor S, V, MP och SD vill se snabba åtgärder. L och KD säger att de vill att regeringen agerar men M vill avvakta till Försäkringskassans utredning som ska vara klar 2 sep i år.

Vad vill riksdagspartierna göra med föräldraavdraget?
Citat:

Socialdemokraterna
Vi har ställt oss bakom Centerpartiets utskottsinitiativ, om att nollställa eller minimera det schabloniserade föräldraavdraget.

Moderaterna
Det är viktigt med långsiktiga och stabila lösningar som medför förutsägbarhet och trygghet för de personer som har beviljats personlig assistans.

Centerpartiet
Jag kommer att fortsatt arbeta för en översyn av lagen och en nollställning/minimering av schablonen tills en ny lag är på plats.

Vänsterpartiet
För Vänsterpartiet är det viktigaste att problemet åtgärdas omgående så att inte fler barn i behov av assistans drabbas.

Sverigedemokraterna
Jag vill se, och arbetar just nu, för en skyndsam ändring i förordningen som motsvarar lagens syfte.

Liberalerna
Regering och riksdag bör analysera situationen redan under våren och överväga åtgärder.

Miljöpartiet
Vi vill att regeringen vidtar åtgärder så snart som möjligt.

Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater är inte nöjda med utvecklingen i denna fråga och vill komma tillrätta med den.

Tidigare artiklar

"Partierna verkar tycka olika om hur bråttom det är"

Cecilia Blanck, JAG Riksdagspartierna verkar vara överens om att Försäkringskassans tolkning går emot LSS intentioner, men de verkar tycka olika i hur bråttom det är att rätta till det, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, JAG – "Partierna verkar tycka olika om hur bråttom det är att åtgärda föräldraavdraget"
Citat:

Försäkringskassan har ju erkänt att de gör dubbla avdrag, alla kan se konsekvenserna .. Vad behöver regeringen mer?

Tidigare artiklar

M-KD-L-SD röstade ner åtgärder mot föräldraavdraget

Christofer Bergenblock, Centerpartiet Centerns utskottsinitiativ om att sänka föräldraavdraget och ändra lagen röstades ner den 30 jan av Tidöpartierna M, KD, L och SD.

Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "ISF:s rapport ger fullt stöd för en förändring av föräldraavdraget"
Citat:

Socialutskottet har fortfarande en möjlighet att ge ett tillkännagivande.... återstår att se hur Tidöpartierna ställer sig.

Tidigare artiklar

Hur uppstod integritetsnära delar av grundläggande behov?

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap Införandet av integritetsnära delar av grundläggande och minuträkning var ett avgörande skifte i personlig assistans, säger Helene von Granitz som är mycket kritisk till utvecklingen.

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – "Försäkringskassan inledde indelningen i integritetsnära delar"
Citat:

Man kan ifrågasätta kompetensen i LSS policymål om man ser till de domar som varit.

Tidigare artiklar

Staten sparar 692 miljoner på assistansen

Mynthög Assistansersättningen beräknas kosta 692 miljoner mindre än planerat under 2024. Dessutom har staten sparat 36 miljoner under 2023.

692 miljoner lägre kostnad än planerat 2024

Tidigare artiklar

"Madeleine Palmgren är inte ensam"

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå Madeleine Palmgrens exempel visar hur Försäkringskassan efter nödstoppet 2018 försökt påvisa "väsentligt ändrade förhållanden" och "oriktiga uppgifter" på ett alltmer aggressivt sätt.

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Nödstoppet får inte tas bort förrän det kommit ny lagstiftning"
Citat:

Bevisningen kan bestå av lösryckta meningar ur ett omfattande journalunderlag från vården.

Tidigare artiklar

"Assistansersättningen har medikaliserats"

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap Assistansersättningen har medikaliserats och präglas alltmer av vård och omsorgsinsatser. Orsaken är att rättspraxis skapas främst utifrån de grundläggande behoven, säger Helene von Granitz.

Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – "Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården"
Citat:

Grundläggande behov har medikaliserats i flera steg i förvaltningsrättsdomar.

Tidigare artiklar

HFD-dom: Ny bedömning vid ansökan om fler timmar

Lagens klubba Det kan bli svårare att beviljas fler timmar för den som har assistansersättning. HFD säger att den som söker måste kvalificera sig enligt dagens rättspraxis.

HFD-dom - Helt ny bedömning av rätten till assistans ska göras vid ansökan om fler timmar

"HFD-domen bekräftar rådande praxis"

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå Den nya HFD-domen innebär inte att kassan kan ta bort redan beviljad assistansersättning från den som söker fler timmar, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "HFD-domen bekräftar den praxis som redan råder"
Citat:

Jag får ont i magen varje gång ett nytt prejudikat dyker upp på området.

Tidigare artiklar

"JO:s kritik måste få konsekvenser"

Lilly Key, IfA Försäkringskassan bör gå igenom alla berörda beslut. De som misstänker att de drabbats bör begära ut dokumentationen, säger Lilly Key.

Lilly Key, IfA – "JO:s kritik av Försäkringskassan måste få konsekvenser"
Citat:

I JOs kritik kan man läsa att åtminstone en assistansanvändare blivit lidande.

"Problemet JO påvisade finns kvar"

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå Det sker fortfarande att handlingar i kontrollärenden som rör samma person ligger på olika avdelningar på Försäkringskassan, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Problemet JO kritiserat finns kvar på Försäkringskassan"
Citat:

Först plockas russinen ur kakan och sedan plockas de små kärnorna ur russinet. Ingenstans finns hela kakan.

Tidigare artiklar

Vissa tillåter dygnspass, andra inte

Bild på en klocka Kommunala arbetsgivare avgör nu själva om de tillåter dygnspass med inkluderad jourtid. Nybro tillåter medan Helsingborg och Knivsta inte gör det.

Vissa kommuner tillåter dygnspass, andra inte

Tidigare artiklar

Utrikesfödda får oftare avslag

Bild på Försäkringskassan Sju av tio får avslag för att grundläggande behov bedöms vara under 20 tim/vecka. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Utrikes födda söker oftare assistansersättning och får oftare avslag

Kommande artiklar

 • Intervju med forskaren Hanna Egard som bemöter Helene von Granitz om vårdinsatser i personlig assistans
 • Vänsterpartiets talesperson Nadja Awad intervjuas
 • Artiklar om de nya arbetstidsreglerna och möjlighet för assistenter att arbeta dygnspass.
 • Artiklar om föräldraavdraget i personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 201 assistansanordnare

Assistanskoll listar 201 assistansanordnare. 164 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 161 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • ENKV Assistans AB
 • Glaucus Assistans AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Johns Assistans AB
 • Levanda Personlig Assistans AB
 • Omsorg Assistans 1 AB
 • Personlig Assistansförmedling
 • SAAND Service & Omsorg AB
 • Saki Assistans AB
 • Självklarhets Assistans AB
 • Särnmark Assistans AB
 • Vi Omsorg i Sverige AB
 • Vivant Assistans AB

Skicka sidan till: