Nyhetsbrev 2014-05-28

FN oroas av hårdare assistansbedömningar

FN oroas av att assistansersättning sedan 2010 dragits in eller minskats pga den ändrade tolkningen av grundläggande behov. Det framgår av FN:s svar på en svensk rapport om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar

Dolda funktionshinder förbises

På slutet av nittiotalet togs assistansersättning bort för många med kognitiva funktionshinder. Per Hamid Ghatan berättar om han förgäves försökte påverka den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Per Hamid Ghatan, läkare och forskare – "Försäkringskassan sätts medvetet i en svår sits"
Citat:

Jag ser assistans som ett altruistiskt system där människor får en möjlighet att leva ett mer normalt liv.

Vi träffade en jurist, jag tror det var på Socialdepartementet. Då insåg jag att lagen skulle följas till punkt och pricka.

Försäkringskassan sitter i en oerhört svår sits. Jag tror att det kan finnas en tanke med det, nämligen att privata försäkringar på sikt kan ersätta delar av det offentliga systemet.

Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att förstå att det finns krafter mot assistansreformen som vill påverka debatten i media.

Tekniken gäller inte bara en protesarm du kan styra med hjärnan utan du kommer att ha intelligenta system som kompenserar kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Tidigare artiklar

Kan assistansanvändaren lönesätta assistenter?

Det är fullt möjligt för assistansanvändaren att lönesätta assistenter. Det handlar om hur man ser på assistans enligt Björn Jidéus på arbetsgivarföreningen KFO. Han anser även att så kallade administrationsavgifter kan vara vilseledande.

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – "Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen"
Citat:

Begreppet administrationsavgift kommer från den tid då ersättningen ansågs vara assistansanvändarnas pengar och bolag som t.ex. Assistansia "köpte" kontrakt/uppdrag.

Även i många kooperativ där assistansavändaren utbildas i att leda och fördela arbetet kring sig själv är han/hon med i lönesättningen och vet vad assistenterna har för lön.

Den som bara köper sin assistans av ett företag, och inte deltar mer än så, kan även jag tycka inte har med de enskilda assistenternas löner att göra.

Tidigare artiklar

Efterskottsbetalning införs under 2015

Trots protester säger Försäkringskassan att man kommer att betala ut assistansersättning i efterskott under 2015.

Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning

Enligt Björn Jideus på KFO kommer efterskottsbetalning bland annat leda till att assistenter får sin lön i efterskott.

Björn Jidéus, KFO – "Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter"
Citat:

Om man är tillräckligt liten och effektiv så man hinner få in tidsredovisningen med räkningen före den 5:e månaden efter.

De behöver byta till att betala ut månadslönerna i efterskott, månaden efter assistansen utförts. Vi förhandlar nu med Kommunal om ett system som ska göra det möjligt.

De som förlorar mest på efterskottsbetalning är stora assistansbolag som mister möjligheten att kunna förränta omfattande likvider som de idag kapitaliserar och lever gott på.

De som har stora kassaflöden tjänar stora summor. Det liknar lite hur resebyråer tjänar pengar.

Tidigare artiklar

Ny jämförelsetjänst på gång

Assistansanordnare kommer snart att kunna jämföras på en etisk plattform, där utförare inom vård och omsorg jämförs utifrån kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas.

Assistansanordnare kommer att jämföras på etisk plattform
Citat:

Informationen i plattformen kan användas som en jämförelsetjänst, men det är utförarna själva som kommer att lägga ut informationen.

Utförare från övriga områden, däribland personlig assistans ska kunna ansluta till plattformen under slutet av december om det går som tänkt.

Ska resultat, vinst och hur ev vinst hanteras redovisas?
– Nu finns ingen färdig kravspecifikation, men intäkter, kostnader, resultat och vinstdisposition är logiska uppgifter att hämta ur en årsredovisning.

När plattformen blir en realitet kunde Assistanskoll förslagsvis se över sin jämförelsetjänst så att den kan utgöra ett komplement.

Föräldraansvar bedöms olika

I en rapport från ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, får Försäkringskassan kritik för hur man bedömer omfattningen av det sk föräldraansvaret när minderåriga beviljas assistans.

ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär

ISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
Citat:

Dels finns inga tydliga instruktioner för hur bedömningen ska göras, dels finns det olika metoder i hur bedömningen redovisas i utredningen.

Handläggaren kan då själv få avgöra tex i vilken ålder ett barn normalt inte behöver ha blöjor.

Den dom som fått störst genomslag säger att föräldraansvar inte ska räknas av för grundläggande behov efter att barnet fyllt 12 år.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Ny rättighetslagstiftning i Norge
 • Assistansfrågan i valrörelsen
 • Försäkringskassan ger besked om efterskottsbetalning av assistansersättning
 • Med mera

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Lotta har behov av att få prata med sin man, vänner eller bekanta utan att känna att assistenterna lyssnar och värderar det hon säger. Som om de, så att säga, inte var där. Hon har en överenskommelse med sina assistenter om att inte ställa frågor angående något de hört henne kommunicera med någon annan.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 259 assistansanordnare

Assistanskoll listar 259 assistansanordnare, av dessa har 223 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 223 anordnarna har tillsammans 10158 kunder, vilket motsvarar ca 51,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 86 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15970 (maj 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 59,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 86 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Awilja personlig assistans
 • Värmland Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aagave Assistans AB
 • Annas Assistans Sverige AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • CW Personlig Assistans och Consulting AB
 • DVT Assistans AB
 • Frej Assistans AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Kraft Assistans AB
 • Kronan assistans
 • Nordström Assistans AB
 • Personlig Assistans i Göteborg AB
 • SignCare AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: